ISO certyfikuje format JT Open

  Siemens PLM Software poinformowało, że ISO – Międzynarodowa Organizacja Standardów (z angielskiego International Standard Organisation), jednostka odpowiedzialna za standaryzację danych przemysłowych, uznała dokument opisujący format JT™. Wydarzenie to oznacza, że dostępna jest pierwsza na świecie publikacja ISO dla wizualizacji 3D w dziedzinie PLM.  Ze względu na powszechne zastosowanie formatu w branży PLM, lekkie pliki w formacie JT są od lat wykorzystywane do udostępniania i wizualizacji danych 3D na całym świecie, w różnych aplikacjach CAD i PLM. Oficjalne uznanie tego formatu przez ISO, wzmacnia otwarty charakter formatu JT i wesprze szybki wzrost liczby jego użytkowników na całym świecie.

  „Dzisiejsze oświadczenie stanowi kamień milowy dla producentów dla całym świecie.” – mówi Bruce Feldt, wiceprezes Open Tools, Siemens PLM Software. „Każda firma pracująca na danych produktowych 3D w niejednorodnym środowisku, które wymaga operacyjności pomiędzy wewnętrznymi działami lub zewnętrznymi dostawcami i partnerami może skorzystać dzięki formatowi JT. Szczególnie teraz, po oficjalnej publikacji certyfikacji formatu przez ISO, wzmocni on swoją pozycję wzorca otwartości w dziedzinie PLM, torując sobie drogę do właściwie każdego producenta na całym świecie, który może przyjąć JT jako wspólny format przedsiębiorstwa w organizacji pracy i długoterminowym przechowywaniu danych.”

  Stworzony przez firmę Siemens PLM Software format JT, to najpowszechniej stosowany na świecie format do bezpiecznego i precyzyjnego przenoszenia danych 3D pomiędzy wieloma organizacjami w całym łańcuchu dostaw. Format JT wspiera międzynarodowa inicjatywa JT Open Program, powołana przez firmę Siemens PLM Sotware na prośbę swoich klientów i mająca na celu promocję i  rozpowszechnianie formatu JT jako wspólnego środka komunikacji 3D dla PLM.

  „Zachowanie środowiska multi-CAD jest z naszego punktu widzenia korzystne, gdyż pozwala na wykorzystanie najlepszych technologii zarówno w projektowaniu jak i produkcji samochodów.” – mówi Abhay Tarnekar, menadżer programu, Digital Product Development Systems w Tata Motors. „Niemniej jednak, niekompatybilność poszczególnych formatów jest wyzwaniem w rozpowszechnianiu własności intelektualnej IP. Dzięki szerszemu wykorzystywaniu formatu JT udało nam się sprostać temu wyzwaniu i udostępniać wiedzę naszym dystrybutorom. Obecnie, dzięki akceptacji dokumentu  JT File Format Reference  przez ISO, wszyscy niezależni sprzedawcy oprogramowania (ISV) mają przetartą ścieżkę do zastosowania formatu JT, co przyniesie korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w  tworzenie IP i z niej korzystających.”

  W dzisiejszym oświadczeniu organizacja ISO uznała JT File Format Reference za publicznie dostępną specyfikację (PAS) dla wizualizacji 3D. JT File Format Reference to  400-stronicowy kompletny dokument, który szczegółowo opisuje format JT, od szczegółowego opisu struktury plików i segmentów danych, po wyczerpującego omówienia  kompresji danych JT, kodowania i najlepszych praktyk.

  W odebranej opinii od IDC Manufacturing Insights Joe Barkai, dyrektor ds. praktyk, Product Lifecycle Strategies pisze – „Akceptacja JT File Format Reference  firmy Siemens PLM Software pozwala użytkownikom końcowym na optymizm. Dzięki neutralnej stronie trzeciej, takiej jak ISO, która uznała standardową przeglądarkę CAD, zgodnie z wymogami rynku, użytkownicy końcowi mają podstawy aby oczekiwać, że otrzymane wyniki będą przydatne i nie będą zależały od preferencji lub uprzedzeń sprzedawców.