450 mln ze Stalproduktu

Stalprodukt zamierza w latach 2007–2008 przeznaczyć około 450 mln zł m.in. na zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwój sieci dystrybucji

Nakłady inwestycyjne wyniosą w latach 2007–2008 ok. 450 mln zł, z czego 230 mln zł w segment blach, natomiast 220 mln zł w segment profili, rozwój sieci dystrybucji oraz głębsze przetwórstwo wyrobów. Największe wydatki spółka poniesie w 2007 roku, bo aż 310 mln zł. Zarząd spółki ocenia, że realizacja tych inwestycji doprowadzi w ciągu najbliższych 2 lat do podwojenia przychodów ze sprzedaży grupy Stalprodukt, w stosunku do wykonania 2006 roku. Stalprodukt planuje wybudowanie nowych hal o łącznej powierzchni 61.900 metrów kw. W II etapie rozwoju segmentu blach transformatorowych Stalprodukt zwiększy zdolności produkcyjne do 100 tys. ton na rok. Po zakończeniu rozbudowy zdolności produkcyjnych w segmencie blach, spółka planuje wprowadzenie do produkcji nowych gatunków blach transformatorowych, tzw. blach HiB. W I etapie rozwoju produkcji blach, Stalprodukt zwiększył moce z 40 tys. ton na rok do około 58 tys. ton. Inwestycja zakończyła się w III kwartale 2006 roku. – Analiza rynku blach transformatorowych wskazuje na bardzo pozytywne perspektywy rozwoju tego produktu. Aktualnie popyt na blachy transformatorowe przewyższa podaż. Przewiduje się, że podobna sytuacja utrzyma się w ciągu następnych 10 lat. Spodziewany wzrost zużycia blach transformatorowych na świecie do roku 2015 wynosi 40 proc. Strategia Stalproduktu zakłada także, że w latach 2007–2008 kontynuowana będzie realizacja projektu centrów serwisowych blach gorąco– i zimnowalcowanych. Uruchomiona także zostanie, w 2008 roku, produkcja nowych typów profili. Do produkcji profili otwartych jedna z planowanych linii przeznaczona będzie do produkcji nowego typu barier drogowych, natomiast druga – do produkcji profili otwartych perforowanych, z przeznaczeniem dla budownictwa. W ramach rozwoju sieci dystrybucji Stalprodukt planuje zakup i uruchomienie dwóch dodatkowych składów handlowych. Spółka szacuje, że po zakończeniu inwestycji zdolności produkcyjne grupy w segmencie kształtowników zimnogiętych wyniosą 400 tys. ton na rok, w segmencie barier drogowych 30 tys. ton na rok, a w segmencie centrów serwisowych blach 250 tys. ton na rok. Stalprodukt szacuje, że w efekcie planowanych inwestycji zwiększy zatrudnienie w grupie. Średnie zatrudnienie ma wzrosnąć w latach 2007–2008 łącznie o 360 osób, z czego w 2007 roku o 170 osób, natomiast w 2008 roku o 190 osób.

www.automatykaonline.pl