Nowe technologie

  Cyfrowe obrazy, systemy audio o wysokich parametrach i systemy sterowania o dużych mocach obliczeniowych opierają się na technologii cyfrowego przetwarzania sygnału (Digital Signal Processing – DSP). Połączenie parametrów eksploatacyjnych i cech użytkowych najnowszych systemów DSP nadaje końcowemu produktowi całkiem nowe cechy funkcjonalne

  • BOOMING BOX

  Seria SPL-R produkcji Velodyne Acoustics

  Pomimo małych wymiarów 25,4 × 25,4 × 30,5 cm ten cyfrowo sterowany subwoofer daje 2000W mocy wyjściowej przy poziomie zniekształceń porównywalnym z systemami konkurencyjnymi. Cyfrowy miernik przyspieszenia w układzie mierzy przemieszczenie stożka subwoofera, a sterownik DSP porównuje to przemieszczenie z sygnałem wejściowym z częstotliwością 15 800 pomiarów w ciągu sekundy, wprowadzając poprawki i utrzymując ruch stożka jak najbardziej zgodny ze źródłem sygnału. Aby uzyskać typowy stopień zniekształceń znacznie poniżej 0,5 procenta, konstruktorzy Velodyne Acoustics wybrali sterownik TMS320C2000 produkcji Texas Instruments, kierując się jego parametrami DSP i silnie zintegrowanymi peryferiami na wzór MCU.

  • PRZENOŚNE URZĄDZENIE RENTGENOWSKIE

  Przenośne urządzenie XRF produkcji Innov-X Systems

  W celu określenia składu stałych materiałów Innov-X wykorzystuje fluorescencję rentgenowską (XRF) w swoim przenośnym urządzeniu rentgenowskim. Aparat mierzy energię emisji na poszczególnych długościach fali i przetwarza dane z impulsów, używając sterownika DSP – ADSP-BF533 Blackfin, produkcji Analog Devices, do porównania określonych pierwiastków z układu okresowego. Innov-X wybrał ADSP-BF533 ze względu na jego połączone możliwości przetwarzania sygnału i sterowania oraz inne zintegrowane cechy. Aplikacja wykorzystuje szybki równoległy interfejs peryferyjny (Parallel Peripheral Interface – PPI) w jednym chipie i sterowniki bezpośredniego dostępu do pamięci (Direct Memory Access – DMA) do szybkiego przekazywania danych do pamięci zlokalizowanej w chipie.

  • EFEKTOWNE OŚWIETLENIE

  Color Kinetics Inc. ColorBlast 12 Powercore

  Ten inteligentny, oparty na układach scalonych system oświetleniowy generuje miliony kolorów i dynamiczne efekty świetlne. Technologia Powercore integruje zarządzanie zasilaniem i danymi bezpośrednio w urządzeniu, eliminując potrzebę zewnętrznego źródła zasilania. System oparty na diodach elektroluminescencyjnych (LED) akceptuje uniwersalne źródła zasilania napięcia zmiennego od 100 do 240V, oraz odbiera dane przez Digital MultipleXed (DMX) (światłoczułe) lub przez protokół Ethernet. Cyfrowy Procesor Sygnału (Digital Signal Controller – DSC) produkcji Microchip o symbolu dsPIC30F2010 obsługuje wszystkie funkcje wewnętrzne, łącznie z korekcją współczynnika mocy, komunikacją i sterowaniem diodami LED. Jako dodatek do sterowania mocą, poziom integracji DSC umożliwia krańcowo prostą i bardzo mocną budowę stopni mocy.

  • KAMERA TERMOWIZYJNA

  Kamera AXT100 produkcji Ann Arbor Sensor Systems

  W miejsce pojedynczego czujnika ta kamera termowizyjna na podczerwień wykorzystuje matrycę czujników, noszącą nazwę Termoczułej Matrycy Ogniskującej (Thermophile Focal Array – TPFA). Technika umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości w kamerze energooszczędnej, mniejszej i lżejszej, służącej do zastosowań przenośnych. Po przekształceniu energii na sygnały elektryczne procesor Blackfin ADSP-BF533 produkcji Analog Devices interpretuje sygnały i przydziela skalę barw, służącą do wizualizacji temperatury. Wybór procesora ADSP-BF533 oparty był na interfejsach z rdzeniem o dużej częstotliwości (powyżej 600 MHz), będących standardem przemysłowym.

  • PRZENOŚNE URZĄDZENIE ULTRADŹWIĘKOWE

  Wymienna Platforma Ultradźwiękowa z.one firmy ZONARE Medical Systems Inc. W miejsce stosowania tradycyjnej techniki zbierania danych „linia po linii” w celu uzyskania obrazu diagnostycznego to urządzenie ultradźwiękowe wykorzystuje technikę sonograficzną – z.one. Podczas zbierania danych w strefach akustycznych system z.one oddziela zbieranie danych z pola akustycznego od procesu tworzenia obrazu, co się przekłada na skrócone czasy skanowania. Technika ta, opierająca się głównie na oprogramowaniu, pozwala na zmniejszenie rozmiaru urządzenia, a także jego ciężaru i poboru mocy, dając w rezultacie przenośny system ultradźwiękowy o jakości obrazu i cechach użytkowych porównywalnych do urządzeń mobilnych, które potrafią ważyć do 181 kilogramów. Zarządzanie obrazem i tworzenie wiązki w dziedzinie oprogramowania opiera się na trzech Cyfrowych Procesorach Sygnału TMS320C6455 produkcji Texas Instruments.

  Autor: RANDY FRANK