SolidWorks Corporation prezentuje rozwiązanie PDMWorks Enterprise 2008

Najnowsza wersja rozwiązania do zarządzania danymi maksymalizuje wydajność globalnych zespołów projektowych.

Pod koniec 2007 roku w Haar koło Monachium SolidWorks Corporation zaprezentowała PDMWorks Enterprise 2008, nową wersję swojego systemu zarządzania danymi produktów, która ma nowe funkcje w zakresie: zarządzania tabelami materiałów, replikacji danych, obsługi języków obcych, podłączania danych, obsługi platformy oraz ogólnej wydajności.

– Te, tak istotne nowe funkcje, usprawniają współpracę i przebieg prac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zwiększając w istotny sposób ich wydajność – powiedział Jeff Barker, szef projektu PDMWorks Enterprise w firmie Paper Converting Machine Co., zlokalizowanej w Green Bay w stanie Wisconsin. – Naszym celem jest projektowanie coraz lepszych produktów i szybsze wprowadzenie ich na rynek. PDMWorks Enterprise 2008 został opracowany z myślą o tych samych priorytetach.

System zarządzania danymi produktów PDMWorks Enterprise 2008 w pełni zintegrowany z oprogramowaniem SolidWorks 3D CAD i odpowiadający licznym oczekiwaniom klientów wspomaga rozproszone pod względem geograficznym firmy inżynierskie w bezpiecznym zarządzaniu danymi technicznymi, ulepszaniu istniejących projektów, łączeniu zespołów globalnych, płynności prac i kontroli dokumentów oraz w intensywnym wyszukiwaniu – a wszystko to dzięki temu, że obsługa produktów SolidWorks jest łatwa.

Do ulepszeń PDMWorks Enterprise 2008 można zaliczyć między innymi:

   • lepszą kontrolę i zarządzanie listami materiałów,
   • ulepszoną replikację,
   • obsługę języków obcych,
   • spójność danych z systemami zewnętrznymi,
   • zwiększenie wydajności.

www.solidworks.com