Drukowanie 3D, innowacje i łańcuch dostaw ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – raport HP Digital Manufacturing

-- piątek, 16 październik 2020

Z przeprowadzonego przez HP globalnego badania wynika, że produkcja cyfrowa może napędzać wzrost gospodarczy, innowacje i bardziej zrównoważoną produkcję.

Podczas tegorocznego Innovation Summit, firma HP wraz z partnerami, klientami oraz ekspertami z całego świata zaprezentowała moc cyfrowej produkcji w zakresie transformacji przemysłu. U podstaw tego wydarzenia leżało nowe badanie HP dostarczające spostrzeżeń na temat cyfrowych technologii produkcji i trendów, takich jak przemysłowe drukowanie 3D. HP – jako lider napędzający tę cyfrową transformację, zainicjował podczas Innovation Summit dyskusje z przedstawicielami kadr kierowniczych z takich firm jak: Additive Integrity, Decathlon, Forecast3D, IDC, Nissan, Solize, World Economic Forum i wielu innych.

Badanie do raportu HP Digital Manufacturing, w którym udział wzięło tysiące menadżerów z branży produkcyjnej potwierdza, że firmy coraz częściej inwestują w zaawansowane rozwiązania do druku 3D, które zapewniają szybkość i elastyczność niezbędną do rozwoju ich działalności i stają się bardziej odporne w stale zmieniającym się środowisku.

Jednym z kluczowych spostrzeżeń z perspektywy globalnego przemysłu wytwórczego jest to, że niezależnie od sektora i lokalizacji, firmy poszukują druku 3D, aby wzmocnić swoje łańcuchy dostaw, stać się bardziej elastycznymi i stworzyć bardziej innowacyjne strategie rozwoju produktów i produkcji. Podkreślają to rosnące inwestycje w druk 3D, wsparcie dla druku 3D jako realnej alternatywy dla tradycyjnej produkcji oraz większe chęci do ściślejszej współpracy ekosystemowej.

Osoby decyzyjne z branży produkcyjnej dostrzegają również możliwości przyspieszenia innowacji, uznając, że druk 3D doskonale nadaje się do masowej personalizacji nowych produktów, a także do zmniejszenia ilości odpadów i promowania bardziej zrównoważonej gospodarki.

Globalny sektor produkcyjny wyraźnie sygnalizuje chęć zwiększenia odporności łańcucha dostaw, większej elastyczności produkcji, przyspieszenia innowacji i silniejszego zrównoważenia środowiskowego, a przemysłowy druk 3D postrzega nie tylko jako sposób na obniżenie kosztów i szybsze wejście na rynek, ale również jako wyjątkową przewagę konkurencyjną, która przyspiesza innowacje dla klientów – powiedział Ramon Pastor, Dyrektor Generalny HP 3D Printing & Digital Manufacturing.

Raport HP Digital Manufacturing Trends - najważniejsze informacje:

Cyfrowe technologie produkcyjne są impulsem do rozwoju gospodarczego i zwiększenia wydajności

Przyspieszona innowacja zmienia przemysł

Otwieranie nowych możliwości współpracy

Zrównoważona produkcja pozostanie biznesowym imperatywem


HP