RFID w centrum uwagi i… polski sukces

  W jakim kierunku zmierza RFID? Jak rozwija się wartość biznesowa technologii auto-id? W jakim punkcie znajduje się rynek auto-id? Informacji szukać można w Niemczech, uważanych za bodaj najbardziej wymagający rynek w Europie. Wszelkie nowinki, trendy zaobserwowane u naszych zachodnich sąsiadów trafiają w końcu do Polski. Okazję rozpoznania, co się dzieje w tej branży, dały targi Euro ID Messe w Kolonii

  Euro-ID-Messe to specjalistyczne targi związane z branżą automatycznej identyfikacji. Tematycznie obejmują bardzo szerokie spektrum problematyki i zastosowań związanych z automatyczną identyfikacją. Dotyczy to sprzętu (terminale, czytniki, tagi RFID, etykieciarki itp.) jak również oprogramowania i usług. Targi te to także forum wymiany wiedzy o najnowszych tendencjach i technikach pojawiających się w rozwiązaniach z zakresu auto-id.

  Czym żyje branża?

  Targi zgromadziły 80 wystawców i podwystawców, głównie z Niemiec, ale również z Holandii, Chin, Włoch oraz jedynego wystawcę z Polski – krakowską firmę Logisys. Oprócz bardzo wyspecjalizowanych firm na targach gościły także tak znane wielobranżowe koncerny jak Philips, Siemens czy IBM.

  Osią prezentacji części konferencyjnej – podobnie jak na stoiskach wystawienniczych – było RFID i wszystko to, co jest związane z tą technologią. Rynek niemiecki intensywnie poszukuje niezawodnych rozwiązań, jak również bada opłacalność ekonomiczną wdrożeń. Swoje wystąpienia mieli zarówno przedstawiciele firm, jak również świata nauki i reprezentanci organizacji branżowych.

  Metro, Walmart, Rewe, DHL czy Gery Weber są właśnie w trakcie realizacji szeroko zakrojonych projektów o wysokim poziomie integracji łańcucha dostaw. Jednak kooperacja tych firm z ich dostawcami, firmami

  logistycznymi i klientami ciągle znajduje się na początku wykorzystania potencjału, jaki daje technologia RFID w łańcuchu dostaw. Gotowość do współpracy jest poważnie ograniczona przez koszty.

  Ciągle nie ma pełnej jasności co do rozkładu obciążenia inwestycją pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw. Producenci tak czy inaczej są zdominowani przez wielkie sieci handlowe – z jednej strony nakłaniani są do udziału w sferze EPC, z drugiej strony giganci handlu wykorzystują każdą korzyść z racjonalizacji producentów do obniżania i tak już niskiej marży producenta.

  Tracking & Tracing Theatre

  Centralnym i wyróżniającym się elementem targów była instalacja Tracking & Tracing Theatre – zorganizowana pod patronatem AIM Deutschland i przygotowana przez branżowe konsorcjum firm niemieckich. BARTOSZ JACYNA I ŁUKASZ MUSIALSKI  po odebraniu nagrody Euro ID Award

  Przestrzenna prezentacja obejmowała kompletny łańcuch logistyczny wykorzystujący równolegle wszystkie obecnie znane technologie związane z logistyką i automatyczną identyfikacją, w tym: kody kreskowe i etykiety w standardzie EAN.UCC, etykiety radiowe, obsługę głosową, elektroniczną wymianę danych EDI, terminale radiowe, drukarki kodów kreskowych i etykiet RFID oraz bramki RFID.

  Zaprezentowano szczegółowo działanie poszczególnych elementów łańcucha logistycznego oraz możliwości współpracy w łańcuchu logistycznym tak różnych technologii jak RFID oraz pick-by-voice. Najsłabszym ogniwem okazała się kompletacja głosowa (pick-by-voice) – jeszcze zawodne i jakościowo niestabilne rozwiązanie w logistyce.

  Trendy

  W całych targach dominowała tematyka RFID – kwestie technologiczne, jak i kwestie związane z zastosowaniami oraz zyskiem ze stosowania tej technologii w łańcuchach logistycznych.

  RFID postrzegane jest jako element łańcucha logistycznego uzupełniającego kody kreskowe, współdziałający z elektroniczną wymianą dokumentów i informacji (EDI). Technolodzy skupiają się na kierunkowym rozwoju RFID z uwzględnieniem specyficznych potrzeb poszczególnych branż i pracują również nad miniaturyzacją tagów.

  Osobnym nurtem jest rozwój oprogramowania pośredniczącego – middleware – jako niezbędnego ogniwa pozwalającego na połączenie infrastruktury sprzętowej RFID z systemami nadrzędnymi jak również na wykorzystanie całego potencjału, jaki oferuje w swoim zamyśle elektroniczny kod produktu (EPC).

  Sporo uwagi poświęca się znakowaniu w przemyśle z wykorzystaniem kodów wielowymiarowych i macierzy kodów wielowymiarowych bezpośrednio do oznakowania podzespołów i części – tak za pomocą specjalnych drukarek atramentowych jak również laserów.

  Alternatywa dla aktywnych tagów RFID

  Carinthian Tech Research (CTR) AG, austriacka firma badawczo-rozwojowa zaprezentowała poważną alternatywę dla aktywnych tagów RFID w postaci mikroukładów wykorzystujących częstotliwość 2,45 GHz oraz drgania mechaniczne do wytworzenia fali zwrotnej zawierającej unikalny kod układu. Tag taki jest elementem pasywnym i uzyskuje zasięg odczytu przy standardowej antenie (5cm) do 7 metrów. Co bardzo ważne: może pracować w temperaturach sięgających 400 0C i jest zupełnie niewrażliwy na pola magnetyczne oraz promieniowanie gamma. Równocześnie taki tag mierzy temperaturę otoczenia i przesyła

  dane razem ze swoim identyfikatorem. Kosztowo porównywalny z aktywnym tagiem RFID.

  Polski auto-idsukces

  Ta rg i E u r o – I D miały bardzo silny a k c e n t p o l s k i . Krakowska firma Logisys otrzymała nagrodę European Auto ID Award 2006 za platformę rozwiązań mobilnych Agilero™, która służy do integracji sprzętu do automatycznej identyfikacji i urządzeń mobilnych z systemami informatycznymi klasy ERP i SCM oraz wyspecjalizowanymi rozwiązaniami magazynowymi klasy WMS.

  Platforma Agilero™ została zgłoszona do konkursu i otrzymała nagrodę w kategorii kody kreskowe, chociaż, co podkreślono podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagrody, platforma integruje także  uprzyrządowanie działające w oparciu o technologie RFID.

  Nagroda dla Logisys to bardzo ważne wydarzenie i wielki sukces polskiej branży automatycznej identyfikacji oraz dowód na to, że najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania dla logistyki mogą być z powodzeniem rozwijane również w Polsce, a nie tylko i wyłącznie importowane z zagranicy.

  Łukasz Musialski, Bartosz Jacyna