Dassault Systèmes ogłasza wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2022 roku o 8% do 1,32 mld Euro

Bernard Charlès

Dassault Systèmes ogłosił dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2022 roku.

Całkowite przychody w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły o 8% do 1,32 miliarda Euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 8% do 1,21 miliarda Euro.

Przychody z platformy 3DEXPERIENCE wzrosły o 21%. Silna propozycja wartości platformy 3DEXPERIENCE jest nadal kluczowym czynnikiem w pozyskiwaniu dużych klientów. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 21%.

Chmura i platforma 3DEXPERIENCE miały kluczowe znaczenie dla umożliwienia klientom poprawy skalowalności – zarówno nowym podmiotom, jak i działającym firmom, przechodzącym proces transformacji.

Wraz z wynikami za Q12022, Dassault Systèmes potwierdza cele dotyczące całkowitego wzrostu przychodów na rok 2022: 9%-10%, przy stałych kursach.

  • Przychody z oprogramowania według branży: Wiele branż w pierwszym kwartale odnotowało ponownie dwucyfrowy wzrost. Jedne z najsilniejszych wyników wykazały Aerospace & Defense, Marine & Offshore, Industrial Equipment oraz Home & Lifestyle.
  • Przychody z oprogramowania według regionów geograficznych: Przychody z oprogramowania w obu Amerykach wzrosły o 7% i stanowią 40% przychodów z oprogramowania. Udział Europy w przychodach z oprogramowania wzrósł o 6% do 35%. Udział Azji w przychodach z oprogramowania wzrósł o 13% do 25%, przy czym udział Chin wzrósł o 20%, a Indii o 35%.

Bernard Charlès, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes:

“Świat, gospodarka i społeczeństwo przekształcają się w bezprecedensowym tempie: odgrywamy kluczową rolę w tych przemianach i umożliwiamy naszym klientom odpowiadanie na największe wyzwania – od potrzeby wzmacniania odporności, po zrównoważony rozwój.

Oparte na nauce doświadczenia wirtualnych bliźniaków są zaprojektowane tak, aby wspierać tę transformację oraz odporność i zrównoważony rozwój, niezbędne dla dzisiejszych i przyszłych liderów. Łącząc podejście wieloskalowe z wbudowaną analityką i danymi ze świata rzeczywistego, doświadczenia wirtualnych bliźniaków są katalizatorem zrównoważonych innowacji – pozwalają zaprojektować i przetestować nowe materiały, nowe procesy, rozwiązania i zastosowania.

Niedawno wprowadziliśmy na platformie 3DEXPERIENCE rozwiązanie do oceny cyklu życia produktu, które ma na celu przekształcenie procesu zrównoważonej innowacyjności. Połączenie technologii wirtualnego bliźniaka z możliwościami oceny cyklu życia oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem

To nowe rozwiązanie stanowi istotny postęp w realizacji naszego celu, jakim jest harmonizacja produktu, natury i życia. Wykorzystując wirtualne światy do rozszerzania i ulepszania świata rzeczywistego, możemy wspólnie osiągnąć znaczący postęp w kierunku bardziej zrównoważonej i harmonijnej przyszłości.

Naszym następnym zadaniem będzie udostępnienie możliwości doświadczeń wirtualnych bliźniaków wszystkim mieszkańcom naszej planety – tak, aby stały się one powszechne.”