Dassault Systèmes ogłasza wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2022

-- środa, 27 kwiecień 2022

Dassault Systèmes ogłosił 27 marca wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2022 roku. Całkowite przychody w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły o 8% do 1,32 miliarda Euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 8% do 1,21 miliarda Euro.

Przychody z platformy 3DEXPERIENCE wzrosły o 21%. Silna propozycja wartości platformy 3DEXPERIENCE jest nadal kluczowym czynnikiem w pozyskiwaniu dużych klientów. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 21%. 

Chmura i platforma 3DEXPERIENCE miały kluczowe znaczenie dla umożliwienia klientom poprawy skalowalności - zarówno nowym podmiotom, jak i działającym firmom, przechodzącym proces transformacji. 

Wraz z wynikami za Q12022, Dassault Systèmes potwierdza cele dotyczące całkowitego wzrostu przychodów na rok 2022: 9%-10%, przy stałych kursach.

Bernard Charlès, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes:

"Świat, gospodarka i społeczeństwo przekształcają się w bezprecedensowym tempie: odgrywamy kluczową rolę w tych przemianach i umożliwiamy naszym klientom odpowiadanie na największe wyzwania - od potrzeby wzmacniania odporności, po zrównoważony rozwój. 

Oparte na nauce doświadczenia wirtualnych bliźniaków są zaprojektowane tak, aby wspierać tę transformację oraz odporność i zrównoważony rozwój, niezbędne dla dzisiejszych i przyszłych liderów. Łącząc podejście wieloskalowe z wbudowaną analityką i danymi ze świata rzeczywistego, doświadczenia wirtualnych bliźniaków są katalizatorem zrównoważonych innowacji - pozwalają zaprojektować i przetestować nowe materiały, nowe procesy, rozwiązania i zastosowania.

Niedawno wprowadziliśmy na platformie 3DEXPERIENCE rozwiązanie do oceny cyklu życia produktu, które ma na celu przekształcenie procesu zrównoważonej innowacyjności. Połączenie technologii wirtualnego bliźniaka z możliwościami oceny cyklu życia oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem

To nowe rozwiązanie stanowi istotny postęp w realizacji naszego celu, jakim jest harmonizacja produktu, natury i życia. Wykorzystując wirtualne światy do rozszerzania i ulepszania świata rzeczywistego, możemy wspólnie osiągnąć znaczący postęp w kierunku bardziej zrównoważonej i harmonijnej przyszłości.

Naszym następnym zadaniem będzie udostępnienie możliwości doświadczeń wirtualnych bliźniaków wszystkim mieszkańcom naszej planety - tak, aby stały się one powszechne."