Perfekt – Sobierajski współtworzy sztuczne serce

Perfekt – Sobierajski współtworzy sztuczne serce

Perfekt – Sobierajski, firma działająca na rynku nowoczesnych technologii wyrobów z laminatów poliestrowych, zawiązała ścisłą współpracę z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz spółką FRK „Intra Cordis” w Zabrzu. Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym w tym roku Perfekt – Sobierajski będzie odpowiedzialna za prace w zakresie konstruowania elementów obudowy i podzespołów urządzenia napędowego polskiego sztucznego serca.

Perfekt – Sobierajski będzie współuczestniczyć w Programie Sztucznego Serca w zakresie projektowania, i prototypowania obudowy i podzespołów zespołu napędowego sztucznego serca. Będzie również rekomendować technologie montażu oraz wdrażać rozwiązania z zakresu materiałoznawstwa obudów urządzeń medycznych.

Firma Perfekt – Sobierajski działa w obszarze nowoczesnych technologii do produkcji obudów z laminatów poliestrowych i winyloestrowych dla branży medycznej. Zajmuje się całościowymi wdrożeniami – począwszy od prac projektowych, poprzez prototypowanie i wprowadzanie do seryjnej produkcji. Wcześniejsze prace dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu obejmowały produkcję obudowy urządzenia napędowego sztucznego serca.