PowerToys dla Solid Edge

PowerToys dla SolidEdge to zestaw małych aplikacji stworzonych przez programistę z Oklahomy – Jason`a Newell`a. Idea jaka przyświecała autorowi to dać użytkownikom systemu Solid Edge narzędzia, które pomogą im bieglej korzystać z zalet systemu CAD.  Pakiet PowerToys dla Solid Edge może być również używany przez użytkowników, którzy nie mają zainstalowanego Solid Edge. Wspomniany  zestaw aplikacji jest całkowicie niezależny od wspomnianego systemu CAD.

PowerToys for Solid Edge wersja 1.1 to prosta darmowa nakładka dla interfejsu systemowego eksploratora pozwalająca na dodanie do jego opcji kilku przydanych funkcji. Odnajdziemy tu m.in. funkcjonalny Batch Printing – program pozwalający na drukowanie partiami rysunków Solid Edge wprost z menu kontekstowego Explorera Windows lub z menu samodzielnej aplikacji. Batch Printing pozwala zachować kontrolę nad drukowaniem dokumentów: dla każdej możliwej wielkości arkusza pozwala określić indywidualne opcje drukowania. Istnieje również opcja wydruków czarno-białych. Nie można zapomnieć o kolejnej podstawowej funkcjonalności, jaką jest usprawnienie zarządzania plikami Solid Edge w menadżerze Windows Explorer. Użytkownik zyskuje funkcjonalność wyświetlania takich właściwości plików Solid Edge jak: status, numer dokumentu, rewizja, projekt, utworzona wersja, ostatnio zapisana wersja i innych w oknie widoku szczegółów programu Windows Explorer. To ułatwia zarządzanie plikami, wyszukiwanie oraz sortowanie dokumentów stworzonych w Solid Edge. Rozszerzenie powłoki Windows widać również w menu kontekstowym, w którym użytkownik może wprost zmienić status dokumentu Solid Edge i, co warte podkreślenia, tego zabiegu może dokonać zarówno osoba, która posiada zainstalowany program Solid Edge, jak również osoba, która nie posiada tego programu a jedynie współpracuje z konstruktorem.

Podsumowując należy przypomnieć, że PowerToys pracują „poza” Solid Edge – co w wielu sytuacjach oszczędza czas użytkownika nie wymuszając na nim chociażby uruchomienia systemu by wydrukował rysunek lub zmienił status dokumentu. Jako zaletę należy wymienić integrację z powłoką Windows Explorer – menadżera bliskiego niemal wszystkim użytkownikom komputerów.

Zestaw PowerToys wersja 1.1 mozna bezpłatnie, po zalogowaniu, pobrać z

http://www.jasonnewell.net/Default.aspx. Autor pracuje nad kolejną wersją i cieszy się z każdej opinii i sugestii. PowerToys współpracują z każdą wersją Solid Edge, w tym z najnowszą Solid Edge w/Synchronous Technology.

Batch printing