I/O wkracza w dziedzinę ruchu

  Urządzenia zyskują dodatkową zdolność sterowania silnikami krokowymi, serwomotorami oraz silnikami prądu stałego

  Produkty I/O poszerzają swoje możliwości w dziedzinie kontroli ruchu. Tendencja ta jest naturalnym rozszerzeniem rozwiązań I/O, które w ciągu kilku ostatnich lat obejmowały dystrybuowane produkty I/O, urządzenia sterujące oraz lokalne szeregowe sieci telekomunikacyjne. Zdaniem Marka DeCramera, kierownika produktu w firmie WAGO Corp., przejście na rozproszoną inteligencję przyczynia się do powstawania nowych urządzeń sterujących ruchem, takich jak nowy kontroler silnika krokowego firmy WAGO.

  Ponieważ nie jest już konieczne sprowadzanie całej telekomunikacji z powrotem do głównego procesora, dostawcy I/O wykorzystują w nowych produktach dostępną moc przetwórczą oraz zdolność ujednolicenia środowiska produkcji oprogramowania do sterowania ruchem i I/O.


  ROZWIĄZANIE DLA KONTROLI WIELOOSIOWYCH SILNIKÓW KROKOWYCH

  Produkty kontroli ruchu SNAP firmy Opto-22 zapewniają zwięzłą, prostą w użyciu metodę sterowania wieloosiowymi silnikami krokowymi. Moduł komunikacji host kontroli ruchu (SNAP-SCM-MCH16) osadza się na stojaku Opto I/O z kontrolerem programowalnej automatyzacji SNAP PAC, umożliwiającym kontrolę do 16 osi. Kontroler ten sprzęga płyty zaciskowe SNAP-SCM-BB4, z których każda sprawuje kontrolę nad maksymalnie czterema silnikami krokowymi. Rozwiązanie to połączone ze SNAP PAC oraz oprogramowaniem do sterowania ioProject zapewnia zintegrowane środowisko rozwoju aplikacji wymagających kontroli ruchu, sterowania analogowo-cyfrowego oraz możliwości przyłączania urządzeń szeregowych.


  TERMINAL I/O STERUJE SILNIKAMI PRĄDU STAŁEGO

  Moduły I/O Beckhoff KL2532 i KL2542 zapewniają tanią i niezmiernie ścisłą kontrolę silników prądu stałego. Terminale te są opłacalną alternatywą tradycyjnych systemów napędowych do silników prądu stałego, dostępne są również rozwiązania do sterowania silnikami krokowymi, zaworami hydraulicznymi, uchwytami elektromagnetycznymi, jak i innymi urządzeniami. Dwa silniki prądu stałego 24W mogą być zasilane mocą do 1A z terminala magistrali KL2532, która ma tylko 12 mm szerokości. Większy model terminala magistrali (KL2542) dla dwóch silników o mocy do 175W uwzględnia fazę wejściową do 50V napięcia roboczego z możliwością dostarczenia prądu ciągłego 2 x 3,5A. Dozwolone są krótkotrwałe wartości szczytowe prądu, co umożliwia szybkie przyspieszenie.


  Automatyka MODUŁ I/O zamiast kontrolera sterującego ruchem

  Nowy moduł 750-670 I/O firmy WAGO Corp. zapewnia kontrolę silników krokowych oraz serwonapędów w zwartej obudowie o szerokości 12 mm. Poprzez integrację kontroli silnika krokowego i serwonapędu z węzłem magistrali polowej fieldbus (PLC lub PC), klienci mogą wyeliminować konieczność nabycia oddzielnego kontrolera sterującego ruchem. Moduł 750-670 obsługuje dwuimpulsowe wzorce wyjściowe, tryb krok/kierunek lub kodownik przyrostowy, które skonfigurowane są przez blok funkcyjny w urządzeniu programującym IEC 61131-3 WAGO. Komunikacja nawiązywana jest przez interfejs RS-422 i sterowana jest zmienną częstotliwością wyjściową (0 do 500 kHz). Do obsługi uniwersalnych sygnałów ruchu takich jak start/stop, praca impulsowa/uruchamianie, prawy/ lewy, odniesienie, następna pozycja, ogranicznik oraz zegar główny, mogą być skonfigurowane dwa wejścia cyfrowe.