Ruszyła II edycja konkursu “Młodzi Innowacyjni”

Autorzy prac dyplomowych poświęconych tematyce robotyki, automatyki i pomiarów mogą zgłaszać swoje prace do konkursu “Młodzi innowacyjni 2010”. Na zwycięzcę czeka 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego 2010 roku. Organizatorem konkursu jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP).

W konkursie mogą wziąć udział studenci, absolwenci kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych. Prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie powinny podejmować tematy związane ze sterowaniem, automatyką, robotyką, metrologią, systemami i czujnikami pomiarowymi, systemami diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Prace będą oceniane przez niezależną komisję złożoną z wybitnych ekspertów z dziedzin automatyki, robotyki i pomiarów. Przewodniczącym komisji będzie prof. Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych PAN.

Jury weźmie pod uwagę zwłaszcza walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia otrzymanych wyników prac.

Na autorów najlepszych prac doktorskich czekają nagrody w wysokości 10, 7 i 3 tysięcy złotych. Zwycięzcy w kategorii prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich otrzymają 7, 4 i 2,5 tysiąca złotych. Nagrodą dodatkową będzie możliwość opublikowania wyników wyróżnionych prac w wydawanych przez PIAP magazynach: miesięczniku naukowo-technicznym PAR Pomiary Automatyka Robotyka, kwartalniku naukowym JAMRIS Journal of Automation, Robotics and Intelligent Systems oraz w innych opracowaniach.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: konkurs@piap.pl. Dodatkowo dokumenty w wersji papierowej trzeba wysłać na adres organizatorów konkursu: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa z dopiskiem “Konkurs prac”.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 marca 2010 roku, podczas konferencji Młodzi Innowacyjni, w której wezmą udział autorzy najlepszych prac. Konferencja jest związana z Międzynarodowymi Targami Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON oraz konferencją naukową AUTOMATION.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Fabryka innowacji – popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat nad konkursem objęli m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Komitet Metrologii PAN.

Szczegółowe informacje n temat wymaganych dokumentów zgłoszeniowych i regulamin konkursu są dostępne na stronie: www.fabrykainnowacji.edu.pl/konkursy.html