W jaki sposób SOLIDWORKS 2021 wspiera innowacje

-- środa, 13 styczeń 2021

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stają dziś przed licznymi wyzwaniami, takimi jak: rosnąca presja konkurencji, indywidualizacja potrzeb klientów, czy coraz bardziej złożone wymagania dotyczące produktów. Wyzwania z kolei powodują rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe modele biznesowe, oferty "software as a service" oraz połączenie wszystkich danych i udostępnienie ich w sieci. Aby szybciej opracowywać nowe produkty i innowacje, konieczne jest zatem wdrożenie płynnie zintegrowanych procesów projektowania. Celem jest reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe w sposób szybki i skalowalny oraz współpraca interdyscyplinarna w przedsiębiorstwie.

Z pomocą przychodzi nowa wersja flagowego oprogramowania Dassault Systèmes – SOLIDWORKS, która zawiera wiele nowych funkcjonalności i ulepszeń, umożliwiających użytkownikom dalszą optymalizację funkcji i toków pracy w zakresie projektowania, dokumentacji, zarządzania danymi i symulacji oraz przyspieszenie ich pracy.

Od użytkowników, dla użytkowników

Co roku, podczas premiery nowej wersji SOLIDWORKS, Dassault Systèmes dostarcza użytkownikom dokument, który opisuje wszystkie zmiany w prezentowanej wersji oprogramowania. W 2020 roku ten dokument liczy 163 strony i 24 rozdziały. To pokazuje, jaką wagę przykładamy do stałego ulepszania naszych produktów, ale również dowodzi, że bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy i opinie użytkowników.

Informacje, które Dassault Systèmes pozyskuje za pośrednictwem forum grup użytkowników, w trakcie bezpośrednich wizyt u klientów czy poprzez analizę zgłoszeń serwisowych zostają następnie uporządkowane, a podczas corocznej konferencji 3DEXPERIENCE World w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotykają się entuzjaści SOLIDWORKS z całego świata, firma prezentuje listę Top Ten najważniejszych i najbardziej pożądanych nowości. Ta lista jest  co roku aktualizowana.

W wersji SOLIDWORKS 2021 nowe funkcje mają szczególny wpływ na projektowanie części i zespołów, szybszą instalację komponentów oprogramowania, środowisko rysowania i wydajność grafiki oraz zarządzanie danymi w celu przyspieszenia operacji na plikach i toków pracy. Ponadto SOLIDWORKS 2021 zapewnia producentom wiele intuicyjnych narzędzi do modelowania parametrycznego i sub-D, renderingu zdjęć i symulacji strukturalnych. Ponadto uproszczono rozmieszczanie komponentów, uelastyczniono konstrukcję części i jeszcze bardziej poprawiono intuicyjność symulacji. Rozbudowane funkcje produktu mają zatem na celu zaoferowanie wszystkim firmom - niezależnie od ich wielkości i branży - właściwego rozwiązania ich wyzwań.


Najważniejsze nowe funkcje SOLIDWORKS 2021 w skrócie:


 


Aby uzyskać więcej informacji na temat Dassault Systèmes i SOLIDWORKS 2021, zapraszamy na stronę internetową

https://discover.3ds.com/pl/contact-us

oraz

https://www.solidworks.pl/whats-new-in-2021