IX Konferencja Naukowo-Techniczna

  Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w organizowanej w roku 45-lecia Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej IX Konferencji Naukowo Technicznej: “Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”.

  Konferencja odbędzie się 19-22 października w Hotelu Europa w Giżycku. (www.hoteleuropa-gizycko.pl)

  Celem konferencji jest:

  • prezentacja osiągnięć dotyczących zastosowań metod komputerowych w mechanice ciała stałego, mechanice konstrukcji i budowie maszyn (sesje plenarne i plakatowe)
  • pogłębienie wiedzy z dziedziny modelowania numerycznego, strategii prowadzenia obliczeń oraz możliwości zastosowań profesjonalnych systemów obliczeń inżynierskich
  • dyskusja nad problemami modelowania numerycznego różnymi programami MES, wykorzystywanymi przez krajowe zespoły badawcze, a także wymiana doświadczeń użytkowników oprogramowania MES i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów (warsztaty)
  • prezentacja systemów komputerowych oraz własnych programów

  Organizatorami są: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Mechaniczny i Zakład Mechaniki Ogólnej, Polska Akademia Nauk – Instytut Podstawowych Problemów Techniki i Zakład Metod Komputerowych, ProNet

  www.wme.wat.edu.pl