Przemysł lotniczy i kosmiczny przetestują polski ren

Ren sferyczny oraz metaliczne proszki nadstopów renu z kobaltem i renu z niklem wyprodukowane przez KGHM Ecoren oraz Instytut Metali Nieżelaznych w ramach unijnego projektu ProMine będą testowane przez przemysł lotniczy i kosmiczny.

Jednym z założeń projektu ProMine była produkcja nadstopów renu z kobaltem, renu z niklem oraz produkcja sferycznego sproszkowanego renu. W IMN powstały dwie pilotażowe instalacje, każda o wydajności od 20 do 50 kg rocznie.

Etap badawczy (badania w skali laboratoryjnej) zakończył się z sukcesem w październiku 2011 roku. Okazało się, że otrzymane produkty charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami. W porównaniu do obecnie produkowanych nadstopów otrzymane produkty posiadają niższą zawartość zanieczyszczeń oraz większą homogeniczność. A sferyczny proszek renowy w porównaniu do renu metalicznego charakteryzuje się mniejszą porowatością, wyższą gęstością, trwałością i czystością. Wszystkie nowe produkty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym.

– Podczas ostatniego spotkania naszej grupy zadecydowano o kontynuowaniu prac i wdrożeniu technologii, a także o przekazaniu pilotażowych próbek tych produktów potencjalnym odbiorcom do testów – mówi Wojciech Satora, kierownik projektu ProMine w KGHM Ecoren. – Wierzymy, że odzew będzie pozytywny i będziemy mogli rozpocząć rozmowy na temat dystrybucji produktów. Nie są one obecnie dostępne komercyjni – dodaje Satora.

KGHM Ecoren chce zainteresować nowymi produktami renowymi dotychczasowych kontrahentów oraz nowych partnerów, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Firma zaprosiła też do współpracy przedstawicieli Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa.