Seminarium INFOMAT-E

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zaprasza na seminarium naukowe „System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu INFOMAT-E”, które odbędzie się 20 kwietnia w siedzibie Instytutu przy ul. Leopolda 31 w Katowicach.

Tematem seminarium będą prace podejmowane w ramach realizowanego w ITI EMAG projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie zintegrowanego zestawu komponentów programowo-sprzętowych, pozwalającego na skuteczny przekaz informacji osobom z upośledzeniami wzroku i słuchu. Zadaniem takiego zestawu jest pomoc jego użytkownikom w realizacji spraw życiowych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

Seminarium odbędzie się 20 kwietnia 2010 r. (rozpoczęcie o godz. 12.00) w sali konferencyjnej Instytutu EMAG przy ulicy Leopolda 31 w Katowicach. Udział jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język migowy.