ECOSPHERE: Wzrost wydajności o 20% dzięki platformie 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes

Firma inżynieryjna ECOSPHERE Automation GmbH z Fichtenau in Baden-Württemberg w Niemczech postawiła sobie za cel przeciwdziałanie efektom zmian demograficznych poprzez wykorzystanie inteligentnej automatyzacji. Aby poprawić współpracę między poszczególnymi działami firmy, ECOSPHERE wdrożyło chmurową instancję platformy 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, uzyskując ok. 20% wzrost efektywności procesu obsługi zamówień.

Głównymi wyzwaniami dla producentów są obecnie zmieniające się oczekiwania klientów, powiązane globalnie procesy produkcyjne oraz mający demograficzne źródła niedobór wykwalifikowanych kadr. Problemy z samodzielną optymalizacją procesów produkcyjnych mają zwłaszcza firmy z sektora MŚP, chcące pozostać konkurencyjnymi na rynku. Działalność powstałej w 2019 r. firmy ECOSPHERE od samego początku jest ukierunkowana na doskonalenie procesów produkcyjnych klientów przez wdrażanie rozwiązań automatyzacyjnych dopasowanych do potrzeb klientów. Elastyczne i konfigurowalne według potrzeb klienta moduły ECO, takie jak zestawy konstrukcyjne oraz roboty, zapewniają wsparcie wszędzie tam, gdzie brakuje pracowników.

Spójność danych kluczem do wyższej efektywności

Podstawą sukcesów ECOSPHERE jest kompletna dokumentacja projektowa. Z tego względu już na samym początku firma podjęła decyzję o wdrożeniu platformy 3DEXPERIENCE w chmurze. Rozwiązanie to nie tylko sprzyja produktywnej współpracy, ale także zapewnia kompleksową spójność danych należących do ECOSPHERE.

Platforma 3DEXPERIENCE w chmurze pozwala ECOSPHERE w sposób scentralizowany zarządzać projektami oraz danymi inżynieryjnymi i programistycznymi pochodzącymi z systemu SOLIDWORKS. Umożliwia to nie tylko dokumentowanie poszczególnych etapów procesów, ale także zwiększa ich transparentność oraz identyfikowalność. Zamiast nieustannie wyszukiwać dane, pracownicy wiedzą, gdzie je znaleźć bez względu na czas i miejsce.

Nowe możliwości dzięki chmurze

Wysoka skalowalność platformy 3DEXPERIENCE oferuje specjalistom ds. automatyzacji dostęp do rozbudowanego portfolio potrzebnych aplikacji i ról, otwierając tym samym drogę do takich zastosowań, jak symulacje z wykorzystaniem robotów, w której to dziedzinie ECOSPHERE jest pionierem. Korzyści z wdrożenia platformy 3DEXPERIENCE przez firmę ECOSPHERE to m.in. kosekwentne i bezpieczne zarządzanie oraz skalowalność platformy umożliwiająca firmie ECOSPHERE rozwój zgodny z jej potrzebami.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: https://www.3ds.com/de/ oraz https://www.ecosphere-automation.de/


Dassault Systèmes