Polscy przedsiębiorcy nie mają wiedzy na temat trendów wzorniczych

  Według najnowszych raportów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego właściciele polskich firm rozumieją, że stosowanie wzornictwa wpływa na zwiększenie sprzedaży i zysków. Jednocześnie widać, że nadal brakuje im usystematyzowanej wiedzy na temat aktualnych trendów wzorniczych i potrzeb konsumenckich.

  Według raportu „Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych” aż 70% polskich przedsiębiorców rozumie, że korzystanie z usług designerów w procesie tworzenia nowego produktu jest opłacalne. Widać rosnącą świadomość roli wzornictwa w osiąganiu przewagi konkurencyjnej (szczególnie wśród firm, które mają już pozytywne doświadczenia we współpracy z projektantami). Przeprowadzone badania pokazały też punkt widzenia konsumentów – co drugi klient byłby w stanie zapłacić o 5–15% więcej za dobrze zaprojektowany produkt, a prawie co piąty nawet o 16–40% więcej.

  Należy jednak zauważyć, że wśród przedsiębiorców wiedza dotycząca projektowania i wdrażania produktów na rynek jest często dość powierzchowna, a ich działania intuicyjne. Wiele firm wciąż ma problemy z opracowywaniem produktów i usług, które będą trafiać w aktualne potrzeby polskich konsumentów. Osobną kwestię stanowi temat rozpoznawania trendów wzorniczych, które będą wpływały na przyszłe decyzje klientów. Wyniki najnowszego badania IWP „Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania wzornictwem w polskich przedsiębiorstwach” (raport w przygotowaniu) wskazują, że:

  • jedynie 30% ankietowanych dobrze orientuje się w najnowszych trendach we wzornictwie i w kolorystyce,
  • prawie 70% ankietowanych potrzebuje uzupełnienia wiedzy na temat badania preferencji klientów.

  Sprawne funkcjonowanie na współczesnym, szybko zmieniającym się rynku wymaga ciągłego dostępu do najnowszych informacji dotyczących aktualnych i przyszłych tendencji. Polscy przedsiębiorcy starają się (z różnym skutkiem) zdobywać taką wiedzę na różne sposoby – wyjazdy na targi, przegląd zagranicznej prasy, uczestnictwo w seminariach czy zakup zagranicznych trendbooków (często niedostosowanych do specyfiki polskiego rynku), to tylko niektóre z metod. W odpowiedzi na potrzeby osób zaangażowanych w opracowywanie nowych produktów i usług, eksperci z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego opracowali innowacyjne narzędzie – Trendwizor.

  Trendwizor to portal udostępniający wiedzę o trendach wzorniczych (w tym kolorystycznych) obecnych na polskim rynku. To regularnie aktualizowane narzędzie dla przedsiębiorców, projektantów oraz innych osób pracujących z wzornictwem w firmie, które pomoże m.in.:

  • sformułować strategię wzorniczą,
  • stworzyć koncepcje nowych produktów bądź usług,
  • napisać brief dla projektanta,
  • znaleźć nisze rynkowe,
  • zdobyć wiedzę na temat potrzeb konsumenta przyszłości.

  Tendwizor przekazuje informacje w postaci bogato ilustrowanych raportów tekstowych, opatrzonych przykładami dobrych praktyk. Opracowanie oparto zarówno na wieloletnim doświadczeniu zespołu ekspertów, jak i analizie twardych danych ekonomicznych, a prognozy ujęto w postaci syntetycznych ilościowych wskaźników.

  Więcej informacji na stronie http://www.trendwizor.pl/Informacje/Strony/default.aspx