PRZEGLĄD BIUR PROJEKTOWYCH 2009

 Do pobrania:

 Przegląd biur projektowych 2009

Ogólna sytuacja ekonomiczna na świecie i w Polsce bezpośrednio wpływa na zmniejszającą się wartość produkcji w Polsce. W coraz to większym stopniu zakłady produkcyjne zmniejszają lub wręcz wstrzymują produkcję. Przenosi się to na wartość i zmniejszającą liczbę zleceń na wykonanie specyficznych zadań projektowych jednostkom zewnętrznym, do których między innymi należą biura konstrukcyjno-projektowe. Niestety, ale nie sprzyja to rozwojowi biur konstrukcyjnych i projektowych w naszym kraju.

Niniejszy Przegląd przedstawia biura konstrukcyjno-projektowe, których oferta jest w pierwszej kolejności skierowana do średnich i dużych zakładów przemysłowych. Z tego też względu nie uwzględniliśmy w naszym Przeglądzie, np. biur architektonicznych. Większość z prezentowanych biur jest obecna na polskim rynku od dłuższego już czasu. W Przeglądzie zamieściliśmy również informację o nowych biurach, które są obecne na polskim rynku od paru lat.

Oferta tych biur jest dość szeroka – od wzornictwa po kompleksowe rozwiązania i dostawę urządzeń produkcyjnych czy opracowania technologiczne i ich wdrażanie. Oprócz stricte technicznych i technologicznych projektów, oferowane są również kompleksowe rozwiązania systemowe dla biur konstrukcyjno-projektowych, oraz urządzenia wspomagające prace projektowe (np. drukowanie 3D).

W zależności od profilu działalności biur projektowych i tematów, które się one podejmują liczba osób pracujących w firmie waha się od kilku osób (pracownie związane ze wzornictwem przemysłowym) poprzez kilkunastoosobowe zespoły z udziałem kadry inżynierskiej. Większość to firmy zatrudniające więcej niż 15 osób. Biura, które zatrudniają zespoły liczące kilkudziesięciu inżynierów są zazwyczaj polskimi oddziałami zagranicznych firm konstrukcyjno-projektowych, których działalność związana jest z przemysłem motoryzacyjnym.

W przeważającej ilości oferty biur konstrukcyjno-projektowych skierowane są dla przemysłu motoryzacyjnego i firm związanych z tym przemysłem. Nie powinno to dziwić, gdyż od kilku lat przemysł ten należy do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki bez względu na sytuację ekonomiczną w kraju.

Część firm przedstawionych w Przeglądzie nie zajmuje się wyłącznie tematami konstrukcyjno-projektowymi. Ich usługi w pierwszej kolejności polegają na dostawie kompleksowych rozwiązań systemowych dla przemysłu i innych biur konstrukcyjno-projektowych. W ramach swojej działalności oferują również usługi i sprzedaż urządzeń do np. szybkiego prototypowania.

Ponownie tegoroczny Przegląd nie uwzględnia danych dotyczących, między innymi kosztów opracowania projektu lub roboczogodziny dla danego biura projektowego. Informacje takie są zazwyczaj poufne i indywidualnie negocjowane w zależności od rodzaju projektu.

Zapraszamy również nie wymienione w niniejszym Przeglądzie biura konstrukcyjno-projektowe do nadsyłania informacji o swojej działalności w Polsce. Po zakwalifikowaniu, zostaną one uwzględnione w kolejnych wydaniach Przeglądu.

Mamy nadzieję, że zamieszczony Przegląd pomoże Państwu w wyborze właściwego biura konstrukcyjno-projektowego lub firmy oferującej kompleksowe rozwiązania systemowe, a przez to ułatwi pracę nad wdrożeniem własnego wyrobu.