Siemens NX wprowadza kolejne przełomowe rozwiązanie w dziedzinie projektowania produktów z wykorzystaniem techniki Convergent Modeling

  • Nowa technologia pomaga inżynierom w projektowaniu części zoptymalizowanych pod kątem druku 3D.
  • Przyspiesza proces projektowania redukując konieczność konwersji danych.
  • Unikalna funkcja upraszcza inżynierię odwrotną dla skanowanych modeli.

  Rapidly transform legacy 2D drawings to intelligent 3D models with convert to PMI in Siemens’ NX 11

  Najnowsza wersja oprogramowania Siemens NX™ (NX 11) to kolejny wielki przełom w rozwoju produktów cyfrowych z wykorzystaniem techniki Convergent Modeling, nowego paradygmatu modelowania, który znacznie upraszcza proces pracy z geometrią, składającą się z siatki figur płaskich, obiektów bryłowych i powierzchniowych bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej konwersji danych. Pionierska technologia Convergent Modeling pomoże inżynierom zoptymalizować projektowanie części pod kątem drukowania 3D, przyspieszyć cały proces projektowania i sprawić, że inżynieria odwrotna stanie się bardziej powszechną i efektywną praktyką w zakresie projektowania produktu. Ponadto NX 11 zawiera wiele ulepszeń w całej strukturze zintegrowanego projektowania wspomaganego komputerowo, rozwiązań z zakresu inżynierii produkcji (CAD/CAM/CAE) takich jak: wspomagane komputerowo systemy inżynieryjne 3D nowej generacji, zasilane przez nowo opracowane oprogramowanie Simcenter 3D, oraz wspomagane komputerowo systemy produkcji (CAM) o udoskonalonej wydajności, z takimi technologiami, jak zrobotyzowana obróbka oraz hybrydowe wytwarzanie przyrostowe w celu poprawy efektywności.

  Siemens’ Convergent Modeling technology allows designers to import scanned 3D data as facets and work directly with them along with surfaces and solids

  „Siemens będzie nadal inwestować w nasze kluczowe produkty w celu dostarczania innowacyjnych technologii, takich jak Convergent Modeling, które naszym zdaniem całkowicie zmienią oblicze cyfrowego projektowania produktu” – powiedział Joe Bohman, wiceprezes Product Engineering Software, Siemens PLM Software. „Przewidujemy, że technologia Convergent Modeling będzie stanowić kluczowe narzędzie dla efektywnej pracy z geometrią figur płaskich. Oczekuje się, że ta jedyna w swoim rodzaju technologia przyniesie ogromne oszczędności czasu i pieniędzy oraz pomoże w wyeliminowaniu narażonej na błędy fazy przeróbek, powszechnej w przypadku pracy ze skanowaną geometrią. Usuwa ona również ograniczenia związane z tradycyjnym modelowaniem CAD, jeśli chodzi o optymalizację części pod kątem druku 3D. NX11 upraszcza proces projektowania i wspiera rozwój wytwarzania przyrostowego, aby pomóc firmom wprowadzić zupełnie nowy poziom kreatywności w rozwoju produktu.”

  Projektowanie produktów częściowo opiera się na dostępnych materiałach i metodach wytwarzania. Nowe techniki, takie jak wytwarzanie przyrostowe, otwierają drzwi do tworzenia projektów z wykorzystaniem form i kształtów, które mogą zapewnić wyższą wydajność. Oczywiście tradycyjne technologie CAD zostały opracowane, aby działać przy tradycyjnych metodach produkcji i mają swoje ograniczenia w zakresie optymalizacji projektów dla wytwarzania przyrostowego. Technologia Convergent Modeling znosi te ograniczenia, zapewniając projektantom swobodę szybkiego tworzenia nowych optymalnych kształtów z wykorzystaniem materiałów i technik udostępnionych za pośrednictwem wytwarzania przyrostowego.

  Siemens’ Convergent Modeling technology allows designers to import scanned 3D data as facets and work directly with them along with surfaces and solids

  Podobnie technologia Convergent Modeling upraszcza proces pracy z zeskanowanymi danymi. Użytkownicy z różnych branż, między innymi medycznej, motoryzacyjnej i towarów konsumpcyjnych, coraz częściej wykorzystują zeskanowane dane 3D w ramach części procesu projektowania. Ta wsteczna inżynieria istniejących konstrukcji była zazwyczaj kosztowna i uciążliwa, ponieważ proces skanowania danych wymagał czasochłonnej, ręcznej konwersji geometrii figur płaskich do postaci obiektów powierzchniowych i bryłowych, zanim mogły one być wykorzystane do dalszego modelowania. Nieregularne kształty wymagają szczególnie intensywnego procesu przetwarzania zanim będzie można wykorzystać je do drukowania 3D, konstrukcji form, analizy i innych zastosowań. Proces inżynierii odwrotnej może trwać kilka dni lub nawet kilka tygodni. Technologia Convergent Modeling znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na tego typu przeróbki poprzez stworzenie zeskanowanych danych jako figur płaskich, nad którymi można pracować bezpośrednio w NX 11, nie ma więc potrzeby mapowania powierzchni, tworzenia brył, czy jakiegokolwiek innego tworzenia kształtów w sposób manualny.

  Technologia Convergent Modeling umożliwia natychmiastowe korzystanie z zeskanowanych danych do tworzenia form w zależności od kształtu, umieszczenia ich w zespole, analizowania, czy wykonywania standardowych operacji z użyciem CAD. To wszystko w połączeniu z nową funkcją druku 3D w NX11, który umożliwia użytkownikom drukowanie projektów w 3D bezpośrednio z NX, znacznie upraszcza proces wytwarzania przyrostowego. Ta przełomowa technologia w zakresie skanowania, edycji i drukowania wykorzystuje nowe możliwości drukowania Microsoft 3D i obsługuje format 3MF dla zapewniania szerokiej kompatybilności.

  The new Lightworks Iray+ rendering engine in Siemens’ NX 11 delivers progressive ray tracing with a large library of scenes and materials, so photorealistic rendering is more accessible to designers

  NX 11 zawiera również kilka innych istotnych ulepszeń. Simcenter 3D wykorzystuje wszystkie możliwości symulacyjne w NX w celu przewidywania wydajności produktu. Simcenter 3D, który jest również dostępny jako samodzielna aplikacja, umożliwia użytkownikom NX bezproblemowe przełączanie zadań z zakresu projektowania i symulacji. Przyspiesza ona proces symulacji łącząc w sobie najlepszą w swojej klasie edycję geometrii, modelowanie symulacyjno-asocjacyjne oraz rozwiązania wielodyscyplinarne z wiedzą i doświadczeniem branżowym. Szybkie i dokładne rozwiązania napędzają analizy strukturalne, akustyczne, przepływu, cieplne, ruchu i kompozytów, a także optymalizację i symulację wielofizyczną. Dla NX 11 Simcenter 3D wprowadza nowe możliwości modelowania i symulacji maszyn wirnikowych, nowe środowisko dla akustyki wnętrz i obszarów zewnętrznych oraz znaczące ulepszenia w analizie uszkodzeń struktur kompozytowych.

  Nowoczesne technologie produkcyjne zastosowane w NX 11 pomogą producentom poszerzyć elastyczność i dokładność obróbki, skrócić czas programowania i poprawić jakość części. Nowe  funkcje programowania robotów w NX CAM rozszerzają zakres zastosowań obróbki w halach produkcyjnych, co umożliwia precyzyjną obróbkę dużych i skomplikowanych elementów przy użyciu robotów o sześciu (i więcej) osiach ruchu. Zrobotyzowana obróbka prowadzi do automatyzacji operacji manualnych, w tym polerowania i stępiania ostrych krawędzi, oraz poprawy powtarzalności w celu wyprodukowania części o wysokiej jakości. Ponadto, zwiększona zdolność rozpoznawania charakterystycznych kształtów w geometrii prowadzi do automatyzacji programowania NC dla części z wieloma otworami w celu zmniejszenia czasu programowania o nawet 60 procent. Nowy cykl szybkiego pomiaru w NX CMM Inspection Programming  dokonuje pomiarów przesuwając jedynie głowicę, a nie osie liniowe urządzenia CMM. Ta nowa metoda poprawia dokładność i przyspiesza cykle kontroli nawet trzykrotnie.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie.