Polscy naukowcy pracują nad inteligentnym monitoringiem miejskim

Miejskie systemy monitoringu mogą nie tylko dzięki kamerom pokazywać, co dzieje się w ważnych punktach miasta, ale także wyprzedzająco sygnalizować potencjalnie groźne osoby i sytuacje – przekonują naukowcy z Bytomia, którzy pracują nad umożliwiającą taki monitoring technologią. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami, wspierającymi bezpieczeństwo w miastach i obiektach, rozpoczynają specjaliści z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, której zamiejscowy wydział informatyki znajduje się w Bytomiu (Śląskie).

Projekt, prowadzony pod kierunkiem dziekana bytomskiego wydziału, prof. Konrada Wojciechowskiego, potrwa dwa lata. Jego efektem ma być, wykorzystujący zaawansowany monitoring miejski, system automatycznej identyfikacji zachowań i osób oraz wykrywania sytuacji niebezpiecznych.

Technologia ma m.in. pozwolić na automatyczne rozpoznawanie osoby na podstawie chodu czy ocenę stanu emocjonalnego poszczególnych osób na podstawie mimiki twarzy i gestów. Inne możliwości to np. automatyczne wykrywanie nietypowych lub niebezpiecznych ruchów osoby czy grupy oraz typowanie sytuacji poprzedzających awantury lub akty wandalizmu.

System będzie budowany na podstawie określonych wzorców zachowań, zarówno poszczególnych ludzi, jak i grup. Dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu będzie mógł wytypować zachowania i sytuacje odbiegające od wzorca, zwracając na nie uwagę służb nadzorujących pracę systemu. W razie potrzeby możliwe będzie też wyszukiwanie osób i charakterystycznych zachowań w archiwum nagrań, na podstawie cech ruchu i wyuczonych wzorców.

Technologia będzie też mogła automatycznie wykryć daną osobę (lub grupę) i śledzić jej sylwetkę w sekwencjach obrazów z wielu kamer w obrębie nadzorowanych stref. W ten sposób strażnicy dowiedzą się, że np. wszczynająca awantury czy dopuszczająca się aktów wandalizmu osoba pojawiła się w innej części miasta.

Nad projektem pracuje kilkadziesiąt osób – oprócz przedstawicieli szkoły są także naukowcy i informatycy, m.in. z USA. Zawarto też umowę o współpracy naukowej z firmą Śląskie Sieci Światłowodowe, odpowiedzialną za przesył obrazu.

Na potrzeby przedsięwzięcia w miejscach o wzmożonym natężeniu ruchu lub uznawanych za mniej bezpieczne pojawią się dodatkowe kamery, niezależnie od istniejącego systemu kamer miejskich. Dzięki światłowodom obraz zawsze jest dobrej jakości; nie ma znaczenia odległość między kamerą a centrum monitorowania.

“Dołożymy wszelkich starań, by projekt się powiódł ze względu na jego istotne walory użytkowe. Liczymy, że dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym uda się wzbogacić usługę monitorowania o nowe elementy, takie jak rozpoznawanie osób czy identyfikowanie niebezpiecznych zachowań” – zaznaczył prezes Śląskich Sieci Światłodowych, Zbigniew Szkaradnik.

Bytom ma jeden z najbardziej zaawansowanych w regionie systemów monitoringu miejskiego. Wiosną tego roku wzbogacił się on o 19 nowych kamer (cyfrowych i analogowych), połączonych światłowodami ze zmodernizowanym centrum obsługi. Wcześniej działało 15 kamer, przesyłających obraz i sterowanych przez klasyczny przewód.

Kamery, które mogą być sterowane w czasie rzeczywistym, obserwują centrum miasta i jego okolice. Obraz trafia do centrum monitoringu, gdzie jest archiwizowany przez miesiąc. Nowe zainstalowane m.in. na rynku kamery cyfrowe mogą przybliżać obraz do tego stopnia, by z 350 m dało się odczytać kilkucentymetrowe napisy.

Dzięki połączeniu światłowodem dziewiętnastu kamer znacznie zwiększyła się elastyczność systemu. Technologia pozwala m.in. na dowolne lokalizowanie centrum monitorowania, do którego trafia obraz. Teoretycznie może znaleźć się ono nawet kilka tysięcy kilometrów od kamery, bez strat jakości obrazu. Obraz z kamer można dodatkowo obserwować korzystając z internetu. Po zalogowaniu może on być udostępniony właściwym służbom.

Realizująca projekt badawczy Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych powstała w 1994 r. na mocy porozumień rządów Polski i Japonii. Szczególny nacisk kładzie na program nauczania, dostosowany do postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Wydział zamiejscowy informatyki w Bytomiu istnieje od 2003 r. Prowadzone są tam studia na kierunkach: informatyka, sztuka nowych mediów, grafika.