Najnowsza wersja systemu Solid Edge – ST3

  Siemens PLM Software zaprezentowało oprogramowanie Solid Edge® ST3 (Solid Edge ST3). Najnowsza wersja zawiera nowe funkcjonalności, które znacząco przyspieszają proces projektowania oraz tworzenia rewizji a także ułatwiają importowanie i ponowne wykorzystanie danych CAD pochodzących od zewnętrznych dostawców. Oprogramowanie zawiera również szereg usprawnień w obszarze symulacji i zarządzania danymi projektu, a także ponad tysiąc poprawek zgłoszonych przez naszych Klientów.

  W najnowszej wersji systemu Solid Edge ST rozszerzono dostępność technologii synchronicznej. Obecnie, oprócz możliwości jej wykorzystania do projektowania pojedynczych części i części blaszanych można ją również zastosować bezpośrednio w środowiskach zespołów takich jak rurociągi, konstrukcje ramowe, wiązki przewodów i innych narzędziach związanych z tworzeniem złożeń. Ponadto najnowsza odsłona Solid Edge zawiera wyjątkową funkcjonalność do kojarzenia części, która pozwala użytkownikom opracować alternatywną koncepcję projektową przed, w trakcie oraz po zakończeniu procesu projektowania danego złożenia.

  Solid Edge ST3 oferuje również nową funkcjonalność do jednoczesnego wykorzystywania operacji synchronicznych i tradycyjnych w ramach pojedynczego, zintegrowanego środowiska projektowania. Użytkownicy mogą stosować operacje synchroniczne w celu przyspieszenia projektowania i elastycznego wprowadzania zmian i jednocześnie wykorzystywać operacje tradycyjne do projektowania specjalistycznych części takich jak odlewy, odkówki lub części, które wytwarzane są obróbką skrawaniem. Tradycyjne operacje mogą być wybiórczo przenoszone do środowiska synchronicznego zapewniając inżynierom konstruktorom maksymalną elastyczność i prostotę użytkowania.

  Ponieważ coraz więcej firm zmienia posiadane systemy 3D i wybiera Solid Edge by mieć możliwość wykorzystania technologii synchronicznej, nowa funkcjonalność do łączenia rysunków z istniejącymi modelami 3D jeszcze bardziej podnosi wydajność działań. Wymiary technologiczne umieszczone na rysunkach 2D mogą zostać automatycznie przeniesione na zaimportowany model przestrzenny. W rezultacie wymiary wykorzystywane w procesie wytwarzania mogą być bardzo szybko edytowane poprzez modyfikację zaimportowanego modelu 3D za pomocą technologii synchronicznej.

  W oparciu o zintegrowaną aplikację do symulacji, Solid Edge ST3 udostępnia nowe funkcjonalności do definiowania momentów obrotowych i obciążeń łożysk, wykorzystywania zdefiniowanych przez użytkownika warunków brzegowych i nowe sposoby łączenia złożeń takie jak śruby oraz łączniki części blaszanych. Szybsze rezultaty można osiągnąć dzięki narzędziom upraszczania modelu oraz udoskonalonym funkcjonalnościom wizualizacji, które pozwalają obserwować wnętrze modelu. Ulepszeń modelu można dokonać za pomocą technologii synchronicznej lub metod tradycyjnych. Solid Edge umożliwia przeprowadzanie walidacji części i złożeń na wczesnych etapach procesu opracowywania produktu, aby skrócić czas jego dostarczania na rynek i obniżyć koszty związane z budową prototypów fizycznych.

  Więcej informacji na stronie: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/velocity/solidedge/solidedge-st3/index.shtml