Autodesk Productstream 2009

Cyfrowe Prototypowanie zgodnie z koncepcją firmy Autodesk powinno obejmować cały cykl powstawania nowego wyrobu: tworzenie, testowanie i optymalizację, a także zarządzanie projektami. Ten sam model cyfrowy może zostać użyty na każdym etapie produkcji, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów tworzenia rzeczywistych prototypów. Dzięki tej idei możliwe staje się usunięcie barier informacyjnych, obecnych pomiędzy zespołami projektowymi, inżynierami i wydziałem produkcji. Trudno wyobrazić sobie takie podejście bez cyfrowego kanału wymiany informacji, czyli bez… Autodesk Productstream.

Programy do zarządzania informacją projektową, takie jak Productstream, w krajach o wysokiej kulturze produkcji cieszą się obecnie bardzo dużym i wciąż rosnącym zainteresowaniem. Główną zaletą ich wykorzystania jest skrócenie czasu przygotowania wyrobu poprzez polepszenie współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego i usprawnienie ponownego wykorzystania danych.

Budowa

Productstream działa w architekturze klient-serwer. Serwer Productstream zawiera bazę danych Microsoft® SQL oraz serwer plików. Użytkownicy łączą się z nim za pomocą aplikacji klienckich, a ich funkcjonalność uzupełniają wtyczki do Microsoft® Office oraz produktów Autodesk (Inventor, AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D), umożliwiające bezpośrednie pobieranie i dodawanie do bazy plików stworzonych w tych programach.

Serwer Productstream zawiera bazę danych oraz serwer plików. Użytkownicy z różnych działów łączą się z nim za pomocą aplikacji klienckich.

Productstream pozwala na bezpieczny dostęp do inżynierskich danych o produkcie dla wszystkich tych działów, które uczestniczą w jego powstawaniu. We współczesnym świecie wpływ działów innych niż konstrukcyjny na powstawanie nowego wyrobu stale rośnie, stąd pojawiła się potrzeba włączenia ich w cykl jego tworzenia. Handlowcy czy specjaliści od marketingu dzięki Productstream zyskują dostęp do danych inżynierskich w wygodnej do oglądania formie i mogą, wnosząc swoje uwagi już na wstępnym etapie opracowywania konstrukcji, skrócić tym sposobem czas jej powstawania i zmniejszyć nakład pracy zbędnie wykonywanej przez inżynierów. Z kolei dostęp do wstępnych szkiców i modeli z działu projektowego, pozwala konstruktorom zasugerować bardziej praktyczne kierunki rozwoju myśli designerskiej. Połączenie z działem zamówień i integracja z systemami ERP pozwalają na zautomatyzowanie przekazywania informacji o zestawieniach materiałowych i wyeliminowanie błędów w tym zakresie. Nie do przecenienia jest również bezpośredni dostęp do rysunków i modeli dla pracowników produkcji, którzy dzięki temu nie są uzależnieni od ginących i nie zawsze aktualnych papierowych rysunków.

Interfejs

W Productstream podobnie jak w większości swoich rozwiązań, firma Autodesk postawiła na wygodę i prostotę obsługi. Po jednej stronie ekranu znajduje się panel nawigacyjny umożliwiający wybór między plikami, kartami elementów i zleceniami zmiany, pozwalający na zagłębianie się w strukturę folderów z plikami. Po drugiej stronie w oknie głównym prezentowana jest struktura wybranego przez nas folderu i okno podglądu ze szczegółami wybranego pliku, elementu, bądź zlecenia zmiany.

W Productstream postawiono na wygodę i prostotę obsługi, stąd interfejs programu przypomina znany wszystkim Microsoft® Outlook.

W Autodesk Productstream mamy możliwość pracy:

1. Na plikach, a więc częściach, zespołach i rysunkach CAD, innych plikach towarzyszących projektom zawierających np.: dokumentację zmian, opisy projektu, założenia marketingowe (PDF, dokumenty pakietu Office, pliki graficzne itd.);

2. Na kartach elementów, które reprezentują fizyczne przedmioty, które stają się składnikami określonego produktu i ich odzwierciedlenie jest konieczne z punktu widzenia gospodarki magazynowej, jak: części i zespoły części, elementy złączne, farby, smary, opakowania czy elementy ozdobne;

3. Na zleceniach zmiany, zawierających w sobie elementy i pliki, których planowane działania projektowe będą dotyczyć.

Praca z plikami

Działanie na plikach jest niemal identyczne jak w przypadku korzystania z aplikacji Autodesk Vault, dostarczanej między innymi z każdym nowym Inventorem. Jednak w Productstream, zyskuje sens dodanie do bazy plików z działów planowania produkcji, marketingu czy innych uczestniczących w rozwoju wyrobu. Do możliwości Vaulta Productstream dodaje dwie istotne funkcje. Pierwszą z nich jest możliwość nadawania uprawnień dostępu do wskazanych folderów bazy danych, dzięki czemu poszczególni użytkownicy nie muszą posiadać wglądu we wszystkie dane projektowe firmy, a jedynie w te które są związane z projektami w których uczestniczą.

Menadżer wydruku Productstream daje możliwość wygodnego stworzenia listy potrzebnych rysunków i wybrania w razie potrzeby dla każdego pliku innych ustawień wydruku.

Drugą funkcję dostarczaną przez Productstream stanowi menadżer wydruku. W warunkach przedsiębiorstwa produkcyjnego wydrukowanie kompletu rysunków technicznych gotowego wyrobu, który niejednokrotnie składa się z setek części, zapewnia wyznaczonej do tego celu osobie kilka godzin niepotrzebnej pracy, w związku z koniecznością ich otwierania w systemie CAD. Menadżer wydruku Productstream daje możliwość stworzenia listy potrzebnych rysunków z podglądem i wybrania w razie potrzeby dla każdego pliku innych ustawień wydruku (format, orientacja, drukarka, ilość kopii, skala). Co więcej istnieje możliwość zapisania listy w celu wydrukowania jej w późniejszym czasie lub sprawdzenia jakie pliki zostały wydrukowane w przeszłości. Taka lista może zostać użyta również po wprowadzeniu poprawek do projektu, wystarczy ją odświeżyć i ponownie wykorzystać. Istotne są także ustawienia bezpieczeństwa, które pozwalają na wydruk osobom z uprawnieniami „tylko do odczytu”, co umożliwi bezpieczne oddanie zadania wydruku osobie mniej doświadczonej w systemach CAD, bez ryzyka wprowadzenia przez nieuwagę zmian w gotowym projekcie. Podczas wydruku możemy wykonywać inne działania w Productstream bez konieczności ich przerywania, a do drukowania nie jest potrzebna licencja programu CAD w którym stworzono rysunki (Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical).

Praca na elementach

Nazwa pliku nie jest w stanie zapewnić nam pełnej informacji o jego zawartości, dlatego wykorzystanie podglądu oraz dodatkowych właściwości pozwala jednoznacznie zidentyfikować element. Jedną z właściwości zazwyczaj stanowi numer elementu, który może być zgodny ze swoim odpowiednikiem w ERP. Numerowanie w Productstream może odbywać się sekwencyjnie lub przez mapowanie. W tym pierwszym przypadku numer jest zgodny ze schematem stworzonym uprzednio przez administratora w Productstream, w tym drugim przejmowany jest z właściwości pliku (np. nadanych w Inventorze). Program oferuje możliwość tworzenia numerów z kombinacji następujących typów: predefiniowanej listy wartości, automatycznie generowanego ciągu cyfr z podanego zakresu z wybranym krokiem przyrastania, ręcznie wpisywanego ciągu znaków z możliwością wymuszania jego długości

oraz możliwością nadania wartości domyślnej. Z tej przyczyny nie stanowi problemu uzyskanie ciągu znaków, jak np. 002/52-ABS-forma-100023.

Program oferuje rozbudowane możliwości tworzenia numerów elementów z kombinacji różnych typów pól.

Także w przypadku definiowania rewizji, czyli właściwości pomagającej porządkować zmiany w projekcie, mamy do wyboru możliwość przypisywania im zarówno gotowego schematu nazewnictwa w formacie numerycznym lub alfabetycznym (także według standardu ASME Y14.35M czyli bez liter podobnych kształtem do cyfr), jak również przypisywania ciągu wartości z listy stworzonej przez użytkownika.

Wybór odpowiedniego stanu Cyklu Rozwojowego pomaga ograniczyć przypadki pracy na elementach wycofanych z produkcji oraz zabezpieczyć przed użyciem te znajdujące się aktualnie w fazie projektowania. Przypisanie elementom jednego z czterech stanów: Praca w toku, Przeglądanie, Produkcja oraz Przestarzały wiąże się z nadaniem im stosownych ograniczeń w edycji dla określonych grup użytkowników.

ERP

Systemy z grupy ERP (Enterprise Resource Planning) potrafią zarządzać zamówieniami, dostawcami i zapasami, lecz pomiędzy nimi a programami CAD istnieje luka, którą wypełnić może najlepiej system taki jak Productstream. Powiązanie operacji projektowych i inżynierskich z produkcją i gospodarką magazynową przynosi wymierne korzyści. Oprócz możliwości eksportowania list materiałowych w postaci plików tekstowych z wartościami rozdzielonymi przecinkiem lub tabulacją, możemy korzystać także z plików XML i arkuszy Microsoft® Excel, w czym pomaga nam stosowny kreator. Productstream oferuje także bezpośrednie, dwukierunkowe połączenie z Microsoft® Business Solutions Great Plains.

W eksportowaniu list materiałowych do systemów ERP pomaga kreator.

Praca na zleceniach zmiany

Każdy z użytkowników Productstream posiada przypisane role które pełni w procesie powstawania nowego produktu. Przykładowo mogą to być: Twórca Productstream, Recenzent Productstream, Menedżer ERP. Dla każdej z nich przypisane są w systemie określone uprawnienia. Proces zatwierdzania zmian wspomaga możliwość stosowania znaczników w plikach DWF, dzięki którym osoby decyzyjne mogą wskazywać miejsca dokonania niezbędnych zmian oraz je opisywać.

Productstream posiada domyślny schemat obiegu zlecenia zmiany. Dzięki znacznikom, komentarzom i zatwierdzaniu poszczególnych etapów cyklu można kierować rozwojem projektu nowego wyrobu. Komunikaty programowe i e-mailowe sprawiają, że poszczególni użytkownicy są informowani o obecnym stanie rozwoju projektu i wymaganej od nich w danej chwili reakcji.

Schemat obiegu zlecenia zmiany inżynierskiej w Productstream pokazuje na jakim etapie rozwoju znajduje się dane zlecenie zmiany.

Productstream Explorer

Dla wszystkich użytkowników którzy nie korzystają z aplikacji CAD i nie są odpowiedzialni za zatwierdzanie zmian, a potrzebują połączenia z bazą danych, Productstream oferuje wygodny dostęp poprzez przeglądarkę internetową, w której oknie wyświetla się oddzielnie konfigurowalna aplikacja dostępowa. Za jej pomocą możemy korzystać z przyznanych przez administratora uprawnień do działania na bazie danych. Obsługa jest intuicyjna, niczym obsługa strony internetowej, a brak konieczności instalacji upraszcza współdzielenie danych, zwłaszcza z użytkownikami sporadycznie korzystającymi z dostępu do bazy.

Powyższy, dość ogólny, opis funkcjonalności Productstream naświetla tylko niektóre zalety korzystania z cyfrowego kanału przepływu informacji. Rzuca nieco światła na to, jakimi sposobami Productstream eliminuje typowe bariery przepływu informacji w firmie. Jego zalety sprawiają, że już teraz warto rozważyć możliwość korzystania z cyfrowej definicji produktu, aby móc nadążyć za konkurencją.

PM DM Marcin Sitkiewicz

Man and Machine Software