Autodesk 2009 - nowa linia rozwiązań

-- sobota, 01 marzec 2008

 

 

W Warszawie, 5 marca 2008 r. w Hotelu Intercontinental, odbyła się Konferencja poświęcona prezentacji nowej linii rozwiązań Autodesk 2009. Spotkanie zostało zorganizowane dla grupy dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką związaną z produkcją, zarządzaniem, wprowadzaniem nowoczesnych technologii dla produkcji oraz samym oprogramowaniem.

 

Podczas swojego wystąpienia, prezes i dyrektor zarządzający Autodesk, Carl Bass przedstawił działalność firmy Autodesk, omówił wpływ oprogramowania na nowatorstwo rozwiązań oraz zaprezentował, w jaki sposób ulepszone projekty mogą zapewnić przewagę nad konkurencją.

 

Kolejnym mówcą był p. Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce. Zaprezentował on wizję firmy w obszarze innowacji projektowych oraz omówił w jaki sposób rozwiązania Autodesk zmieniają tradycyjny proces projektowania. Specjalnie zaproszonymi gośćmi, na tej Konferencji byli przedstawiciele firm, które w codziennej pracy wykorzystują oprogramowanie projektowe Autodesk.

 

Po tych interesujących przykładach zastosowania oprogramowania Autodesk w pracy, menadżerowie rozwiązań dla przemysłu, infrastruktury oraz architektury i budownictwa przedstawili trendy i nowości w poszczególnych branżach. Spotkania odbywały się równocześnie w paru tematycznie wybranych grupach. Podczas tych grupowych spotkań pokaz możliwości oprogramowania ilustrowany był „na żywo”.

Krótka charakterystyka wybranego oprogramowania Autodesk 2009:

Inventor 2009

Program Autodesk® Inventor™ jest podstawą prototypowania cyfrowego – zapewnia możliwość tworzenia dokładnych modeli trójwymiarowych, ilustrujących formę, dopasowanie i funkcjonalność konstrukcji jeszcze przed jej wykonaniem fizycznym. Linia programów Autodesk Inventor zawiera zintegrowany zestaw narzędzi do tworzenia trójwymiarowych projektów mechanicznych, tworzenia dokumentacji płaskiej, trasowania przebiegów instalacji i cyfrowej weryfikacji danych projektowych, dzięki czemu minimalizuje się konieczność budowy prototypów fizycznych. Inventor pozwala użytkownikowi na wykorzystanie już posiadanych danych w formacie DWG™ do tworzenia dokładnych trójwymiarowych modeli części, co ogranicza ryzyko utraty danych podczas ich konwersji. Pakiet zawiera program AutoCAD Mechanical umożliwiający współpracę i połączenie pomiędzy projektami 2D i 3D oraz oprogramowanie do zarządzania danymi, umożliwiające śledzenie i zarządzanie wszystkimi elementami prototypu cyfrowego.

Nowości: 

Elementy blaszane

• Style blach: można utworzyć i udostępniać style blach dla różnych materiałów i grubości arkuszy. Można też importować dane z plików tablic promieni zaginania i zarządzać nimi edytorem stylów w Inventor.

Wydajność i możliwości

Projektowanie zespołów

Symulacja dynamiczna

Współpraca

Generator siatki

Menedżer rysunków

Nawigacja 3D

Publikowanie

 


AutoCAD Mechanical 2009

Program AutoCAD® Mechanical™ to wersja programu AutoCAD opracowana dla inżynierów mechaników. Zawiera pełną funkcjonalność AutoCAD plus kompleksowy zestaw narzędzi przyśpieszających projektowanie układów mechanicznych. AutoCAD Mechanical automatyzuje wiele typowych zadań, takich jak generowanie elementów maszynowych, wymiarowanie i tworzenie zestawień materiałowych. Umożliwia kreślenie rysunków zgodnie z wieloma międzynarodowymi standardami i zawiera bibliotekę ponad 700.000 elementów standardowych. Pozwala kreślarzowi szybko i łatwo rysować szczegóły i dokumentować prototypy cyfrowe utworzone w Autodesk Inventor. AutoCAD Mechanical zwiększa konkurencyjność używających go projektantów oszczędzając im wiele godzin żmudnej pracy, które mogą teraz poświęcać na działania twórcze, a nie na rozwiązywanie problemów z organizacją pracy. Nowości:

Łatwość użytkowania i nauki

Kreślenie zgodne z normami i biblioteki części

Narzędzia zwiększające wydajność projektowania i kreślenia

Informacje o firmie Autodesk

Firma Autodesk to światowy lider wśród producentów oprogramowania do projektowania 2D i 3D dla klientów z branży produkcyjnej, budowlanej, konstrukcyjnej, medialnej i rozrywkowej. Od momentu wprowadzenia na rynek oprogramowania AutoCAD w 1982 roku firma Autodesk przygotowała najbogatszą ofertę najnowocześniejszych rozwiązań do cyfrowej obróbki prototypowej, dzięki której klienci mogą sprawdzić skuteczność działania swoich pomysłów przed wprowadzeniem ich w życie. Firmy z listy Fortune 1000 korzystają z narzędzi firmy Autodesk, które umożliwiają tworzenie wizualizacji, symulacji i analiz rzeczywistych parametrów już na etapie projektu. Więcej informacji na temat firmy Autodesk można znaleźć pod adresem http://www.autodesk.pl/