Grafika dla inżynierów

  W maju i czerwcu bieżącego roku firma NVIDIA wprowadziła na rynek nową rodzinę kart dla zastosowań profesjonalnych. W połączeniu z ostatnio zaprezentowaną linią układów mobilnych, rodzina procesorów graficznych NVIDIA Quadro FX tworzy najbardziej rozbudowaną linię powszechnie dostępnych profesjonalnych rozwiązań graficznych

  Produkty grafiki profesjonalnej NVIDIA Corp. sprzedawane są w Europie przez firmę PNY Technologies pod marką PNY Quadro. Firma ta poprzez sieć swych przedstawicieli w poszczególnych krajach prowadzi zarówno sprzedaż, serwis jak również świadczy usługi wsparcia technicznego dla użytkowników oraz doradztwa w zakresie szeroko rozumianej grafiki komputerowej. Wśród użytkowników najliczniejszą grupę stanowią inżynierowie i projektanci. Spróbujmy zatem przyjrzeć się nowym produktom pod kątem ich wykorzystania w programach inżynierskich CAD, przede wszystkim ich wydajności, oraz zaletom i różnicom jakie ze sobą niosą w porównaniu z produktami dostępnymi do tej pory.

  W tabeli 1. zawarto podstawowe dane techniczne nowych modeli kart PNY Quadro FX najnowszej generacji. Wszystkie karty są zgodne ze standardem PCI-Express x16 i są przystosowane do pracy dwumonitorowej.

  RYS.1 Wyniki testów przeprowadzonych programem SpecViewperf 8.1. Testy oparto o programy: Pro/E – Pro/ENGINEER 2001, SolidWorks – SolidWorks 2004, UGS – Unigraphics V17 (dane NVIDIA Corp.)

  Wyniki testów przedstawiono na rys.1 i zestawiono, w celu porównania, z kartami dotychczas produkowanymi. Wyniki standaryzowano do wydajności karty NVIDIA Quadro FX 350. Widoczna jest wyraźnie  różnica na korzyść nowych kart w każdej z czterech klas wydajnościowych. Pomimo różnego stopnia wykorzystania kart graficznych przez programy CAD nie trudno zauważyć, że programem, który najbardziej zyskuje dzięki kartom NVIDIA Quadro jest program Unigraphics, a najefektywniejszą kartą jest NVIDIA Quadro FX 4500X2. Cechą charakterystyczną tej karty, oprócz bardzo wysokiej wydajności, jest wyświetlana przestrzeń robocza: do 5120×3200 punktów, obsługiwana  przez 4 wyjścia DVI. Jej przeznaczeniem są głównie aplikacje do wizualizacji i renderingu, a najwyższa z możliwych jakość obrazu osiągana jest, między innymi, dzięki sprzętowemu pełnoekranowemu 32-krotnemu wygładzaniu (antyaliasing).

  Od niedawna dostępna jest nowa wersja programu testującego wydajność kart graficznych w profesjonalnych aplikacjach CAD/ DCC – SpecViewperf 9. Procedury testowe oparte są tam o następujące wersje programów: CATIA V5R12, Pro/Engineer 2001, SolidWorks 2004, UGS Teamcenter Visualization Mockup i UGS NX 3. Firma Servodata Elektronik przeprowadziła serię testów za pomocą tego programu, komputera z procesorem Pentium® D 930 3,0 GHz i sterowników w wersji ForceWare 84.26. Poniższe wykresy słupkowe ilustrują względne wydajności kart standaryzowane do wydajności karty Quadro FX 330, która do niedawna była podstawową kartą dla CAD w klasie ekonomicznej. Na wykresy naniesiono linię zmiany wskaźnika opłacalności, którego wartości liczone były z zależności: „wydajność w teście”/„cena”. Literą „N” oznaczono karty graficzne Quadro FX nowej generacji.

  Przeprowadzone testy aplikacyjne pokazują znaczący wzrost wydajności kart graficznych Quadro FX nowej generacji w porównaniu z dotychczas produkowanymi w każdej z klas, co przy atrakcyjnej cenie zaowocowało znaczącym wzrostem wskaźnika opłacalności. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że testy przeprowadzono na sterowniku pierwszej wersji, jeszcze nie optymalizowanym pod kątem nowych kart. Dotychczasowa praktyka producenta kart pozwala sądzić, że w niedalekiej przyszłości wyniki te zostaną jeszcze poprawione – gdy prace programistów, po zapewnieniu stabilności pracy sterownika, skoncentrują się na poprawie wydajności.

  Analiza powyższych wykresów pozwala uzmysłowić sobie jeszcze jedną „prawdę”, która obowiązuje przy konfigurowaniu sprzętu do zastosowań CAD: że system jest tak wydajny, jak wydajny jest najsłabszy z komponentów. W tym przypadku widać, że zastosowany do testów komputer z procesorem 3,0 GHz jest odpowiedni dla programów CAD z kartami klasy ekonomicznej. Niewielki wzrost wydajności przy kartach klas wyższych świadczy o tym, że w pełni mogą one być wykorzystane dopiero przy szybszych procesorach. Dowodzą tego choćby testy, których wyniki przedstawiono na rys.1.

  Ponadprzeciętna wydajność i atrakcyjny wskaźnik wydajność/cena to tylko dwie spośród cech wyróżniających karty graficzne PNY Quadro FX. Warto w tym miejscu podkreślić dbałość producenta o zapewnienie najwyższej jakości produktów, na którą składają się np. bardzo dobra jakość obrazu, możliwość pracy z bardzo wysokimi rozdzielczościami, (technologia SLI) jak i przywiązywanie bardzo dużej wagi do rozwiązań programowych – czyli sterowników. Są one certyfikowane ze wszystkimi najważniejszymi aplikacjami CAD, charakteryzują się funkcjonalnością, możliwość tworzenia klastrów graficznych a ich zunifikowana architektura umożliwia automatyczną obsługę w różniących się generacyjnie stanowiskach roboczych, w bardzo rozległych sieciach komputerowych. Szeroka gama produktów pozwala na optymalny dobór systemu graficznego do każdego programu inżynierskiego.

  – Rynek stacji roboczych osiągnął wartość 5,3 miliarda dolarów i wzrósł w 2005 roku o 18,4%. Na bardzo konkurencyjnym rynku profesjonalnych układów graficznych NVIDIA mogła się pochwalić imponującym udziałem 70% układów dostarczonych w zeszłym roku. NVIDIA zdobyła szacunek użytkowników i producentów stacji roboczych oferując nie tylko doskonałą jakość grafiki, ale także stabilne sterowniki dla najważniejszych profesjonalnych aplikacji – tymi słowami scharakteryzował pozycję firmy NVIDIA Corp. na rynku stacji roboczych Jon Peddie, prezes firmy badawczej z Tiburton w Kalifornii. I ta wypowiedź niech będzie podsumowaniem niniejszego opracowania.

  Autor jest prezesem zarządu firmy

  Servodata Elektronik sp. z o.o.

  Autor: KRZYSZTOF MUCHA