ISO uznaje JT

Format JT firmy Siemens Plm Software został uznany certyfikowaną specyfikacją ISO do wizualizacji w dziedzinie PLM.

ISO – Międzynarodowa Organizacja Standardów, jednostka odpowiedzialna za standaryzację danych przemysłowych, uznała dokument opisujący format JT. Wydarzenie to oznacza, że dostępna jest pierwsza na świecie publikacja ISO dla wizualizacji 3D w dziedzinie PLM. Ze względu na powszechne zastosowanie formatu w branży PLM, lekkie pliki w formacie JT są od lat wykorzystywane do udostępniania i wizualizacji danych 3D na całym świecie, w różnych aplikacjach CAD i PLM. Oficjalne uznanie tego formatu przez ISO wzmacnia otwarty charakter formatu JT i wesprze szybki wzrost liczby jego użytkowników na całym świecie.

Stworzony przez firmę Siemens PLM Software format JT to najpowszechniej stosowany na świecie format do bezpiecznego i precyzyjnego przenoszenia danych 3D pomiędzy wieloma organizacjami w całym łańcuchu dostaw.

Format JT wspiera międzynarodowa inicjatywa JT Open Program, powołana przez firmę Siemens PLM Software na prośbę swoich klientów i mająca na celu promocję i  rozpowszechnianie formatu JT jako wspólnego środka komunikacji 3D dla PLM.

Organizacja ISO uznała JT File Format Reference za publicznie dostępną specyfikację (PAS) dla wizualizacji 3D.

JT File Format Reference to 400-stronicowy kompletny dokument, który szczegółowo opisuje format JT, od szczegółowego opisu struktury plików i segmentów danych, po wyczerpujące omówienie  kompresji danych JT, kodowania i najlepszych praktyk.