Duńska firma wspiera szczecińskie uczelnie

Szczecińska Akademia Morska (AM) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) we współpracy z Duńskim Koncernem KK-Electronic Polska będą organizować staże i praktyki dla studentów.

Producent systemów sterowania do elektrowni wiatrowych i dystrybutor energii elektrycznej zamierza finansować stypendia dla najzdolniejszych studentów. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana 18 maja na Wydziale Elektrycznym ZUT.

 

W chwili podpisania umowy KK-Electronic formalnie rozpocznie wspieranie prowadzenia procesu dydaktycznego uczelni zgodnie z potrzebami rynku. W ten sposób firma będzie brać udział w kształceniu przyszłych pracowników. W ramach poszerzania wiedzy na temat nowoczesnych systemów zarządzania, będzie organizować wycieczki po siedzibie przedsiębiorstwa. Umożliwi to połączenie teorii z praktyką i tym samym lepiej przygotuje studentów do późniejszej pracy.

 

„Firmy takie jak KK-Electronic, które dzięki swojej wysokiej organizacji pracy, planów rozwojowych i współpracy z inwestorami czy kontrahentami zagranicznymi, mogą stanowić niezwykle atrakcyjną bazę zarówno do odbycia praktyki, jak i potencjalnego zatrudnienia dla absolwentów kierunków Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja czy Elektrotechnika” – zwraca uwagę dr inż. Krzysztof Pietrusewicz z Wydziału Elektrycznego ZUT, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem.

 

Dodaje, że ZUT oczekuje od partnera przemysłowego pomocy w prowadzeniu procesu dydaktycznego na Wydziale Elektrycznym zgodnie z aktualnymi trendami na rynku.

 

Jego zdaniem współpraca uczelni i firmy postrzegana w pozytywny, optymistyczny sposób, jest zwykle podstawą do wspólnego zwycięstwa – uczelnia wygrywa miejsca pracy dla swoich absolwentów, firma wygrywa, zapewniając wśród młodzieży akademickiej odpowiedni poziom wiedzy na temat swojej działalności.

 

Współpraca firmy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym rozpoczęła się kilka lat temu natomiast nabrała rozpędu w 2011 roku. Podczas październikowych Dni Kariery ZUT 2011 firma przeprowadziła warsztaty z procesu rekrutacji, w trakcie których studenci mogli dowiedzieć się, jak napisać CV, jak się przygotować do rozmowy o pracę, na co zwracać uwagę uczestnicząc w procesie rekrutacji itp. Na początku tego roku KK-Electronic złożyła uczelni propozycję organizacji staży w Biurze Projektowym i Dziale Inżynieringu.

 

„Akademia Morska w Szczecinie i KK-Electronic rozpoczęły kooperację w 2010 roku, kierując się założeniami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz udziału przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym” – wyjaśnia Justyna Cejrowska z Biura Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

Tłumaczy, że AM i KK-Electronic nawiązały korzystną współpracę w organizacji praktyk i staży dla studentów uczelni oraz transferu wiedzy w zakresie nowych rozwiązań technologicznych. Firma zaangażowała się w realizację programu staży dla studentów i absolwentów AM.

 

Firma organizuje staże dla studentów w dziale logistyki, na praktyki na liniach produkcyjnych przyjęci zostaną m.in. mechatronicy. Ponadto jest współorganizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie fotograficznym pt. “Przekraczanie granic – podróż ku wymarzonej pracy”, organizowanym przez AM.

 

Jak dodaje Cejrowska, duńskie przedsiębiorstwo jest dla AM w Szczecinie jednym z najważniejszych partnerów w sferze szkolenia praktycznego studentów, promowania pozytywnego wizerunku oraz współpracy we wspólnych inicjatywach. Dlatego uczelnia podjęła kroki w kierunku sformalizowania kooperacji i razem z firmą rozpoczęła prace nad stworzeniem i podpisaniem porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy.