Automatyczna regulacja prędkości

  ACC, system adaptacyjnej regulacji prędkości, rozpoznaje jadące z przodu pojazdy, ustala ich prędkość i utrzymuje określony uprzednio bezpieczny odstęp. W najnowszej wersji ACCplus, seryjnie montowanej od tego roku w Audi Q7, system działa już przy prędkości poniżej 30 km/h, co znacznie ułatwia jazdę w korkach

  Nie chodzi tu o „rozpoznawanie” pojazdów jadących z przodu – w sensie określenia modelu, marki, czy chociażby typu pojazdu, a o odległość, w jakiej pojazd się znajduje.

  ELEMENTY systemu adaptacyjnej regulacji prędkości ACC Boscha

  Głównym komponentem systemu ACC jest jednostka Sensor Control Unit, składająca się z czujnika radarowego oraz sterownika. Czujnik radarowy rejestruje obecność jadących z przodu samochodów na odcinku około 200 metrów. Sterownik oblicza odległości oraz prędkość zarejestrowanych pojazdów. Jednostkę montuje się z przodu pojazdu.

  System ACC nie tylko automatycznie reguluje prędkość jazdy, ale także dopasowuje ją do prędkości jadących z przodu pojazdów poprzez ograniczenie przyspieszenia lub nawet wyhamowanie pojazdu. Kierowca ustala maksymalną prędkość oraz odstęp dzielący go od innych pojazdów, a system w zależności od warunków na drodze utrzymuje zadane wielkości. Dzięki temu system ACC jest szczególnie przydatny na dłuższych trasach, przy większym nasileniu ruchu. Podobnie jak w przypadku tempomatów kierowca zawsze ma możliwość przyspieszenia lub zwolnienia, niezależnie od aktualnych parametrów jazdy określonych przez system ACC.

  Zaletą układu ACC Boscha jest elastyczne reagowanie na sytuację drogową poprzez przyspieszanie, hamowanie silnikiem oraz, gdy jest to konieczne, również hamowanie z wykorzystaniem układu hamulcowego. Jeśli przed pojazdem wyposażonym w układ ACC pojawi się jadący wolniej samochód, układ redukuje prędkość jazdy, początkowo przez hamowanie silnikiem. Jeśli moment hamowania silnika nie okaże się wystarczający do koniecznego opóźnienia, pojazd dodatkowo wyhamowywany jest automatycznie aż do osiągnięcia ustalonej maksymalnej wartości opóźnienia. W następstwie pojazd wyposażony w ACC podąża za jadącym przed nim samochodem zachowując stały, uzależniony od prędkości odstęp. Zmiana trybu „jazdy ze stałą prędkością zadaną” na „jazdę za wolniejszym samochodem przy zachowaniu stałego odstępu” dokonuje się bez udziału kierowcy. Przy pojawieniu się lub zniknięciu danego pojazdu w zasięgu ACC, układ automatycznie wybiera nowy obiekt odniesienia. Jeśli pas jest wolny układ ponownie przyspiesza do poprzednio wybranej prędkości.

  W najnowszej wersji systemu – ACCplus firmy Bosch system działa również przy prędkości jazdy poniżej 30 km/h aż do całkowitego zatrzymania pojazdu, utrzymując bezpieczny odstęp od jadącego z przodu pojazdu i wyhamowując pojazd w ruchu typu Stop-and-Go, czyli np. w korkach. Jeśli kierowca będzie chciał jechać, a jadący z przodu pojazd ruszy ponownie, wystarczy krótkie naciśnięcie elementu obsługowego na kierownicy. Tym samym system ACCplus znacznie ułatwia jazdę w korku. Oczywiście, kierowca ma możliwość ingerencji w działanie automatycznego systemu i w każdej chwili może wyhamować lub przyspieszyć. System ACCplus Boscha jest od tego roku seryjnie montowany w Audi Q7.

  www.bosch.com, www.bosch.pl