Kolejna edycja PLM Forum zorganizowanego przez firmę IBM Polska

19 września br. w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się XI PLM Forum. Organizatorem konferencji jest firma IBM Polska

Wdrożenie rozwiązań PLM w strategicznych procesach biznesowych może zwiększyć elastyczność procesów i wsparcie ich zastosowań, co pozwala zoptymalizować prowadzoną działalność, szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Możliwe będzie szybsze przenoszenie pomysłów w fazy projektów na rynek oraz tworzenie nie tylko innowacyjnych produktów, ale innowacyjnego przedsiębiorstwa.

PLM Forum 2007 Polska to doroczna konferencja organizowana dla użytkowników IBM/DS PLM oraz innych firm zainteresowanych tymi rozwiązaniami. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych aktualizacji i korzyści dla klientów wynikających z kluczowych produktów i rozwiązań PLM. Organizatorami imprezy są IBM i Dassault Systemes.

więcej informacji…