„Kółko i krzyżyk” na… 1001 sposobów

  Rysik, zaostrzony ołówek, deska kreślarska, przykładnice, krzywiki i poczciwa gumka myszka w ciągu zaledwie kilku lat zostały odsunięte na boczny tor. Wraz z rozwojem szeroko rozumianej informatyki i komputerów inżynierowie dostali nowe, znakomite narzędzia. Pierwsze programy inżynieryjne powstawały jeszcze na 8-bitowe maszyny. Były dostosowane do wspomagania pracy architektów, do projektowania płytek dla układów elektronicznych…

  Wzrost możliwości obliczeniowych procesorów, karty graficzne o coraz lepszych parametrach stworzyły dogodne warunki do powstania oprogramowania z rodziny CAD (Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania), a następnie CAM (Computer Aided Manufacturing – komputerowe wspomaganie wytwarzania) i CAE (Computer Aided Engineering – komputerowe wspomaganie obliczeń i analizy inżynierskiej).

  W odniesieniu do wszystkich tu wymienionych coraz częściej stosuje się określenie CAx – ponieważ pojawia się coraz więcej obszarów projektowania wspomaganych komputerowo, a dodatkowe narzędzia wzbogacają standardowe możliwości programów z wymienionych rodzin.

  W naszym raporcie staraliśmy się uwzględnić większość programów obecnych na polskim rynku. Znalazły się wśród nich także dedykowane dla architektów (ale czyż współczesne budownictwo nie jest wyzwaniem dla wielu branż przemysłowych?), a nawet system CAD przeznaczony do wspomagania inżynierii ruchu drogowego! To świadczy o tym, w jak wielu dziedzinach projektowania te systemy okazują się niezbędne.

  Z oferty uznanych światowych producentów obecne są w Polsce m.in. AutoCAD, Autodesk, CATIA, Pro|Engineer, Solid Edge, SolidWorks i Unigraphics, a także – nieuwzględniony w raporcie I-deas. Niestety, ze względu na stosunkowo krótki czas przeznaczony na odpowiedzi ankietowe i napięte terminy redakcyjne przedstawiamy jedynie część istniejącej oferty.

  Poważne traktowanie

  Jak wynika z ankiet, producenci poważnie traktują polskiego odbiorcę. Z myślą o naszych inżynierach-projektantach 70,8% obecnych na rynku programów oferowanych jest w polskiej wersji językowej, dalszych 12% oczekuje szybkiego wprowadzenia takiej wersji.  67,7% umożliwia dostosowanie swoich opcji do preferencji użytkowników. Wymiana danych z innymi systemami to warunek, który spełnia ponad 92% uwzględnionych w raporcie systemów. Możliwość naprawiania uszkodzonych rysunków oferuje 53,8% programów, a generację kodów CNC – blisko 25%.

  Jako platforma sprzętowa króluje poczciwy PC. Wśród systemów nie do pobicia pozostają “okienka”, a możliwość pracy w środowisku Linuksa deklaruje tylko… Pro|Engineer.

  Systemy CAD są wykorzystywane do projektowania detalu bądź kompletnego mechanizmu. Używane są do szkicowania i modelowania geometrycznego, pozwalającego na reprezentowanie części i złożeń w 3D. Nowoczesne systemy CAD umożliwiają modelowanie parametryczne, które umożliwia rysowanie 2D z geometrią 3D i na odwrót.

  Systemy CAM służą do projektowania sposobu wytwarzania elementu, części, zespołu. Wykorzystują projekty powstałe w CAD i generują kod sterujący obrabiarką (CNC – Computer Numerical Control). Najczęściej oferują możliwość symulacji procesu obróbki, a w przypadku wykrycia błędu pozwalają na dokonanie korekty programu. Większość zapewnia wizualizację samego procesu.

  CAE – wspomagają projektowanie i związane z nim analizy i obliczenia. Umożliwiają przeprowadzanie symulacji komputerowych, testowanie wizualnego prototypu z zastosowaniem analizy kinematycznej i dynamicznej, przy założeniu określonych warunków wytrzymałościowych. Większość korzysta z Metody Elementów Skończonych (MES), określanej w języku angielskim jako FEM (Finite Element Method).

  Quo vadis…

  W raporcie staraliśmy się uwzględnić nie tylko możliwości programów, ale także – oferentów, zwłaszcza obsługę posprzedażną i oferowane szkolenia. Należy spodziewać się, iż właśnie rynek szkoleń i usług związanych z obsługą sprzedanych i wdrożonych systemów stanie się kierunkiem, w którym – po nasyceniu rynku oprogramowaniem – będą rozwijały się firmy związane z systemami CAx…

  Autor: Maciej Stanisławski