3DEXPERIENCE World 2022: Dassault Systèmes ogłosiła zmiany na stanowiskach kierowniczych

Gian Paolo Bassi

Firma Dassault Systèmes ogłosiła podczas 3DEXPERIENCE World 2022 zmiany na stanowiskach kierowniczych. Gian Paolo Bassi, z powodzeniem sprawujący przez ostatnie 7 lat funkcję dyrektora generalnego SOLIDWORKS, będzie kierował strukturą 3DEXPERIENCE Works w Dassault Systèmes jako wiceprezes wykonawczy.  Manish Kumar, odpowiedzialny za R&D w SOLIDWORKS od 2018 roku, rozszerzy zakres swojej odpowiedzialności o funkcję CEO SOLIDWORKS.

Te dwie nominacje pokazują zaangażowanie Dassault Systèmes w badania i rozwój SOLIDWORKS, jak również koncentrację na dostarczaniu wysokiej wartości dla społeczności użytkowników poprzez rozszerzoną ofertę 3DEXPERIENCE Works.

Nominacja Gian Paolo Bassiego jest następstwem wprowadzenia przez Dassault Systèmes w 2019 roku 3DEXPERIENCE Works jako portfolio rozwiązań chmurowych na platformie 3DEXPERIENCE, kierowanego do klientów SOLIDWORKS i firm średniej wielkości oraz ich ekosystemu. Bassi będzie kierował organizacją dedykowaną ciągłemu rozwojowi 3DEXPERIENCE Works i zwiększaniu wartości w obszarze innowacyjności.

Bassi posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży 3D, CAD i PLM. W Dassault Systèmes – od momentu dołączenia do firmy w 2011 roku – odegrał kluczową rolę w rozwoju i dywersyfikacji SOLIDWORKS. Jako CEO SOLIDWORKS, Bassi kierował rozwojem strategii produktu i technologii marek przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych i chmury.  Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. badań i rozwoju w firmie SOLIDWORKS. Dzięki doświadczeniu technologicznemu i współpracy ze społecznością użytkowników SOLIDWORKS był w szczególności odpowiedzialny za rozwój aplikacji chmurowych tej marki.

Nominacja Manisha Kumara oznacza kontynuację zaangażowania i nakładów Dassault Systèmes w badania i rozwój SOLIDWORKS, które są znakiem rozpoznawczym marki.  Kumar, jako wiceprezes R&D SOLIDWORKS, odegrał kluczową rolę w rozwoju strategii produktów i technologii SOLIDWORKS. Pełniąc dodatkowo funkcję dyrektora generalnego SOLIDWORKS, Kumar będzie przewodził budowie relacji między działem badawczo-rozwojowym, a społecznością użytkowników marki. Będzie również działał na rzecz przyspieszenia wdrażania  portfolio SOLIDWORKS.

Kumar dołączył do zespołu badawczo-rozwojowego SOLIDWORKS w 1998 roku jako programista. Miał kluczowy wkład we wczesny rozwój SOLIDWORKS w różnych obszarach, jak m.in. translatory, projektowanie powierzchni, modelowanie, szkicownik, złożenia i rysunki.  Kierował również rozwojem 3DEXPERIENCE w ramach działu badawczo-rozwojowego SOLIDWORKS i był kluczowym uczestnikiem transformacji, która wprowadziła SOLIDWORKS na ścieżkę innowacji w kierunku “przyszłości projektowania” dzięki współpracy z zespołem badawczo-rozwojowym Dassault Systèmes.

“Rozwój SOLIDWORKS, opierający się na jego innowacyjnej technologii, będzie kontynuowany i wzmocniony pod kierownictwem Manisha,” powiedział Philippe Laufer, Executive Vice President, Global Brands, Dassault Systèmes. “To dzięki pracy Gian Paolo i Manisha, 3DEXPERIENCE Works znacząco się rozwinęło się i potrzebuje dedykowanego kierownictwa w roku 2022 i kolejnych latach”.