RAPORT

Myślą przewodnią, przyświecającą idei powstania niniejszego Raportu, była chęć przybliżenia inżynierom-konstruktorom tendencji panujących na rynku obrabiarek CNC, a pośrednio – ułatwienia podejmowania decyzji związanych zarówno z projektowaniem nowych maszyn CNC, jak i projektowaniem przedmiotów wytwarzanych na sterowanych numerycznie obrabiarkach. Publikowany w tym wydaniu Raport nie ma charakteru oferty handlowej, chociaż zawiera pewne elementy mogące pomóc w wyborze interesującej maszyny CNC. Oparty na informacjach zebranych z badań ankietowych przeprowadzonych wśród producentów oraz dystrybutorów, nie przedstawia oczywiście pełnej gamy dostępnych w Polsce urządzeń tego typu, choćby ze względu na fakt, iż nie do wszystkich oferentów udało się nam dotrzeć, i nie wszyscy udostępnili nam swoje dane. Ponadto, ze względu na złożoność problemu, osobnego opracowania wymagałyby wykorzystywane w obrabiarkach układy sterowania. Postaramy się, aby ich porównanie również znalazło się na łamach naszego miesięcznika.

Redakcja