5 najważniejszych nowości SOLIDWORKS 2018

  SOLIDWORKS w wersji 2018 zawiera wiele udoskonaleń i rozszerzeń funkcji. Większość z nich stworzono bezpośrednio w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez klientów. Pełen nowych funkcji i udoskonaleń SOLIDWORKS 2018 oszczędzi twój czas i ułatwi pracę. Poniżej przedstawiamy 5 nowości, które uznaliśmy za najważniejsze.

  ###NEWS_VIDEO_1###

  1.     SOLIDWORKS CAM

  W najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS 2018 po raz pierwszy pojawia się aplikacja produkcyjna SOLIDWORKS CAM. System umożliwia tworzenie programów CNC w celu wytworzenia części i złożeń SOLIDWORKS, ponadto obsługuje frezowanie oraz obrabianie na tokarce.

  Aplikacja SOLIDWORKS CAM konwertuje widok projektowy części przygotowanych przez oprogramowanie SOLIDWORKS na widok produkcyjny. Wykorzystuje plik części lub złożenia, aby wytworzyć elementy do obróbki i wygenerować ścieżki dla narzędzi. Po zaktualizowaniu modelu zmiany te są automatycznie odzwierciedlane na ścieżkach dla narzędzi.

  ###NEWS_VIDEO_2###

  2.     Obsługa dodatkowych formatów plików

  W najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS, program SOLIDWORKS 3D Interconnect obsługuje pliki w formatach STEP, IGES i ACIS. Daje przy tym możliwość odczytywania z tych neutralnych formatów płaszczyzny odniesienia i  atrybuty zdefiniowane przez użytkownika lub dostosowane właściwości.

  Podczas importowania dostosowanych właściwości z plików, translator odczytuje atrybuty zdefiniowane przez użytkownika (jeżeli występują) i zapisuje je w dostosowanych właściwościach SOLIDWORKS. Co więcej, pliki złożeń STEP, IGES i ACIS można odczytywać jako pliki wieloobiektowe.

  3.     Obsługa dodatkowych informacji odczytywanych z macierzystych plików CAD innych producentów

  Oprogramowanie SOLIDWORKS 3D Interconnect od wersji SOLIDWORKS 2018 umożliwia odczytywanie dodatkowych informacji z macierzystych plików CAD innych producentów.

  Program SOLIDWORKS 3D Interconnect może odczytać m.in.:

  • operacje wycięcia w złożeniach z plików PTC® Creo i UG, jednocześnie dając możliwość importowania właściwości materiału, dostosowanych właściwości oraz nieużywanych szkiców i krzywych;
  • właściwości dostosowane, metadane lub atrybuty zdefiniowane przez użytkownika z natywnych plików CAD innych producentów i mapować je na dostosowane właściwości SOLIDWORKS.
  • właściwości materiałów z macierzystych plików CAD innych producentów. Program SOLIDWORKS 3D Interconnect odczytuje tylko nazwy materiału i atrybuty gęstości.
  • nieużyte szkice lub dane krzywych z macierzystych plików CAD innych producentów.

  ###NEWS_VIDEO_3###

  4.     Szkicowanie piórkiem, dotykiem i przy użyciu gestów

  W najnowszej wersji SOLIDWORKS 2018, na urządzeniach dotykowych istnieje możliwość ręcznego szkicowania za pomocą Piórka oraz dotyku, a także konwertowania wykonanych szkiców na geometrię szkicu przy użyciu narzędzi dostępnych w menadżerze poleceń Szkicownik. Przy pomocy najnowszych funkcji szkicowania piórem, dotykiem oraz przy użyciu gestów można tworzyć linie, łuki, wieloboki, okręgi i elipsy. 

  5.     Wyodrębnianie geometrii z uszkodzonego obiektu bryłowego

  W SOLIDWORKS 2018 wprowadzono możliwość wyodrębnienia geometrii z uszkodzonego obiektu bryłowego. Oznacza to, że gdy oprogramowanie SOLIDWORKS próbuje naprawić uszkodzony plik i nie może rozwiązać problemu, wyświetla opcję wyodrębnienia geometrii, jeżeli dane obiektu w pliku nie są uszkodzone. Po zaakceptowaniu tej opcji oprogramowanie importuje geometrię z uszkodzonego pliku do nowego pliku. Można użyć geometrii i dodać operacje w celu utworzenia nowego modelu.

  Źródło: cadworks.pl