PIAP nagrodził Młodych Innowacyjnych 2010

Dr inż. Karol Malecha z Politechniki Wrocławskiej w kategorii prac doktorskich i zespół inżynierów Politechniki Krakowskiej kategorii prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich zwyciężyli w konkursie “Młodzi Innowacyjni 2010”. Konkurs zorganizował już po raz drugi Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP).

Jak informuje Anna Ładan z PIAP, nowością drugiej edycji było rozszerzenie formuły zawodów o kategorię prac doktorskich. Jury przyznało w każdej z kategorii nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia.

Laureatem pierwszego miejsca w kategorii prac doktorskich został dr inż. Karol Malecha z Politechniki Wrocławskiej. Za pracę “Systemy mikroprzepływowe wykonane techniką LTCC” otrzymał 8 tys. złotych.

Drugie miejsce 6 tys. złotych otrzymał dr Jakub Łagodziński z Politechniki Łódzkiej za pracę “Niekonwencjonalne konstrukcje układów mechanicznych wspomagane polem magnetycznym”. Wyróżnienia i po 2 tys. złotych otrzymali: dr inż. Marek Rydel z Politechniki Opolskiej, dr Piotr Przystałka z Politechniki Śląskiej i dr Michał Frydrysiak reprezentujący Politechnikę Łódzką.

W kategorii prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich pierwsze miejsce i 6 tys. złotych przypadło zespołowi naukowców z Politechniki Krakowskiej. Mgr inż. Marcin Malec, mgr inż. Marcin Morawski i mgr inż. Dominik Wojtas wspólnie zaprezentowali pracę pt. “CyberRyba – podwodny robot mobilny”.

Drugą nagrodę i 4 tys. złotych zdobył mgr inż. Stanisław Bardecki za projekt i wykonanie modelu wielowirnikowego robota latającego. Trzy wyróżnienia za prace magisterskie otrzymali: mgr inż. Zbigniew Zasieczny i mgr inż. Łukasz Bieńkowski z Politechniki Warszawskiej oraz mgr inż. Dawid Kamiński z Politechniki Śląskiej.

Jak informują organizatorzy, w związku z bardzo wysokim poziomem prac, członkowie komisji zdecydowali o zwiększeniu liczby nagród, oraz zmodyfikowaniu wcześniej określonych kwot. Przy wyborze laureatów punktowano dodatkowo zrealizowane wdrożenia i praktyczne zastosowania wyników prac.

W jury zasiadali m.in. prof. Zbigniew Nahorski (Instytut Badań Systemowych PAN), prof. Tadeusz Missala (PIAP), prof. Cezary Zieliński(Komitet Automatyki i Robotyki PAN), prof. Andrzej Masłowski (Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej).