Możliwości

  Możliwości, na które warto zwrócić uwagę (wg oferentów)

  Alibre Design (CAD) Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: Program posiada możliwość pracy zespołowej poprzez internet w czasie rzeczywistym. Posiada wewnętrzny komunikator (Centrum wiadomości), który działa podobnie jak skrzynka pocztowa. Program ma również środowisko do zarządzania dokumentacją. Jest możliwość udostępniania tej dokumentacji poprzez internet dla wybranych użytkowników. Posiada możliwość tworzenia realistycznych wizualizacji.

  AlphaCAM (AC) oraz SufrCAM (S.C.) Polska wersja językowa: AC – tak, SC – nie

  ANSYS Polska wersja językowa: tak (dotyczy środowiska ANSYS Workbench) Ciekawe możliwości: tworzenie modeli belkowych, powierzchniowych, bryłowych; zaawansowane moduły dyskretyzacji modelu; możliwa dwukierunkowa asocjatywność bezpośrednio ze środowiskiem CAD – bez plików pośrednich (dotyczy środowiska ANSYS Workbench) FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: analizy: elektromagnetyczna, zmęczeniowa, przepływów (CFD), szybkozmiennych zjawisk nieliniowych (np.kucie, crash-testy); optymalizacja topologiczna, optymalizacja wielowariantow

  Ansys Design Space for Solid Edge Polska wersja językowa: tak FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: możliwość wykorzystania obliczeń z designer (dodatkowy program) jako dane wejściowe do obliczeń wytrzymałościowych.

  ArCon+ Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: projektowanie dowolnie skomplikowanych budynków także na różnych poziomach; pełen zestaw narzędzi, obejmujący wszystkie elementy konstrukcyjne budynku (m.in. ściany, słupy, stropy, schody, otwory i przebicia w ścianach i stropach, dachy, okna dachowe, facjatki); wprowadzanie współrzędnych (długości, kątów) za pomocą klawiatury; szczegółowa informacja o powierzchniach, kubaturach i obwodach pomieszczeń i budynków; okno podglądu 3D w trybie konstrukcyjnym; pełna edycja elementów 3D w trybie konstrukcyjnym (płaskim) i 2D w trybie projektowania (trójwymiarowym); kompletne wyposażanie wnętrz i otoczenia budynku biblioteka ponad 3000 obiektów 3D i 1000 tekstur; tworzenie przekrojów i elewacji; fotorealistyczna wizualizacja otoczenia i wnętrza budynku, możliwość „spaceru” po modelu w czasie rzeczywistym; uwzględnianie położenia słońca i księżyca w czasie wizualizacji i spaceru; modelowanie terenu z uwzględnianiem stron świata; tworzenie filmów wideo w postaci plików w formacie AVI; opisywanie i wymiarowanie rysunków, tworzenie wydruków; import plików 2D w formacie HPGL, DXF, DWG; eksport plików 2D w formacie EMF, MBA, HPGL, DXF, PCF, VRML; eksport plików 3D w formacie VRML, DXF; konstruowanie dowolnych kształtów podestów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych i prostych elementów trójwymiarowych; tworzenie listy pomieszczeń i kondygnacji, zestawień elementów wyposażenia wnętrz i ich wycena; dowolne zakomponowanie i edycja okładziny na ścianach, kominach, podłogach i stropach; dodatkowe zestawy bibliotek – elementów trójwymiarowych

  AutoCAD Mechanical Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: funkcje zarządzania dokumentacją techniczną

  Autodesk Inventor Professional Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: funkcje zarządzania dokumentacją techniczną, fotorealistyczna wizualizacja projektu

  Autodesk Inventor Series Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: funkcje zarządzania dokumentacją techniczną, fotorealistyczna wizualizacja projektu

  Autoform Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: Autoform oferuje szereg zintegrowanych modułów dedykowanych do konstrukcji i analizy elementów blaszanych wytwarzanych metodą tłoczenia oraz ich narzędzi: oceny wykonalności koncepcji części konstrukcyjnej podczas rozwoju produktu i pierwszej fazy konstruowania budowy narzędzia, szybkiego i interaktywnego parametrycznego tworzenia powierzchni narzędzia oraz do analizy wykonalności głębokiego tłoczenia i narzędzi prototypowych, pewnego sprawdzenia projektu narzędzia i głębokiego tłoczenia przez wirtualne sprawdzenie narzędzia, automatycznego ustalenia optymalnych geometrii narzędzia i sparametryzowania procesu przy głębokim tłoczeniu.

  Autopol for Windows Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: projektowanie elementów z blachy z automatycznym rozwinięciem, export geometrii rozwiniętej z podanie kątów i promieni gięcia. Współpraca z programami do wycinania lub wykrawania z arkusza blachy

  BLANKNEST Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: optymalizacja rozmieszczenia elementów na arkuszu blachy, mozliwość rozmieszczenia więcej niż 1 elementu, szcowanie kosztów produkcji.

  Cad2Cad Express Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: jednoczesne przetwarzanie wielu wybranych plików DXF i DWG dowolnego rozmiaru, obsługa plików DXF/DWG w wersjach R9-R18 (2006), zmiana właściwości wszystkich elementów DXF/DWG (teksty, atrybuty, warstwy, polilinie, czcionki, bloki), zmiana wszystkich definicji tablic (tablica warstwy, tablica typu linii), rozbijanie bloku, zmiana nazwy bloku, zmiana właściwości atrybutów (styl, kolor, kąt) i wiele innych

  CADMOULD Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: import siatki modelu z większości programów MES: ANSYS, ABAQUS, NASTRAN, COSMOS, HYPERMESH, I-DEAS, CADMOULD-FE, export modelu CAD zawierającego odkształcenia (skurcz i wypaczenia) po fazie stygnięcia wypraski, układ wtryskowy oraz układ chłodzenia jest niezależny od modelu wypraski FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: symulacja wtrysku tworzyw termoplastycznych, elastomerów, duroplastów, reaktywnych (silikony, poliuretany); wtrysk zwykły, wielokaskadowy, wtrysk z asystą gazu, wtrysk wielokomponentowy (dotyczy Cadmould-Pro), wszystkie wyniki związane z procesem wtrysku tworzywa, fazą dopakowania, chłodzenia w formie oraz chłodzenia swobodnego, analiza jakościowa wypraski – przewidywania powstawania: pułapek powietrznych, linii łączenia strug, problemów z wypełnieniem, tworzeniem węzłów cieplnych, rozkładem włókien w przekroju, tolerancją wykonania wypraski, przykłady wyników: http://www.mesco.com.pl/produkty/cadmould/cadmould_wyniki.htm, obliczenie wymaganej siły zwarcia formy, układ wtryskowy z kanałami zimnymi i gorącymi, różne przekroje kanałów, definiowanie dowolnych przewężek, układ chłodzenia z możliwością definiowania różnych typów kanałów: wierconych, giętych, gumowych, etc., obliczenie bilansu cieplnego dla całego układu forma-wypraska, w tym ilości cykli potrzebnych na ustabilizowanie termiczne formy, narzędzia optymalizacyjne, import danych tworzywa z ogólnoświatowej bazy CAMPUS

  CATIA Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: System dostarcza pełen zakres rozwiązań zintegrowanych w jedno kompletne środowisko, wspomagające wszystkie fazy projektowania i wytwarzania produktu: od koncepcji do działającego produktu

  CATIA V4/V5 Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: analiza ergonomii wykorzystania wyrobu; modelowanie kompozytów FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: analiza tolerancji, analizy ergonomii, wirtualna rzeczywistość

  COSMOS Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: w pełni zintegrowany z SolidWorks, wykorzystujący modele stworzone w SolidWorks

  DELCAM Polska wersja językowa: (w końcowej fazie realizacji) – będzie w ciągu miesiąca Ciekawe możliwości: bezpośrednie pomiary weryfikacyjne (inspekcja) na frezarce, w pełni artystyczne projektowanie reliefów (płaskorzeźb) z możliwością nawijania na dowolną powierzchnię, frezowanie po geometrii „trójkątów”, weryfikacja kolizji z uwzględnieniem kinematyki maszyny, obróbka prędkościowa (High Speed Machining), generowanie opisu powierzchniwego z chmury punktów, pełna inspekcja detalu na maszynie pomiarowej

  DTP Express Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: obsługiwanie wszystkich obszarów rysunków: obszar papieru, obszar modelu, layouty, automatyczne dopasowanie wysokości/szerokości rysunku do domyślnych szerokości/wysokości, szerokość pióra mapowana kolorem, konwertowanie grubości linii elementów, tryb Batch (Sterowanie z linii poleceń).

  duoCAD Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: dwa interfejsy użytkownika: uproszczony i IntelliCAD-a, pełna zgodność formatów plików dwg i dxf z formatami AutoCAD`a od wersji 2.5 do 2004 bez potrzeby konwersji; analogiczne funkcje i sposób ich oznaczania i wywoływania z linii komend jak w programie AutoCAD; bardzo prosty sposób modyfikacji menu górnego, wraz z możliwością tworzenia własnych skrótów klawiszowych, umożliwiający pełną indywidualizację programu; funkcje naprawiania uszkodzonych rysunków: recover i audit; umożliwia prace z blokami i ich tworzenie, czcionkami SHX i True Type, skrytptami SCR, plikami menu .mnu, obsługa funkcji napisanych w AutoLISPie; import linii, stylów wymiarowania stworzonych przez użytkownika w AutoCad; praca w warstwach, tryby wymiarowania, uchwyty, atrybuty, kreskowania, funkcje – precyzyjnego rysowania itp. analogiczne jak w programie AutoCAD; explorer analogiczny do Design Center w AutoCADzie 2000, zapis i odczyt rysunków w formatach: dwg, dxf, dwt, dwf, eksport do formatów: bmp, wmf, emf i svg, możliwość łatwej konfiguracji ekranu roboczego, jego koloru i ustawienia pasków narzędziowych, rysowanie linii, polilinii, krzywych, łuków, kół, elips, wielokątów, itp.; możliwość stosowania siatki pomocniczej i funkcji rysowania ortogonalnego, szerokie możliwości modyfikacji wprowadzonych elementów: przesuń, obróć, przesuń równolegle, kopiuj, kopiuj szereg, usuń, rozbij, wydłuż, przytnij itp.; szerokie możliwości wizualizacji rysunku,wszystkie tryby zoom, regeneracja rysunku, przesuwanie rysunku; praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych dokładnie jak w AutoCadzie, praca w skali 1:1, automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych; precyzyjne drukowanie rysunku w dowolnej skali, z możliwością definiowania grubości poszczególnych linii na rysunku

  dwgExpress Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: obsługa plików AutoCAD R9-R18 (2006), konwertowanie niekompatybilnych elementów, generacja bitmapy podglądu, konwersja struktur katalogu, tworzenie struktury katalogu wyjściowego, konwertowanie seryjne, konwersja Ascii, autodetekcja strony kodowej i wiele innych

  EdgeCAM Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: Zewnętrzna asocjatywna współpraca z dowolnym modelerem bryłowym – zmiana detalu w programie CAD umożliwia aktualizację ścieżek narzędzia w EdgeCAM. Moduł frezarski – pełna obsługa obróbek HSM. Moduł tokarski – obsługa podwrzecion i technologii Wiper

  ELCAD, Aucoplan, Engineering Base, Ruplan Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: komunikacja z systemami SCADA

  Fastform Advanced Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: obliczanie kształtu rozwinięcia części tłoczonych podczas stymulacji możliwości zdefiniowania docisku progów, listew ciagowych. Rozbudowana baza materiałów. FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: stymulacja odkształceń spowodowanych sprężynowaniem materiału,obliczanie zmian grubości materiału,wykrywanie miejsc zagrozonych przerwaniem,pofałdowaniem.

  FDBES – Coolpack Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: zawiera szczegółowe, parametryczne biblioteki elementów, umożliwia pracę nad projektami wieloplikowymi, diagnozuje błędy znalezione w projekcie, wykonuje obliczenia hydrauliczne, generuje zestawienie materiałów, generuje jednoliniowe rozwinięcia – schematy zaprojektowanej instalacji.

  FDBES – Heatpack Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: zawiera szczegółowe, parametryczne biblioteki elementów, umożliwia pracę nad projektami wieloplikowymi, diagnozuje błędy znalezione w projekcie, wykonuje obliczenia hydrauliczne, generuje zestawienie materiałów, generuje automatycznie jednoliniowe rozwinięcia – schematy zaprojektowanej instalacji.

  FDBES – Smokepack Polska wersja językowa:tak Ciekawe możliwości: zawiera szczegółowe, parametryczne biblioteki elementów, umożliwia pracę nad projektami wieloplikowymi, diagnozuje błędy znalezione w projekcie, wykonuje obliczenia hydrauliczne oraz obliczenia wymaganej wydajności powietrza wentylacji oddymiającej, generuje zestawienie materiałów, generuje zestawienie materiałów, generuje jednoliniowe rozwinięcia – schematy zaprojektowanej instalacji.

  FDBES – Ventpack Polska wersja językowa:tak Ciekawe możliwości: zawiera szczegółowe, parametryczne biblioteki zawierające charakterystyki hydrauliczne elementów, umożliwia pracę nad projektami wieloplikowymi, diagnozuje błędy znalezione w projekcie, wykonuje obliczenia hydrauliczne, generuje zestawienie materiałów, generuje jednoliniowe rozwinięcia – schematy zaprojektowanej instalacji.

  GEMS Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: automatyczny rozkład na arkuszu blach (nesting), sterowanie wycinarkami (laser, plama, woda)

  HiCAD next 2005 Polska wersja językowa: nie (w przygotowaniu) Ciekawe możliwości: jednoczesna praca na 2d i 3d, dedykowany system PDM i CAM

  HyperMill Polska wersja językowa: tak

  INTERsoft IntelliCAD Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: pełna zgodność formatów plików dwg i dxf z formatami AutoCAD’a od wersji 2.5 do 2004 bez potrzeby konwersji; analogiczne funkcje i sposób ich oznaczania i wywoływania z linii komend jak w programie AutoCAD; bardzo prosty sposób modyfikacji menu górnego, wraz z możliwością tworzenia; własnych skrótów klawiszowych, umożliwiający pełną indywidualizację programu; możliwość tworzenia rysunków 2D i 3D, zestaw podstawowych brył; funkcje naprawiania uszkodzonych rysunków: recover i audit; umożliwia prace z blokami i ich tworzenie, czcionkami SHX i True Type, skrytptami SCR, plikami menu .mnu, obsługa funkcji napisanych w AutoLISPie; wspomaganie dla usługi i-drop pozwalającej wstawiać do rysunku bloki dwg wykonane w tej technologii bezpośrednio ze stron www; import linii, stylów wymiarowania stworzonych przez użytkownika w AutoCad; praca w warstwach, tryby wymiarowania, uchwyty, atrybuty, kreskowania, funkcje; precyzyjnego rysowania itp. analogiczne jak w programie AutoCAD; explorer analogiczny do Design Center w AutoCAD 2000; możliwość łatwej konfiguracji ekranu roboczego, jego koloru i ustawienia pasków narzędziowych; rysowanie linii, polilinii, krzywych, łuków, kół, elips, wielokątów, brył itp.; możliwość stosowania siatki pomocniczej i funkcji rysowania ortogonalnego; szerokie możliwości modyfikacji wprowadzonych elementów: przesuń, obróć; przesuń równolegle, kopiuj, kopiuj szereg, usuń, rozbij, wydłuż, przytnij itp.; szerokie możliwości wizualizacji rysunku, wszystkie tryby zoom, regeneracja rysunku, przesuwanie rysunku, dynamiczny obrót obiektów 3D; praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych dokładnie jak w AutoCadzie, praca w skali 1:1, automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych; precyzyjne drukowanie rysunku w dowolnej skali, z możliwością definiowania grubości poszczególnych linii na rysunku; wczytywanie oraz pełna obsługa obrazów rastrowych; możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu, możliwość tworzenia oraz pełnej edycji brył ACIS

  iOMO – Operacyjna Mapa Oznakowania – nakładka na program graficzny interCAD PL (CAD) Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: wewnątrzbranżowy podział warstw (np. oznakowanie pionowe podzielone jest na warstwy znaków kategorii A, B, C, D itd., słupków oznakowania, odnośników położenia), nadrzędna rola mapy – mechanizmy umożliwiające zakładanie nowych rekordów w bazach danych dla dodawanych obiektów tylko wówczas, gdy obiekty posiadają swoją graficzną reprezentację, rejestracja oraz obsługa wszelkich zmian oznakowania, jego przeglądów i organizacji ruchu, udostępnienie wglądu w historię oznakowania (stan z dnia…, oznakowanie ustawione dnia… itp.), możliwość integracji formularzy zleceń (ustawiania nowego oznakowania, zmiany istniejącego, zmian organizacji ruchu itp.) z fragmentami mapy numerycznej obrazującymi ich lokalizację w terenie, narzędzia do aktualizacji – wykazywanie (z wczytywaniem i pokazywaniem na mapie) znaków do usunięcia lub dodawanych których termin usunięcia (ustawienia w terenie) minął.

  Konstruktor Studio Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: modułowa budowa umożliwia zakup tylko aktualnie niezbędnych narzędzi; zarządzanie projektami (tworzenie, usuwanie, modyfikacje); obliczenia i wymiarowanie według Polskich Norm; integracja i wymiana danych między modułami; zarządzanie elementami projektu (tworzenie, usuwanie elementów typu słup, rama, belka itp.); graficzna prezentacja struktury projektu; przekazywanie danych geometrycznych i obciążeń między, elementami (technika przeciągnij i upuść); generowanie raport ów w formacie HTML i MS Word, komunikacja z przeglądarką raportów; statyka i wymiarowanie różnorodnych konstrukcji budowlanych stalowych, żelbetowych i drewnianych, fundamentowanie i geotechnika, przenikanie ciepła i termomodernizacja, automatyczne tworzenie rysunków wykonawczych

  MicroFe Polska wersja językowa: tak FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: statyka i wymiarowanie układów przestrzennych, prętowych, powierzchniowych, bryłowych, płyt i tarcz oraz konstrukcje mieszane.W zakresie analizy statycznej program swą tematyką obejmuje następujące zagadnienia: układy płaskie i 3D (ramy, łuki, kraty, belki); płyty, tarcze; powłoki opisane dowolną funkcją i obrotowosymetryczne; układy mieszane; wykorzystanie elementów skończonych powłokowych, tarczowych i płytowych z 3 lub 4 węzłami; sztywne i sprężyste modele podparcia, przeguby w elementach belkowych i powierzchniowych; obciążenia termiczne; sprężenie konstrukcji; kombinacje różnych przypadków obciążenia; grupy obciążeń dla wzajemnie wykluczających się przypadków obciążenia; obliczenia odkształceń i wielkości przekrojowych oraz naprężeń; opcja wyłączenia sprężyn rozciąganych i prętów ściskanych. W zakresie analizy dynamicznej program obejmuje: model obliczeniowy jak dla analizy statycznej; obliczenia częstości i ustalenie postaci drgań własnych; obliczanie spektrum odpowiedzi konstrukcji dla określenia jej bezpieczeństwa sejsmicznego. Program dokonuje również wymiarowania: dla żelbetu, według norm DIN 1045, O-Norm B 4200 i Eurocode 2, dla stali, wyznaczanie naprężeń dla konstrukcji belkowych ze stali

  Mold Adviser Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: optymalizacja układu wlewowego i punktów wytrysku tworzywa. Bardzo rozbudowana baza materiałów, analiza kosztów produkcji,analiza niesymetrycznego układu gniazd z ukł. wlewowym, analiza kosztów produkcji. FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: Analiza odkształceń wypraski z okresleniem czynnika o najwiekszym wpływie na odkształcenie.analiza układu chłodzacego (rodzaj przepływu,natezenie ,cisnienie)

  MSC.visualNastran 4D Polska wersja językowa: nie FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: połączenie analizy kinematycznej z analizą MES, animacja uwzględniająca zjawiska fizyczne.

  NC SIMUL Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: symulacja ruchów obrabiarki CNC, obróbki ubytkowej; analizy kolizji; pomiary obrobionego deetalu, pomiary naddatków po obróbce

  NX Nastran Desktop with MasterFEM (Program I-deas z narzędziami do analizy MES) Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: posiada zintegrowane jądro rozwiązujące: NX-NASTRAN FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: analizy zmęczeniowe, odpowiedz na wymuszenie dynamiczne, wibroakustyka, laminaty, materiały hipersprężyste

  NX NASTRAN for FEMAP Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: posiada zintegrowane jądro rozwiązujące: NX-NASTRAN. Zarządzanie analizą praktycznie wszystkimi liczącymi się pakietami MES. Posiada możliwość importu i exportu modeli i wyników z pakietów: ABAQUS, ANSYS, NX-NASTRAN, XXX-NASTRAN (całej rodziny NASTRAN) FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: odpowiedź na wymuszenie dynamiczne, laminaty, materiały hipersprężyste

  PART ADVISER Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: optymalizacja połozenia punktów wytrysku tworzywa. Bardzo rozbudowana baza materiał ów. Analiza kosztów produkcji wyrobu. FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: Obliczanie czasu i sposobu wypełniania formy/wciągi, linie łączenia strumieni tworzywa, analiza ciśnienia w gnieździe, określanie jakości chłodzenia i czasu krzepnięcia w poszczególnych miejscach wypraski.

  PCschematic ELautomation Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: tworzenie projektów automatyki i elektryki z elementami pneumatyki i hydrauliki, tworzenie planów instalacji elektrycznych, alarmowych, p-poż., EIB, telefonicznych, teleinformatycznych itp.Generowanie widoków zabudowy i elewacji szaf, generowanie zestawień części, listew, kabli. Automatyczne generowanie graficznych planów połączeń, listew zaciskowych oraz kabli

  Plato Polska wersja językowa: tak FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: statyka i wymiarowanie dowolnie podpartych układów płytowych; zorientowane położeniem wprowadzanie i edycja danych; wprowadzanie ogólnej geometrii płyt o dowolnych kształtach; modelowanie podciągów, obliczanie według metody elementów skończonych; zastosowanie hybrydowego elementu płytowego; obliczenie deformacji przestrzennej; wprowadzanie słupów okrągłych i prostokątnych; wymiarowanie podciągów, wykonanie sprawdzeń dotyczących wytrzymałości płyty na ścinanie; obliczanie nacisku podpór; obliczenia i wymiarowanie według Polskich Norm, automatyczne nakładanie się obciążeń wypadkowych;

  Pro|Engineer Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: PDM, EFX – projektowanie konstrukcji z profili, BMX – analiza i optymalizacja kształtu, symulacja wtrysku, powierzchnie swobodne, renderingi i wizualizacje, top-down design, konstrukcje z blach, konstrukcje kablowe i rurowe, uproszczone reprezentacje złożeń, tworzenie mechanizmów, analiza jakości, dedykowany PDM / PLM oraz program designerski, praca na wspólnym modelu przez Internet, API Toolkit pełna integracja z CAD

  R3D3 – Rama 3D Polska wersja językowa: tak FEA/FEV – inne ciekawe możliwości: statyka prętowych konstrukcji przestrzennych, proste graficzne zadawanie danych, wizualizacja konstrukcji; obliczenia statyczne przestrzennych układów prętowych o stałym przekroju pręta na długości; możliwość w pełni graficznego zadawania i modyfikacji danych jedynie na płaszczyźnie 2D ekranu, z możliwością przełączania się między płaszczyznami prostopadłymi 3D; pomoce rysunkowe: przyciąganie do siatki, przyciąganie do węzłów; możliwość precyzyjnego określania współrzędnych z klawiatury; możliwość przełączania między perspektywą, a rzutem równoległym; powiększanie układu i jego dowolne obracanie w czasie rzeczywistym; możliwość rysowania układów prętowych polilinią o węzłach sztywnych i przegubowych; grupowe możliwości modyfikacji węzłów i prętów; możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór, manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile w danym projekcie; dowolne definiowanie materiału pręta. Dostępna biblioteka zawierająca: stal, drewno, aluminium, beton, możliwość tworzenia układów hybrydowych ze względu na materiał, obciążenia: przęsłowe prostokątne i trapezowe przyłożone do całości pręta, poprzeczne i podłużne; możliwość podziału pręta węzłami na części.

  SMARTEAM Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: środowisko SMARTEAM jest systemem informatycznym służącym do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) począwszy od koncepcji, poprzez projektowanie szczegółowe, fazę wytwarzania aż do fazy posprzedażnej (serwisu). Kluczową ideą systemu jest integracja przedsiębiorstwa na wielu poziomach: integracja INFORMACJI – dostęp do informacji o produkowanym wyrobie dla wszystkich uprawnionych, integracja PROCESÓW – zautomatyzowany przepływ danych i informacji, integracja BIZNESOWA – współpraca pomiędzy wydziałami firmy, jej poddostawcami oraz Klientami. SMARTEAM zapewnia również wysoką integrację środowiska PLM z dowolnymi środowiskami CAD/CAM/CAE (np. CATIA, UGS, Pro/E, SolidWorks, SolidEdge, AutoCAD, A/Inventor), pakietami biurowymi (np. MS Office, PDF, BMP), systemami bazodanowymi oraz systemami klasy ERP/MRP (np. SAP, BAAN).

  SOLID DYNAMICS Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: analizy kinematyczne i dynamiczne (również interaktywne); uwzględnia zjawisko tarcia oraz rozpraszania energii w zderzeniach ciał; uwzględnia elementy sprężysto-tłumiące o dowolnej charakterystyce; rozwiązywanie zadania odwrotnego mechaniki; wyniki to m.in. trajektorie ruchu, wykresy prędkości, przyspieszeń, reakcji sił i momentów; współpraca z ANSYS Workbench – generowanie obciążeń z analizy dynamicznej do obliczeń wytrzymałościowych; możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły optymalizacyjne oraz biblioteki gotowych funkcji; odmiany produktu to: Motion-Catia, Motion-Inventor, Motion-Works, SDMI, MotionXpress, MotionCAD

  Solid Edge Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: projektowanie ram, projektowanie połączeń rurowych i kabli, symulacja ruchu, konstruowanie; moduł do realistycznej wizualizacji, Analiza ruchu – Moduł Simply Motion (część systemu Dynamic Designer), szybkie tworzenie konstrukcji ramowych z dowolnych profili, modelowanie hybrydowe 2D/3D, bardzo dobry system intuicyjnych samouczków, obsługa b. dużych złożeń, możliwość szybkiej edycji geometrii pochodzącej z innych systemów CAD, funkcja „Utwórz 3D” na podstawie rzutów, wbudowany system do zarządzania dokumentacją

  SolidWorks Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: tworzenie arkuszy blach (rozwinięcia), rozpoznawanie operacji modeli importowanych, operacje elastyczne (gięcie, skręcanie, zwężanie, rozciąganie), kreator analiz wytrzymałościowych (COSMOSXpress) i procesu wtrysku (MoldFlowXpress), fotorealistyczne wizualizacje (PhotoWorks), tworzenie instalacji rurowych i elektrycznych (Routing), tworzenie konfiguracji części i złożeń, automatyczne upraszczanie modeli, zależności dynamiczne, eDrawings – darmowa, rozbudowana przeglądarka plików SolidWorks, DWGEditor – do każdej wersji SW 3 licencje edytora plików DWG, DXF z funkcjonalnością ACAD-a

  SolidWorks & SolidCAM Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: modelowanie elementów blaszanych, analizy MES, zarządzanie dokumentacją, fotorealistyczny rendering

  SolidWorks Office Premium Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: modelowanie elementów blaszanych, zarządzanie dokumentacją, fotorealistyczny rendering

  SolidWorks Office Professional Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: modelowanie elementów blaszanych, zarządzanie dokumentacją, fotorealistyczny rendering, analizy MES

  SpinFire Proffesional Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: Produkt jest przeglądarką modeli CAD 3D/2D zapewniającą wizualizację i wymiane projektów. Zapewnia współpracę z większością formatów CAD

  SPRUTCAM Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: Modelowanie 2D, symulowanie obróbki, wykrywanie kolizji, edycja ścieżki narzędzi

  TwinView (wersja: Standard i Plus) Polska wersja językowa: tak Ciekawe możliwości: przeglądanie i drukowanie plików DXF, DWG, DGN, DWF, TXT, TIFF, JPG, BMP, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO; Zawiera: nawigator CAD (wersja +), notatki (wersja +), edycję właściwości elementów, druk w skali (wersja +), drukowanie seryjne (wersja +), narzędzie do skojarzenia plików, edytowanie właściwości elementów (wersja +), pomiar odległości i wiele innych”

  Unigraphics Polska wersja językowa: nie Ciekawe możliwości: projektowanie ram, projektowanie połączeń rurowych i kabli, symulacja ruchu, konstruowanie