DOPASOWYWANIE DANYCH PACJENTÓW Z LEKAMI POMAGA UNIKAĆ POMYŁEK

  Oprogramowanie udoskonala indywidualną aplikację leków dla każdego pacjenta

  Proces aplikowania pacjentowi odpowiednich leków w środowisku szpitalnym stale polepsza się. Zawsze jest jednak miejsce na dodatkowe udoskonalenia. Aby zapewnić wyższy poziom zgodności i bezpieczeństwa, firma Omnicell opracowała zautomatyzowane oprogramowanie komputerowe, indywidualnie dostosowane do pacjenta, pod nazwą SinglePointe. Oprogramowanie to umożliwia szpitalom zarządzanie aplikacją, gromadzeniem oraz uzupełnianiem zapasów leków oraz wiele innych czynności, które charakteryzują kompleksową obsługę cyklu przepływu medykamentów w jednostkach szpitalnych.

  Dotychczas stosowane metody organizacji tego obszaru koncentrowały się na powszechnie stosowanych lekach, co stanowiło jedynie 80 procent potrzeb pacjentów. W przeciwieństwie do tych systemów aplikacji leków nowe oprogramowanie uwzględnia medykamenty, które nie są rutynowo gromadzone w systemie aplikacji, poprzez proces automatycznego przyporządkowywania, który dopasowuje indywidualnie pacjentów z lekami, które zażywają. Umożliwia to pacjentom kontynuowanie zażywania wcześniej przepisanych leków, jak również tych przepisanych podczas pobytu w szpitalu, praktycznie eliminując ryzyko, że dawka ta nie zostanie zaaplikowana. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia potencjalnej pomyłki, we wszystkich medykamentach stosuje się zarówno kontrole kliniczne, jak i kontrole profilów pacjentów.

  Oprogramowanie to jest kompatybilne z systemem weryfikacji medykamentów, jaką stosuje się w trakcie hospitalizacji, jak również podczas innych istniejących metod podawania leków takich jak: pojemniki z lekami, mobilne stacje robocze i inne. Oprócz zmniejszania ryzyka pomyłek związanych z podawaniem leków, oprogramowanie to uwzględnia czasochłonne, jak i pracochłonne procedury zarządzania medykamentami, jakie stosuje się w szpitalach. Zapewniając indywidualny tryb dostępu do wszystkich leków zażywanych przez pacjentów, zmniejsza obciążenie robocze pielęgniarek i farmaceutów.

  Technika ta umożliwia systemowe zachowanie ciągłości bieżącego gospodarowania medykamentami indywidualnie ewidencjonowanymi dla konkretnego pacjenta, w ogólnej mobilnej stacji roboczej, z lekami indywidualnie przygotowywanymi dla pacjentów i gromadzonymi w odpowiednich miejscach. Oprogramowanie to jest ściśle powiązane z farmaceutycznymi i medycznymi stacjami roboczymi oraz czytnikami kodów kreskowych, które umożliwiają kompletne zarządzanie medykamentami. Za pomocą czytnika kodów kreskowych dostęp do leków o wysokim ryzyku może zostać, albo udzielony, albo ograniczony. Ilość zażywanych leków jest wyliczana i przekazywana w celu uzupełnienia zapasów. Na koniec pobytu pacjenta w szpitalu, lub gdy mija termin ważności leków, oprogramowanie to gwarantuje udoskonaloną kontrolę oraz ewidencję medykamentów sporządzonych na indywidualne potrzeby pacjenta.

  SPRZĘT MEDYCZNY KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

  W celu zapewnienia prostych i spójnych środków dostarczania pacjentom medykamentów, oprogramowanie SinglePointe firmy Omnicell, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, współdziała z firmowym oprogramowaniem automatycznej aplikacji leków oraz z jednostkami infrastruktury szpitalnej, takimi jak medyczne stacje robocze czy czytniki kodów paskowych firmy Omnicell.