Oferty pracyKierownik Pionu Technologiczno-Mechanicznego (nr ref.: 9108-17)

- nadzór nad przygotowaniem projektów technologicznych od etapu koncepcji poprzez projekt wykonawczy do etapu realizacji - samodzielne projektowanie instalacji technologicznych w branży ropy naftowej i gazu w tym doboru urządzeń - wsparcie merytoryczne działu Business Development w pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz przy ...


Inżynier Projektu - Konstruktor (nr ref.: 9107-17)

- projektowanie konstrukcji w programie SolidWorks - tworzenie dokumentacji technicznej, zmiany technologiczne i konstrukcyjne istniejących projektów - generowanie zamówień do dostawców wraz z doborem technologii i materiałów - nadzór nad jakością i zgodnością wykonania z utworzoną dokumentacją techniczną (TUV, ISO9001) - współprac ...


Inżynier Jakości (automotive) (nr ref.: 9106-17)

- definiowanie wymagań jakościowych dla wyrobu i procesu - opracowanie Planów Kontroli, Instrukcji Kontroli, Kart Pierwszej sztuki, Instrukcji Containment - nadzór nad wdrożeniem wymagań klienta i monitorowanie ich spełnienia - rozpatrywanie reklamacji od klientów, przedstawienie raportu 8D do klienta - przeprowadzanie analiz stabilności, ...


Field Service Engineer / Inżynier Serwisu (nr ref.: 9105-17)

- mechaniczna instalacja maszyn pakujących w zakładach Klientów - elektryczne podłączenia maszyn (obszywanie szaf na miejscu zgodnie ze schematami) - programowanie zainstalowanych maszyn wraz z systemami bezpieczeństwa - wyjazdy zagraniczne na testy FAT - wyjazdy serwisowe ...


Projektant w SolidWorks (nr ref.: 9104-17)

- projektowanie części i całych maszyn - analiza kosztowa - wyszukiwanie poddostawców części - wdrożenie do produkcji - projektowanie narzędzi nietypowych - przygotowanie i kontrola jakości - tworzenie instrukcji montażowych - tworzenie instrukcji serwisowych ...


Specjalista Utrzymania Ruchu ds. Niezawodności (nr ref.: 9103-17)

- zapewnienie ciągłości działania maszyn produkcyjnych - wdrażanie procedur i standardów - organizacja pracy podwykonawców na podległym terenie - wdrażanie korporacyjnych standardów technicznych w celu zapewnienia wysokiej jakości produkowanych wyrobów - przygotowywanie planów prewencji - wdrażanie standardów autonomicznego utrzymani ...


Elektromechanik (nr ref.: 9102-17)

- zapewnienie sprawnością maszyn i urządzeń pod względem elektrycznym i mechanicznym na wszystkich Wydziałach Produkcyjnych - dokonywanie pomiarów, przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń - wykonywanie okresowych konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń zapewniających - optymalizacja pracy maszyn i wdrażanie usprawnie ...


Key Account Manager (nr ref.: 9101-17)

- wykonywanie testów produkcyjnych i wprowadzanie na rynek nowych produktów - sporządzanie ofert handlowych oraz negocjowanie warunków handlowych - obsługa techniczna i doradztwo - prezentowanie technologii i produktów - przygotowywanie prognoz sprzedaży i przekazywanie ich do działu Obsługi Klienta - monitorowanie i zbieranie bieżących ...


TSE VRM - Inżynier Sprzedaży (nr ref.: 9100-17)

- intensywne pozyskiwanie nowych kontaktów oraz utrzymywanie i rozwój kontaktów handlowych z obecnymi kontrahentami na podległym terenie - realizacja wdrożonych planów sprzedażowych oraz akcji marketingowych - zapewnienie klientom przed i posprzedażowego wsparcia technicznego poprzez systematyczne prowadzenie szkoleń, prezentacji, itp. - p ...


Młodszy Audytor Energetyczny ds. Dużych Przedsiębiorstw (nr ref.: 9098-17)

- odbywanie wizji lokalnych na terenie Polski - współpraca z zespołami technicznymi klientów - audytowanie: zbieranie informacji wg. standardu, kompletowanie dokumentacji, wykonywanie pomiarów - opracowywanie rekomendacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną - przygotowywanie dokumentacji poaudytowej ...


Kierownik Robót (zabezpieczenia i niskie prądy) (nr ref.: 9096-17)

- planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie instalacji i urządzeń niskoprądowych - nadzór i koordynacja robót podwykonawców - weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań - udział w procesie oferowania - sporządzanie dokumentacji powykonawczej - nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP ...


Konstruktor R&D (nr ref.: 9095-17)

- opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych - opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej produktów prototypowych - współudział we wszystkich stadiach powstawania produktów - monitorowanie parametrów jakościowych nowych produktów - czynny udział w ustaleniach technicznych z poddostawcami - przygotowywanie rap ...


Inżynier Konstrukcji Budowlanych (nr ref.: 9094-17)

- samodzielne tworzenie oraz nadzór nad tworzeniem dokumentacji technicznej oraz raportów i opisów technicznych - wykonywanie oraz nadzór nad wykonywaniem obliczeń - kontrola i weryfikacja dokumentacji technicznej - kompletowanie dokumentacji w obrębie zadania ...


Technolog Procesu Montażu (nr ref.: 9093-17)

- zgłaszanie propozycji, testów i zatwierdzeń technicznych oraz rozwiązań mających na celu poprawę wydajności procesu montażu - wsparcie zespołów produkcyjnych we wprowadzaniu prewencyjnego i autonomicznego utrzymania ruchu - wsparcie techniczne zespołów produkcyjnych do usprawniania i optymalizowania procesu montażu - czynny udział ...


Projektant (Projekty Mostowe/Dział Kolejowy) (nr ref.: 9092-17)

- opracowywanie projektów technicznych obiektów mostowych w pełnym zakresie - współpraca w zespole projektowym - zarządzanie projektem - współpraca z Klientem - przygotowanie i prezentacja projektów przed Klientem - udział w prowadzeniu procedur formalno‐prawnych - uzyskiwanie uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp., w zakresie ...


Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu (nr ref.: 9091-17)

- zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń produkcyjnych oraz instalacji - stała współpraca z wydziałami produkcyjnymi - nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych - wyznaczanie i implementacja standardów utrzymania ruchu - planowanie, koordynacja prac i nadzór nad podległymi pra ...


Kierownik Wydziału Obróbki Plastycznej (nr ref.: 9090-17)

- nadzór nad całością przebiegu procesu produkcji, zgodnie z wyznaczonym planem produkcji - zarządzanie zespołem Wydziału Obróbki Plastycznej poprzez planowanie i organizację pracy Wydziału, egzekwowanie wykonania powierzonych zadań oraz rozwój podległego zespołu - dbałość o efektywność procesów produkcji oraz ich optymalizację ...


Dyrektor Oddziału (Odlewnia PIOMA) (nr ref.: 9089-17)

- zarządzanie Oddziałem Pioma - Odlewnia Sp z o.o. w oparciu o cele strategiczne spółki PGO SA - inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych oraz inspirowanie nowych form, metod i kierunków działania podległego zakładu - nadzór nad budżetem i terminową realizacją planów produkcyjnych - ...


HVAC Maintenance Manager (nr ref.: 9088-17)

- koordynowanie procesu związanego z instalacjami HVAC na poziomie napraw i serwisu istniejących instalacji - odpowiedzialność za utrzymanie-serwisowanie układów HVAC we wszystkich restauracjach w PL i długoterminowe umowy HVAC i na systemy ogrzewania w PL - zarządzanie projektami naprawy układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ...


Inżynier Sprzedaży / Przedstawiciel Techniczno-Handlowy (nr ref.: 9087-17)

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami - negocjacje handlowe - prowadzenie sprzedaży na terenie określonego obszaru Polski - prowadzenie i uczestnictwo w działaniach marketingowych Spółki - podpisywanie kontraktów i umów handlowych ...


Inżynier ds. Walidacji (nr ref.: 9086-17)

- udział w aktualizacji Głównego Planu Walidacji - ocena ryzyka w odniesieniu do konieczności walidacji - przygotowywanie dokumentacji do procesu walidacji (Validation Plan, URS, IQ, OQ, PQ) zgodnie z wymaganiami FDA - wspieranie zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie walidacji na każdym etapie prowadzonych zadań - ...


Inżynier Wsparcia Sprzedaży (nr ref.: 9084-17)

- wsparcie procesu sprzedaży i doradztwo techniczne - dobór urządzeń i przygotowywanie ofert handlowych - prowadzenie dokumentacji handlowej klientów i realizacja zamówień - budowanie i utrzymywanie długofalowych, trwałych relacji z klientami firmy - koordynacja działań serwisowych z fabryką - obsługa i rozpatrywanie reklamacji ...


Specjalista ds. Lean (nr ref.: 9083-17)

- koordynowanie procesu wdrażania metodologii oraz narzędzi i technik Lean Manufacturing w obszarze produkcyjnym i logistycznym - przeprowadzenie analizy stanu obecnego zakładów produkcyjnych poprzez mapowanie procesu, obserwacje oraz przegląd wskaźników KPI - inicjowanie zmian, których celem jest zapobieganie i eliminacja strat oraz ...


Wiodący Inżynier Elektryk (Eplan, PLC, HMI, Atex) (nr ref.: 9082-17)

- praca koncepcyjna nad projektami w zakresie elektrotechniki - kierowanie nad pracami projektowymi (hardware i software) uwzględniającymi budżet - współpraca z zespołem multidyscyplinarnym i kierowanie projektem w jego części elektrycznej - wsparcie projektu w zakresie elektrotechniki - kontakt i wsparcie klienta na etapie projektowym ...


Specjalista ds. Zakupów Technicznych (nr ref.: 9081-17)

- pozyskiwanie i ocena ofert na podstawie specyfikacji - negocjowanie warunków handlowych dotyczących cen, warunków dostawy, płatności oraz umów - stworzenie i utrzymanie profesjonalnej bazy dostawców materiałów, urządzeń i usług - realizowanie działań w zakresie analizy rynku, poszukiwania nowych dostawców i usługodawców oraz ...
O nas   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Polecane strony   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce