CAx/PLM – Najwięcej od AutoRa

    AutoR dostarczył najwięcej rozwiązań mechanicznych 3D Autodesk (AIS/AIP) w IV kwartale ostatniego roku finansowego

    W kwartale tym AutoR dostarczył 124 instalacje Autodesk Inventor Series/Autodesk Inventor Professional – liczone tu były licencje nowe oraz cross-grade 2D do 3D. Za ten wynik firma AutoR wyróżniona została przez Autodesk sfinansowaniem kosztów uczestnictwa w Konferencji One Team w Las Vegas, odbywającej się w tym roku w marcu pod hasłem „Przyspieszaj i Realizuj”. Firmę AutoR na konferencji reprezentował Adam Schuetz.