Gromadzenie danych na „znaczku pocztowym”

  Szesnastomilimetrowy moduł zapewnia 14-bitową wydajność rzędu 200 000 próbek/s przy zastosowaniu hosta PDA

  Gdyby firma National Instruments musiała jakoś rozwinąć skrót PDA, mógłby on brzmieć Portable Data Acquisition – przenośne gromadzenie danych. Opracowany przez NI moduł CF-6004 do gromadzenia danych (DAQ) przekształca dobrze wszystkim znany PDA w podręczny instrument i wykorzystuje możliwości wewnętrznego przetwarzania danych oraz komunikacji bezprzewodowej, którymi dysponuje to urządzenie.

  DAQ to wielofunkcyjna karta o rozdzielczości 14 bitów i wielkości CompactFlash, którą umieszcza się bezpośrednio w gnieździe pamięci CompactFlash w PDA. Umożliwia ona sumaryczne próbkowanie o wydajności do 200 000 próbek/s na pojedynczym kanale lub 132 000 próbek/s na czterech niesymetrycznych, analogowych kanałach wejściowych. Zawiera programowalny sterownik NI-DAQmx Base do programowania wejścia analogowego, cyfrowe wejścia/wyjścia (I/O) oraz liczniki. Każdy z czterech cyfrowych kanałów I/O można zaprogramować indywidualnie jako wyjście lub wejście do pomiaru sygnałów LVTTL lub LVCMOS. Sterownik wyjściowy ma konfigurację typu push-pull.

  Przejście z LabVIEW

  Użytkownicy LabVIEW mogą bez trudu przejść na format przenośny, ściągając i instalując w PDA moduł oprogramowania LabVIEW opracowany na PC. Użytkownicy niemający doświadczenia w pracy z tym programem mogą ściągnąć ze strony internetowej NI przykładowe programy dla PDA. Dają one pewne pojęcie na temat możliwości opracowania aplikacji.

  Liczba programów, jakie można przechowywać w PDA. zależy od rozmiaru pamięci urządzenia. Program może mieć wielkość od 2 do kilkuset kilobajtów; typowy około 200 kilobajtów.

  GROMADZENIE DANYCH za pomocą modułu wielkości znaczka pocztowego: wykorzystując gniazdo Compact-Flash w PDA, moduł do gromadzenia danych NI CF-6004 firmy National Instruments przystosowuje wirtualne oprzyrządowanie do zastosowań przenośnych, takich jak ręczny multimetr cyfrowy, generator funkcji lub rejestrator danych, który za pośrednictwem bezprzewodowego łącza przesyła dane do komputera klasy PC

  Możliwość podłączenia sygnału zapewnia zestaw dwóch przewodów: jeden składa się z nieizolowanych przewodów podłączanych do czterech wejść analogowych i czterech cyfrowych wejść/wyjść. Drugi przewód ma złącze D-Sub pasujące do dwóch typów bloków złączy.

  Jeden z bloków złączy, którym jest montowana na szynie DIN łączówka, umożliwia użytkownikom podłączenie PDA do systemu stacjonarnego. Blok złączy drugiego typu to ekranowana łączówka do pomiarów o charakterze bardziej przenośnym. Urządzenie przeprowadza pomiary sygnału w zakresie ±5 V. Zasilany napięciem +3,3 V z hosta PDA, NI CF-6004 pobiera maksymalnie 2 mA w trybie bezczynności, średnio 50 mA przy ciągłym gromadzeniu danych i maksymalnie 68 mA, gdy wykorzystywane są wszystkie wyjścia. Urządzenie znajdzie zastosowanie w naukach biomedycznych i w codziennym użytku, w kontroli i diagnostyce polowej oraz rejestracji i analizie danych w terenie. Przenośny prototyp jest obecnie testowany w celu weryfikacji możliwości systemu w terenie.

  National Instruments