Przyspiesz… innowację

  Połącz pojedyncze informacje kluczowe, które są poza zasięgiem tradycyjnego zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby stworzyć prawdziwie „otwarte” środowisko

  W dzisiejszej globalnej gospodarce, metody, których firmy używają do generowania nowych dochodów, różnią się zasadniczo od metod stosowanych jeszcze kilka lat temu. W celu obniżenia swoich kosztów, firmy muszą znajdować sposoby ograniczania wydatków poza outsourcingiem produkcyjnym. Dlatego coraz częściej szukają sposobów zrekompensowania kosztów ekspertyz u dostawców, aby „wspólnie rozwijać” podsystemy lub kompletne wyroby.

  Aby zwiększyć dochód z nowych produktów, firmy starają się jak najszybciej wprowadzać na rynek docelowy bardzo zróżnicowane wyroby. Dziś znacznie większe możliwości oferują rynki światowe, nie ma już konieczności ograniczania się tylko i wyłącznie do rynku lokalnego, co jeszcze kilka lat temu było tak powszechne. Rynki globalne oznaczają dla konsumentów większy wybór i większą różnorodność oferowanych produktów. Klienci i konsumenci również odgrywają o wiele istotniejszą rolę w nowoczesnej definicji produktu. Wiele nowych produktów jest adresowanych do bardzo specyficznych podgrup nabywców. Pragnąc wzbudzić wśród klientów lojalność w stosunku do marki, firmy cały czas poszukują sposobów wcześniejszego dotarcia do klientów, często w trakcie cyklu rozwoju produktu.

  Na takim globalnym rynku, aby zaoferować poziom dostosowania do potrzeb klientów oczekiwany przez nabywców, firmy muszą szukać rozwiązań poza organizacją i wykorzystywać pomysły zarówno globalnych dostawców, partnerów, klientów jak i własnych pracowników. Źródłem innowacji może być każdy z tych globalnych partnerów.

  Globalny rynek coraz bardziej narzuca obowiązek natychmiastowego udostępnienia informacji przez wszystkich partnerów, włączając w to także klientów, dostawców i zespoły projektantów. Większa liczba produktów na wielu rynkach przyczynia się z kolei do rozszerzania asortymentu produktów, które firmy muszą rozwijać i którymi muszą zarządzać, a to w konsekwencji w bardzo istotny sposób zwiększa ilość danych, tworząc ogromne wyzwanie dla systemów zarządzania informacjami.

  W jaki sposób firmy mogą zarządzać takim ogromem danych, podejmując jednocześnie coraz szybsze i bardziej kompetentne decyzje? W jaki sposób mogą przewidywać sprzedaż w wielu małych, niszowych grupach klientów? Czy wyzwaniem jest wzrost liczby informacji, czy też dostęp do tych informacji? A może dostęp do właściwych informacji, osadzonych we właściwym kontekście i we właściwym czasie? Jedyną skuteczną drogą zarządzania innowacjami i podejmowania decyzji opartych na informacji, w tej nowej rzeczywistości rynkowej, jest łączenie kluczowych fragmentów wielu informacji pochodzących z rozlicznych systemów, włączając w to również te tradycyjnie uznawane za znajdujące się poza granicami zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Dopiero taka zdolność do łączenia się z rozlicznymi systemami wielu sprzedawców, np. z MCAD, EDA, CAE, PDM, ERP, SCM i systemami zarządzania dokumentami, tworzy prawdziwie „otwarte” środowisko PLM.

  Wcześniej otwarcie na rynek PLM odnosiło się tylko do połączeń w ramach systemów PLM. Jednakże prawdziwa otwartość skutkuje całkowitym połączeniem wszystkich kluczowych danych niezbędnych do zaprojektowania, rozwoju i wprowadzenia niezwykle zróżnicowanych i innowacyjnych produktów. Podejmowanie właściwych decyzji dotyczących nowych produktów wymaga nieporównywalnie większego zasobu danych niż tylko dane techniczne. Wymaga również dostępu do rozlicznych systemów, które łączą elementy różnych danych na temat popytu na rynku, historii sprzedaży, preferencji nabywców, kosztów dostawy z elementami projektowania danego wyrobu.

  Takie otwarcie pozwala działom dystrybucji produktu i zespołom projektantów na automatyczne wydobycie i połączenie w czasie rzeczywistym informacji o produkcie z danymi operacyjnymi. Dostarcza też interdyscyplinarnych informacji i ułatwia podejmowanie decyzji, opartych o te wszechstronne informacje. Takie podejście do problemu znacznie przyspiesza i automatyzuje wszystkie procesy innowacyjne i rozwojowe produktu, a także zarządzanie dostawami – jest najlepsze dla podejmowania decyzji opartych na nowoczesnej informacji i dla szybkiego realizowania strategii wejścia na rynek.