Oferty pracyInżynier ds. Testów (nr ref.: 8859-17)

- zarządzanie podsystemem oraz działaniami dotyczącymi testowania systemu - odpowiedzialność za zaprojektowanie testów, budowę stacji testowych oraz przeprowadzanie testów - analiza wyników badań oraz proponowanie rozwiązań technicznych - raportowanie na zewnątrz oraz wewnątrz firmy - podróże służbowe krajowe oraz kontynentalne ...


Specjalista ds. Logistyki (nr ref.: 8857-17)

- zamawianie materiałów i części dla potrzeb produkcji - nadzór nad terminowością dostaw - sporządzanie prognoz dotyczących zakupu surowców - kontrola i organizacja transportu półproduktów - komunikacja z dostawcami zagranicznymi ...


Inżynier Procesu - Odlewnia (nr ref.: 8856-17)

- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych - analiza i rozwiązywanie problemów jakościowych na podległym obszarze (odlewnia aluminium) - wdrażanie zmian w procesie i produkcie - przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji technologicznej - wsparcie działań projektowych (próby procesowe, odbiory maszyn etc.) ...


Architekt / Inżynier Projektu (nr ref.: 8854-17)

- przygotowanie koncepcji obiektów handlowych - analizy planistyczne lokalizacji celem podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości - wsparcie Project Managera w nadzorze nad pracami projektantów zewnętrznych - sprawdzanie dokumentacji obiektów - odpowiedzialność za wypracowanie standardów firmy w zakresie realizowanych obiektów - sporządzan ...


Konsultant ds. Rekrutacji (nr ref.: 8853-17)

- samodzielna realizacja projektów rekrutacyjnych na stanowiska techniczne (specjalistyczne i kierownicze) - wsparcie klienta i doradztwo w zakresie planowania i realizacji procesów rekrutacyjnych - prowadzenie bezpośrednich poszukiwań kandydatów - wyszukiwanie kandydatów w bazach danych (wewnętrznej i zewnętrznych) - docieranie do kandyda ...


Inżynier Jakości Procesu Produkcyjnego (nr ref.: 8852-17)

- przygotowanie i aktualizacja dokumentacji jakościowej procesów produkcyjnych - wsparcie przy analizie i wprowadzaniu działań po reklamacyjnych - planowanie audytów wewnętrznych - współudział w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji procesu (Flow Chart, PFMEA, Plan Kontroli) - monitorowanie, analizowanie i raportowanie wyników jakościo ...


Konstruktor Creo (nr ref.: 8851-17)

- realizowanie prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem nowych produktów oraz wprowadzanie zmian w już istniejących wyrobach - tworzenie dokumentacji technicznej (rysunki złożeniowe, wykonawcze, raporty) - poszukiwanie rozwiązań usprawniających w zakresie jakości produktu, materiałów, kosztów - wsparcie techniczne klienta ...


Konstruktor Elektryk (nr ref.: 8850-17)

- realizowanie prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem nowych produktów oraz zmianami konstrukcyjnymi w już istniejących wyrobach - projektowanie instalacji elektrycznych pojazdów, w tym dobór komponentów, planowanie ich rozmieszczenia i sposobu montażu - projektowanie wiązek oraz schematów elektrycznych w programie CAD - nadzór ...


Inżynier Jakości/Materiały (nr ref.: 8849-17)

- ustalanie i aktualizacja planów i metod kontroli komponentów - bieżący nadzór nad jakością dostarczanych części - rejestrowanie i raportowanie danych jakościowych - zarządzanie reklamacjami do dostawców - szkolenia dostawców w ramach metodologii rozwiązywania problemów - weryfikacja poprawności analizy prowadzącej do znalezienia ...


Specjalista ds. Automatyki (nr ref.: 8848-17)

- utrzymanie sprawności i niezawodności maszyn, urządzeń na wydziałach produkcyjnych i pomocniczych w zakresie systemów sterowania i wizualizacji - wsparcie i prowadzenie projektów optymalizujących pracę linii rozlewniczych - rozwiązywanie problemów technicznych poprzez stosowanie zasad metodologii TPM - uczestniczenie w różnego rodzaj ...


Inżynier Jakości (nr ref.: 8847-17)

- realizacja projektów we współpracy z klientami z branży motoryzacyjnej (nadzór nad wymaganiami jakościowymi dla wyrobów oraz procesu produkcyjnego) - opracowywanie dokumentacji, analiz, monitorowanie wskaźników jakościowych - obsługa reklamacji (analizy, raporty, działania korygujące) - koordynowanie działań usprawniających oraz k ...


Konstruktor R&D (nr ref.: 8846-17)

- opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych - opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej produktów prototypowych - współudział we wszystkich stadiach powstawania produktów - monitorowanie parametrów jakościowych nowych produktów - czynny udział w ustaleniach technicznych z poddostawcami - przygotowywanie rapo ...


Product Development Specialist (nr ref.: 8845-17)

- inicjacja i koordynacja działań związanych z rozwojem produktów - analiza istniejącego zakresu produktów Betafence i ścisła współpraca z działem sprzedaży - administracja procesu rozwoju produktów w oparciu o metodologię Zarządzania Projektami - poszukiwanie rozwiązań technologicznych dla wdrożeń nowych produktów - tworzenie i ...


Inżynier ds. Sprzedaży (nr ref.: 8844-17)

- realizacja założonych celów sprzedażowych - pozyskiwanie nowych klientów w wyznaczonym regionie oraz utrzymywanie stałych kontaktów z dotychczasowymi klientami firmy - nawiązywanie kontaktów z inwestorami i jednostkami projektującymi - monitorowanie i analiza działania konkurencji w wyznaczonym regionie - rozpoznawanie potrzeb klientó ...


Doradca Techniczno-Handlowy (nr ref.: 8843-17)

- pozyskiwanie nowych klientów - rozpoznawanie potrzeb klientów - utrzymywanie dobrych relacji z klientami - realizacja planów sprzedaży ...


Kierownik Produkcji (nr ref.: 8842-17)

- planowanie produkcji i nadzór nad jej wykonaniem pod kątem zgodności z zamówieniem - realizację przyjętych celów produkcyjnych i dbałość o terminowe wykonanie zleceń - organizację i nadzór nad procesem produkcji - monitorowania prawidłowego wykonywania zleceń produkcyjnych pod względem ...


Inżynier Produkcji / Zastępca Kierownika Produkcji (nr ref.: 8841-17)

W imieniu Kierownika Produkcji Papierni lub w razie jego nieobecności w strukturze: - odpowiedzialność za realizowanie ustalonych celów, działając zgodnie z: przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, systemem jakości ISO 9001, zasadami Grupy - nadzór nad zgodnością z przepisami bezpieczeństwa - odpowiedzialność za ...


Technolog Przygotowania Produkcji (nr ref.: 8840-17)

- opracowywanie dokumentacji technologicznej systemów wentylacyjnych - przygotowywanie ofert - wdrażanie nowych produktów ...


Doradca Techniczno-Handlowy (nr ref.: 8839-17)

- reprezentowanie firmy i zarządzanie sprzedażą na terenie województw jw. - nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z klientami - bezpośrednią obsługę klientów (negocjacje, ustalenie szczegółowych warunków współpracy, nadzór nad właściwym przebiegiem współpracy) - koordynację działań i współpracy z szefami produkt ...


Młodszy Manager Produktu (nr ref.: 8838-17)

- oferta Phoenix Contact obejmuje m.in. produkty związane z ochroną przed przepięciami. Zadaniem młodszego managera produktu będzie aktywne wsparcie działań marketingowych w tym zakresie - ze stanowiskiem związany jest roczny plan sprzedaży, który jest realizowany we współpracy z Doradcami Techniczno-Handlowymi - w ...


Młodszy Projektant Konstrukcji Stalowych (nr ref.: 8837-17)

- przygotowywanie danych i wytycznych do projektów budowlanych - wykonywanie projektów - specyfikacja zamówień materiałów zgodnych z projektem budowlanym - techniczne wsparcie działu sprzedaży - kontrola i archiwizacja dokumentacji technicznej, certyfikatów i aprobat ...


Kierownik Projektu / Project Manager (nr ref.: 8836-17)

- organizacja, koordynacja i zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji handlowych od pozyskania nieruchomości do otwarcia zgodnie z zatwierdzonym budżetem i harmonogramem z dbałością o jakość produktu - wsparcie techniczne przy analizach chłonności, budżetowania projektu i zakupie gotowych projektów handlowych z ...


Windows Senior System Engineer (nr ref.: 8835-17)

- ensuring second and third level of support (including drafting and managing it) for global infrastructure for the purpose of DevOps teams - automation and configuration management activities for global infrastructure - big scale/environment servers and databases technologies management and support ...


Manager ds. Rozwoju Projektów Kogeneracyjnych (nr ref.: 8834-17)

- pozyskiwanie lokalizacji dla projektów kogeneracyjnych - ocena potencjału pozyskanych lokalizacji w zakresie technicznych i finansowych możliwości realizacji projektów - współpraca z klientem w zakresie doboru rozwiązań technologicznych i parametrów technicznych układów kogeneracyjnych - przygotowanie projektu technicznego - przygoto ...


Inspektor ds. Mediów (nr ref.: 8833-17)

- eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych podległego działu, w którego skład wchodzą: kotłownia, maszynownia chłodnicza, sprężonego powietrza i CO2, węzły cieplne, systemy wentylacji mechanicznej, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków - zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i instalacji z uwzględnieniem aspektów ...
O nas   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Polecane strony   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce
Szanowni Państwo

Ta strona utrzymuje się z reklam. Jeśli chcecie korzystać z zawartych na niej treści, prosimy najpierw o odblokowanie wyświetlania reklam dla tej strony. Dziękujemy.

Odblokowałem, proszę odświeżyć