FE Builder na rynku

    Field Precision wydało nowe narzędzie wspomagające przeprowadzanie symulacji metodą elementów skończonych – oprogramowaie FE Builder.

    Zadaniem programu jest upraszczanie najbardziej problematycznych działań związanych z analizami FEA, operacji generowania dobrych i dokładnych siatek oraz efektywnej obróbki dużych zbiorów danych powstających w wyniku przeprowadzania symulacji, a zatem szeroko rozumianego postprocesingu.

    Oprogramowanie zostało wyposażone w graficzne narzędzia do modelowania bryłowego (Geometer), automatyczny generator siatek (MetaMesh) oraz w pełni konfigurowalny uniwersalny postprocesor (FEVision). Oprogramowanie umożliwia importowanie danych pochodzących z pakietów CAD, takich jak SolidWorks, a także uruchamianie zadań w trybie wsadowym i z wykorzystaniem skryptów.

    FE Builder korzysta z prostych i dobrze udokumentowanych binarnych i tekstowych formatów plików, ponadto zastosowano w nim oryginalne rozwiązanie do siatkowania i sprawny mechanizm dynamicznego alokowania pamięci.

    Program jest dostępny w wersjach pracujących pod kontrolą 32- i 64-bitowych systemów Windows.