Polacy stworzyli nowy system oświetlenia

  System Inteligentnego oświetlenia ulicznego LED (SILED) – to wynik współpracy inżynierów firmy SILED Sp. z o.o. i naukowców z Centrum Doskonałości WiComm na Politechnice Gdańskiej. Ten pionierski pomysł otrzymał wyróżnienie I stopnia na targach Technicon Innowacje 2009.

  „SILED nie ma swojego odpowiednika na świecie – zapewnia PAP dr inż. Łukasz Kulas z WiComm – Centrum Doskonałości Inżynierii Systemów Komunikacji Bezprzewodowej, przy wydziale Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej. – Łączy w sobie trzy technologie: oświetlenie z wykorzystaniem diod LED o białym świetle; inteligentne funkcje sterowania i łączność z użyciem technologii bezprzewodowych”.

  Producent poleca go jako energooszczędny i bezpieczny dla środowiska system zewnętrznego oświetlenia ulic, placów, posesji, stadionów, czy dużych hal. Zapewnia, że SILED obniża zużycie energii traconej na oświetlenie o ok. 50-70 proc.

  System nadaje się także do sterowania tablicami i znakami informacyjnymi, monitorowania natężenia ruchu i miejsc. Może również – jak napisano na stronach internetowych SILED – wykonywać pomiary temperatury, wilgotności, nasłonecznienia, zanieczyszczeń.

  Dr inż. Kulas dodaje, że system bezprzewodowego sterowania SILED, wynaleziony w Centrum Doskonałości WiCom, składa się z wielu autonomicznych układów nadawczo-odbiorczych, które po włączeniu zasilania samodzielnie tworzą sieć typu „mesh”. Oznacza to, iż po rozrzuceniu ich na dowolnym obszarze i w dowolnej konfiguracji zaczną się komunikować. Lampami LED, które komunikują się ze sobą, można zaś sterować. Przesyłają one również informacje z czujników dalej, do centrum zarządzania.

  „Oprogramowanie, które stworzyliśmy nie jest programem komputerowym, gdyż rozpisano je na mikrokontrolery będące częścią układu – wyjaśnia Łukasz Kulas. – Każda z lamp ma więc sterownik, a sterownik ma w sobie niezależny program, który steruje lampami, prowadzi interakcję z systemem i odpowiada za inteligencję lamp”.

  Naukowiec tłumaczy, że systemy lamp – np. lampy na różnych ulicach – komunikują się za pośrednictwem Internetu z serwerem systemu. “Na serwerze, którym jest komputer klasy PC, jest zainstalowany program, umożliwiający nie tylko obserwacje uszkodzeń, ale pozwalający m.in. na pełne programowanie pracy lamp” – informuje.

  SILED dzięki swoim czujnikom i inteligencji może dostosować się do poziomu oświetlenia zmieniającego się w ciągu dnia. Podczas złych warunków atmosferycznych sam zwiększy swoją jasność, a gdy teren będzie dobrze oświetlony światłem słonecznym, zmniejszy natężenie światła. Jeżeli system nie stwierdzi obecności osób i pojazdów na danym terenie, jasność świecenia może być zmniejszona.

  „Używając tego systemu mamy możliwość sterowania programem świecenia każdej lampy z osobna albo grupy lamp, np. znajdujących się na jednej ulicy” – zapewnia Kulas.

  Funkcje monitorujące przewidują m.in. odczyt historii zdarzeń, stanu lampy, prądu pobieranego przez daną lampę, energii pobranej w podanym okresie, czy natężenia światła generowanego przez lampę. System SILED został wdrożony, produkowany i sprzedawany przez firmę SILED Sp. z o.o.