Polskim firmom brakuje strategii w zakresie dywersyfikacji łańcucha dostaw

Fot. Freepik

Zdywersyfikowana siatka dostawców i skrócenie łańcuchów dostaw wydają się koniecznością w wymagających czasach, ponieważ pomagają zmniejszyć wpływ nieprzewidzianych zdarzeń. Pomimo tego wiele polskich firm wciąż radzi sobie z kłopotami z łańcuchami dostaw w doraźny sposób – 57% planuje dywersyfikować łańcuchy dostaw w kolejnych latach, ale aż 41% respondentów wciąż nie podjęło decyzji co do dalszej strategii – pokazuje badanie “Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce” przeprowadzone przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes.

Od czasu wybuchu pandemii najczęstszymi sposobami radzenia sobie z kłopotami dotyczącymi dostaw komponentów były: zmiana dostawców (47%), zamawianie komponentów u dodatkowych dostawców (45%) oraz robienie większych zapasów komponentów i magazynowanie ich (42%). Badane firmy, w procesie poszukiwania nowych dostawców kierowały się raczej kwestią dostępności towaru (78%), niż lokalizacją fabryki nowego kontrahenta.

Respondenci w większości przypadków nie rozważali również rezygnacji z zagranicznych dostawców części (64%), choć jedynie 18% przyznało, że tylko zagraniczni kooperanci posiadają komponenty potrzebne im do produkcji. Zaledwie co dziesiąta firma, która miała kłopoty z dostawami, zrezygnowała z usług zagranicznych dostawców. Pokazuje to, że polscy producenci wydają się nie zmieniać podejścia do kwestii globalnych łańcuchów dostaw, na przykład poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami, co mogłoby ograniczać potencjalne ryzyko w przyszłości.

Czekają nas dalsze problemy

Polskie firmy przewidują, że wojna w Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję prawdopodobnie spowodują kolejne zakłócenia łańcuchów dostaw nie tylko z tych krajów, ale również z Chin oraz innych państw Azji.  Ponad 40% badanych firm spodziewa się dalszych kłopotów z dostawami części, a liczba firm, których działalność może zostać zaburzona z powodu niestabilności w dostawach komponentów jest znacząca, bo aż 43% respondentów

sprowadza komponenty z Chin, 12% kupuje lub transportuje potrzebne części przez Ukrainę, a 5% przez Rosję.

Potrzeba nowych łańcuchów dostaw

Badanie pokazało, że polskie firmy dostrzegają korzyści płynące z budowy nowych łańcuchów dostaw. Wśród kluczowych zalet wymieniły:

– bezpieczeństwo dostaw (58%)

– brak przestojów w fabryce (49%)

– szybszy czas dostawy (47%)

Jednocześnie respondenci wskazują na wysokie koszty komponentów (45%) oraz ryzyko gorszej jakości części dostarczanych przez nowych i niesprawdzonych wcześniej dostawców (37%) jako największe wyzwania związane z wdrażaniem zmian w istniejących łańcuchach dostaw.

Digitalizacja łańcuchów dostaw

Jednym ze sposobów, w jaki firmy mogą odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania i zapewnić stabilność dostaw komponentów, jest cyfryzacja procesów w ramach łańcuchów dostaw. Dla producentów oznacza to budowanie zdigitalizowanych, opartych na danych łańcuchów dostaw, które pozwalają im na bliższą współpracę z dostawcami. Ciągła komunikacja i współpraca za pośrednictwem współdzielonej platformy w chmurze zwiększa przejrzystość, co z kolei pozwala na większą zwinność operacyjną.

Platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes dostarcza przedsiębiorstwom holistycznych rozwiązań, które zapewniają pełny wgląd w łańcuch dostaw i najwyższej klasy możliwości optymalizacji pod kątem szybkiej adaptacji do zmiennych warunków. Przedsiębiorstwa mogą połączyć interesariuszy w całym łańcuchu dostaw, aby zachęcić do wspólnego planowania i udostępniania danych, co poprawia przejrzystość i wgląd. Pomaga to firmom w tworzeniu zrównoważonych sieci wartości, umożliwiających realizację celów firmy i tworzenie przewagi konkurencyjnej przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka i budowaniu odporności na zakłócenia.

W ramach projektu zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw,  zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

Pełna wersja badania (w języku polskim) jest dostępna pod następującym linkiem.