Design4Enterprises – weź udział w polskiej edycji programu, który uczy projektowania w biznesie w 29 krajach!

  Design i projektowanie to obecnie podstawowe punkty odniesienia dla praktycznie wszystkich nowych produktów i usług, a tym samym klucz do sukcesu europejskich firm. Zapraszamy więc przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w międzynarodowym projekcie rozwoju kompetencji w zakresie design management. Seminarium wprowadzające w ramach polskiej edycji ogólnoeuropejskiego programu Design for Enterprises odbędzie się 6 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni

  Design for Enterprises(Design4EnterprisesD4E) to uruchomiony przez Komisję Europejską unikatowy projekt, w ramach którego przedsiębiorcy MŚP i startupy mogą skorzystać z kompleksowego programu (seminaria, szkolenia i mentoring) podnoszenia kompetencji w zakresie service designu, projektowania w biznesie i zarzadzania tymi procesami. Podstawą kursu jest zrozumienie nowych technologii, organizacji i trendów kultury biznesowej. Program szkoleniowy skupia się na projektowaniu, jako kluczowym elemencie w strategii rozwoju MŚP na współczesnym rynku globalnym. „Design motorem innowacji” nie jest formalnym sloganem określającym produkt czy usługę. Tworzenie innowacji opartych na designie to projektowanie dopasowane do potrzeb klienta poprzez połączenie nowych i tradycyjnych środków, nowoczesnych rozwiązań i procesów oraz innowacyjnego podejścia.

  Program D4E jest oparty na autorskich opracowaniach ekspertów reprezentujących wiodące włoskie instytucje zajmujące się tematyką projektowania: Politechniki Mediolańskiej, firmy D’Appolonia specjalizującej się w m.in. inżynierii i projektowaniu oraz ADI (Associazione per il Disegno Industriale – Stowarzyszenie Projektowania Przemysłowego).   

  Projekt Design for Enterprises jest realizowanym w ramach programu ramowego Horyzont 2020, a udział w kursach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje nt. programu i zakres oferty znajdują się na stronie: www.designforenterprises.eu.

  Trzyletni program Komisji Europejskiej Design for Enterprisesjest skierowany do europejskichprzedsiębiorców sektora MŚP i startupów chcących podnieść umiejętności w zakresie design managementoraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wspierających sektor MŚP.

  Seminarium wprowadzające do programu odbędzie się 6 września 2016 roku(wtorek), godz. 09:30-16:30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, budynek II, sala Koralowa (hale łukowe, dojazd od skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską).

  Trzymiesięczny kurs rozpocznie się dwudniową sesją otwierającą, która odbędzie się w dniach 3-4 października 2016, również w PPNT w Gdyni. Szczegóły wkrótce.  

  Aby zostać zakwalifikowanym do programu, a przede wszystkim zapewnić sobie możliwość udziału w 3-miesięcznym certyfikowanym kursie projektowania w biznesie (inauguracja: 3-4 października), należy zgłosić się na jednodniowe seminarium wprowadzające, które odbędzie się w 6 września 2016 roku w Gdyni. Szczegółowy program, a także rejestracja dostępne pod linkiem: http://bit.ly/D4E_Gdynia

  Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.

  Szczegółowe informacje o programie Design4Enterprises znajdują się na stronie www.designforenterprises.eu

  Partnerem polskiej edycji programu są Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” i pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network, a informacje o polskiej edycji znajdują się na stronie: www.swp.gda.pliwww.een.sopot.pl.

  Źródło: Portal Innowacji