Picarro opracowywuje czułe urządzenie pomiarowe do badania składu powietrza atmosferycznego

    Picarro, producent analizatorów gazów śladowych, wyprodukował EnviroSense 3000i, polowy, pracujący w czasie rzeczywistym monitor gazu zewnętrznego.

    Monitor mierzy poziom zawartego w atmosferze metanu i dwutlenku węgla z dokładnością rzędu części na miliard, dokonując jednocześnie pomiaru zawartości pary wodnej z dokładnością na poziomie części na milion.

    EnviroSense 3000i zaprojektowano tak, by urządzenie zachowywało wysoką liniowość, precyzję i dokładność przy zmieniających się warunkach otoczenia, wymagając jedynie minimalnej kalibracji.

    Analizator zawiera bardzo precyzyjny monitor długości fali, zaprojektowany tak, by zapewniał odporność na gazy zakłócające pomiar, umożliwiając jednocześnie dokładną kontrolę temperatury i ciśnienia. Monitor zapewnia niezawodną cyfrową obróbkę sygnału, przekształcającą dane pierwotne na informacje, nadające się do natychmiastowego wykorzystania. – Naukowcy zajmujący się badaniem globalnych zmian klimatu potrzebują pomiarów gazów cieplarnianych wykonanych z niezwykłą precyzją i dokładnością, umożliwiających stworzenie lepszych modeli cyklu węglowego – mówi Eric Crosson, dyrektor ds. technicznych w Picarro. – Wysoka dokładność, precyzja oraz niskie wymagania konserwacyjne EnviroSense 3000i sprawiają, że jest on idealnie przystosowany do spełnienia wyśrubowanych wymagań, jakie wiążą się z badaniem składu powietrza atmosferycznego.