Seminarium „INSAPTRANS – zastosowanie stali odpornych na korozję w transporcie samochodowym”

W Warszawie, 7 października 2008 r. odbyło się, organizowane przez Polską Unię Dystrybutorów Stali (PUDS), specjalistyczne seminarium poświęcone wykorzystaniu stali nierdzewnej w transporcie publicznym – w autobusach oraz w wagonach pociągów i metra.

Seminarium otworzył Dyrektor PUDS Andrzej Ciepiela, przybliżając zebranym sytuację komunikacji publicznej w Polsce – zarys historyczny jak i prognozy dla tego dużego sektora, który przewozi ok.80% wszystkich pasażerów obsługiwanych przez branżę transportową w Polsce.

Sam projekt INSPATRANS oraz jego genezę omówił Mika Sirén, przedstawiciel Fińskiego Badawczego Centrum Technicznego (VTT), będącego koordynatorem badań prowadzonych podczas projektu. Wytłumaczył pomysł przeprowadzenia badań oraz fakt dużego zainteresowania się nim europejskiego Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali (RFCS). Mika Sirén wyjaśnił, że celem przeprowadzenia projektu było sprawdzenie zasadności stosowania w Ameryce i Azji stali nierdzewnej w pojazdach transportu publicznego. Zespół INSAPTRANS postanowił zbadać możliwości wykorzystania stali nierdzewnych w przyszłości w Europie oraz korzyści wynikające z ich zastosowania. Ostatecznie INSAPTRANS podzielony został na dwa mniejsze projekty: 1). Stale nierdzewne w konstrukcjach autobusów, 2). Opracowanie lekkiej konstrukcji pociągów i wagonów metra z zastosowaniem stali nierdzewnych.

W dalszej części seminarium prelegent omówił zasady konstruowania i projektowania lekkich konstrukcji ze stali odpornych na korozję, koncentrując się na konstrukcjach z profili zamkniętych i paneli typu „sandwich”.

Kolejny z zaproszonych gości omówił właściwy dobór materiału oraz odpowiednio wykonany projekt. Tero Taulavuori (Outokumpu, Tornio Research Center), członek grupy roboczej projektu INSAPTRANS, zachęcał projektantów do wykonywania porównawczych kalkulacji kosztów na bazie własnych danych, dokonując tego przy każdym indywidualnym projekcie. Indywidualne podejście do każdego projektu umożliwi optymalne zmniejszenie wagi obiektu (np. autobusu), za czym idzie mniejsze zużycie paliwa, które jest pozycją dominującą w kosztach cyklu życia pojazdu. Wymaga to od projektanta znajomości właściwości mechanicznych i korozyjnych poszczególnych gatunków stali nierdzewnych.

Na końcu zebrani mogli wysłuchać wystąpienia na temat gatunku stali nierdzewnej zwanej Dupleksem – o jego właściwościach i zastosowaniach opowiedział Paweł Chamczyk, dyrektor sprzedaży Outokumpu Sp. z o.o., przedstawiając tę stal jako alternatywę dla gatunków austenitycznych.

Szczegółowe wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu INSAPTRANS, znajdują się na stronie: www.stalenierdzewne.pl.