Czas trwania cyklu skrócony z 41 do 27 sekund

ProfitTurning, nowa strategia obróbki wprowadzona w oprogramowaniu CAM firmy ESPRIT odwzorowuje lata pionierskich badań. Jest stosowana przy obróbce zgrubnej, pozwalając w znacznym stopniu skrócić czas trwania cyklu. ProfitTurning poddano serii gruntownych testów potwierdzających doskonałe parametry, mogące zapewnić operatorom maszyn, inżynierom i menadżerom wyższy poziom precyzji, kontroli jakości i wydajności.

ProfitTurning to strategia szybkiej obróbki zgrubnej opracowana przez DP Technology Corp. do frezowania średnic zewnętrznych i wewnętrznych, frezowania czołowego i innych zadań. Do jej zalet należy zaliczyć nie tylko szybkość, bezpieczeństwo i wydajność, ale również znacznie mniejsze zużycie narzędzi. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami obróbki typu ramping, ProfitTurning skraca czas pracy maszyny i zmniejsza częstotliwość wymiany wkładek.

Ivan Kristic, dyrektor R&D działu Product and Engineering firmy DP Technology wyjaśnia szczegóły technologii pozwalającej na uzyskanie tak dobrych parametrów w przypadku ProfitTurning:

“Ścieżka skrawania w przypadku ESPRIT 2016 ProfitTurning charakteryzuje się stałą siłą obróbki i stałym spływem wióra, pozwalającymi na znaczne przyspieszenie prędkości skrawania. Dzięki zastosowaniu frezowania trochoidalnego i technik kontroli głębokości obróbki, ścieżka ProfitTurning redukuje również wibracje i naprężenia, co czyni tą technologię idealną do obróbki cienkich ścianek oraz materiałów o dużej twardości, w szczególności nadstopów. W rezultacie uzyskuje się krótsze czasy cykli i większą wydajność.”

Frezowanie uwzględniające prawa fizyki ESPRIT 2016 uwzględnia prawa fizyki przy opracowywaniu takich technologii, jak ProfitTurning. Podczas, gdy w tradycyjnych strategiach obróbki uwzględnia się tylko geometrię materiału, ESPRIT 2016 w większym stopniu korzysta z osiągnięć nauki, pozwalając określić najbardziej efektywne sposoby frezowania poszczególnych typów materiałów. Nowa technologia ścieżki skrawania uwzględnia prawa fizyki przy formułowaniu unikalnych strategii dla poszczególnych rodzajów obróbki.

ESPRIT 2016 uwzględnia wszystkie istotne czynniki w algorytmie ścieżki skrawania, takie jak materiał wykonania freza i jego kształt, rodzaj materiału obrabianego, prędkość obrotowa freza, posuw, deformacja wióra, spływ wióra, moc obrabiarki oraz przyspieszenie i opóźnienie. Pomaga to zapewnić pełną kontrolę nad procesem i ustalić optymalne parametry skrawania wzdłuż całej ścieżki.

Więcej informacji dotyczących tej nowej technologii można znaleźć w broszurze ESPRIT 2016 ProfitTurning dostępnej pod adresem.

Źródło: ESPRIT