Nagroda unijna w uznaniu innowacji i doskonalenia bezpieczeństwa produktów

-- poniedziałek, 01 marzec 2021

Bezpieczeństwo konsumenta leży u podstaw tego, czym jest Unia Europejska. W drugiej edycji konkursu Unijną Nagrodę za Bezpieczeństwo Produktów otrzymają firmy, dla których bezpieczeństwo konsumentów oraz utrzymanie najwyższych standardów są szczególnie istotne. To idealna okazja, by firmy, dla których te aspekty prowadzenia działalności są szczególnie ważne i które mają udokumentowane w nich osiągnięcia, mogły zabłysnąć na tle konkurencji.

Wręczenie tegorocznych nagród odbędzie się 23 września podczas oficjalnej uroczystości. Zwycięzcy otrzymają je z rąk Didiera Reyndersa, komisarza UE do spraw sprawiedliwości. Zwycięzcy konkursu zyskają uznanie, wyrobią sobie dobrą markę i zyskają szansę na osiągnięcie pozycji lidera bezpieczeństwa produktów w branży.

Święto europejskiej doskonałości

Unijna Nagroda za Bezpieczeństwo Produktów to uznanie i wyróżnienie dla firm – tak małych, jak i dużych – dla których bezpieczeństwo konsumentów jest najważniejsze. Nagroda podnosi też świadomość konsumentów w kwestii bezpieczeństwa produktów i daje im możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów.

Didier Reynders powiedział: „Ta nagroda to sposobność do zwrócenia uwagi na europejskie przedsiębiorstwa, które są motorem wprowadzania innowacji w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów. Wprawdzie konsumenci są coraz bardziej świadomi kwestii związanych z bezpieczeństwem, jednak czasami mogą mieć problem ze stwierdzeniem, komu ufać. Ta prestiżowa nagroda staje się więc okazją, by wskazać i uhonorować firmy, które przodują w tej dziedzinie, a także by zachęcić inne przedsiębiorstwa do obrania podobnej ścieżki”.                                                                                                                                       

Konsumenci narażeni na ryzyko, innowacje w centrum uwagi

W tym roku Unijna Nagroda za Bezpieczeństwo Produktów będzie przyznawana w dwóch kategoriach – zapewnienia bezpieczeństwa grupom konsumentów najbardziej narażonych na ryzyko oraz połączenia bezpieczeństwa z nowymi technologiami. Ogłoszonych zostanie łącznie do 12 zwycięzców – po jednej złotej, srebrnej i brązowej nagrodzie dla trzech firm z sektora MŚP oraz trzech większych przedsiębiorstw działających w każdej z dwóch kategorii tematycznych.

Zgłoś się już teraz!

Aby przystąpić do konkursu, przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę w jednym z 30 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane w co najmniej jednym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego i rozpocząć się przynajmniej trzy miesiące przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń do konkursu.

Więcej informacji na temat kategorii, kwalifikowalności oraz procedury zgłaszania kandydatury można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/product-safety-award/. Zgłoszenia będą przyjmowane od dziś do 30 kwietnia 2021 r.