Oferty pracyElektryk (dział utrzymania ruchu) (nr ref.: 9277-17)

- wykonywanie remontów i przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującym planem i standardem - budowa instalacji elektrycznej i szaf sterowniczych - wykonywanie remontów i przeglądów zgodnie z wytycznymi - usuwanie awarii zgodnie z przyjętymi standardami - stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP - realizacja wyznaczonych cel ...


Inżynier Sprzedaży (nr ref.: 9276-17)

- analiza rynku pod kątem projektów z potencjałem sprzedaży oferowanych produktów - sprzedaż i doradztwo techniczne produktów i usług z branży predykcyjnego utrzymania ruchu (drgania, osiowanie, gospodarka smarownicza, ultradźwięki) - analiza potrzeb i prezentacja rozwiązań w zakresie produktów wykorzystywanych predictive maintenance ...


Inżynier Produktu - napędy nn (nr ref.: 9275-17)

- dobór przemienników częstotliwości pod konkretne aplikacje napędowe - parametryzacja przemienników częstotliwości - diagnostyka pracy przemienników częstotliwości - naprawy uszkodzonych przemienników częstotliwości - uczestniczenie w spotkaniach technicznych oraz wizjach lokalnych u Klientów - uczestniczenie w inwentaryzacjach nap ...


Mistrz Produkcji (nr ref.: 9274-17)

- zapewnienie przestrzegania standardów bezpieczeństwa - koordynacja prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych i technologicznych zgodnie z planem produkcji - nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących instrukcji technologicznych i stanowiskowych - terminowa realizacja planów produkcyjnych - nadzór nad przestrzeganiem standardów jakoś ...


Główny Planista Produkcji (nr ref.: 9273-17)

- odpowiedzialność za planowanie, przygotowanie i realizację produkcji - aktywna kontrola procesów produkcyjnych, wprowadzanie niezbędnych zmian, identyfikowanie obszarów zagrożonych - koordynowanie działań w zakresie jakości - prowadzenie działań w obszarze produkcji w porozumieniu z innymi działami firmy ...


Inżynier Procesu (automotive) (nr ref.: 9272-17)

- zapewnienie ciągłości produkcji pod kątem technologicznym - inicjowanie i wdrażanie usprawnień w istniejących procesach produkcyjnych oraz maszynach i urządzeniach (OEE, produktywność, Scrap Rate) - nadzór na procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem SPC - wdrażanie nowych procesów produkcyjnych - wdrażanie zmian inżynierskich (PIP ...


Specjalista Przetwórstwa Mleka (nr ref.: 9271-17)

- nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych - przyjęcie mleka, jego obróbka termiczno - mechaniczna, przygotowanie mieszanek - obsługa mycia w systemie CIP - przeglądy instalacji - rozliczanie procesów produkcyjnych ...


Inżynier ds. Walidacji (nr ref.: 9270-17)

- udział w aktualizacji Głównego Planu Walidacji - ocena ryzyka w odniesieniu do konieczności walidacji - przygotowywanie dokumentacji do procesu walidacji (Validation Plan, URS, IQ, OQ, PQ) zgodnie z wymaganiami FDA - wspieranie zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie walidacji na każdym etapie prowadzonych zadań - ...


Inżynier Elektroakustyk (nr ref.: 9269-17)

- praca w międzynarodowym dziale R&D - opracowywanie i testowanie koncepcji nowych produktów - testowanie prototypów - przeprowadzanie analizy przyczyn powstałych błędów - tworzenie raportów ...


Inżynier ds. Sprzedaży (nr ref.: 9268-17)

- sprzedaż uszczelnień technicznych do pomp i zaworów - sprzedaż uszczelnień technicznych do siłowników przemysłowych - pozyskiwanie nowych i obsługa obecnych klientów na swoim terenie - nadzór nad stosowaniem produktu u klienta - prezentacja nowych wyrobów i technologii - współpraca z działem serwisu i ...


Inżynier ds. Sprzedaży (nr ref.: 9267-17)

- sprzedaż uszczelnień technicznych do pomp i zaworów - sprzedaż uszczelnień technicznych do siłowników przemysłowych - pozyskiwanie nowych i obsługa obecnych klientów na swoim terenie - nadzór nad stosowaniem produktu u klienta - prezentacja nowych wyrobów i technologii - współpraca z działem serwisu i warsztatem - ...


Inżynier ds. Mechaniki (nr ref.: 9266-17)

- doradztwo w zakresie instalacji wentylacji mechanicznych - praca z dokumentacją projektową i wykonawczą - nadzór wykonawczy nad realizowanymi projektami - organizacja i nadzór serwisu dla wykonanych instalacji - przygotowywanie i redakcja materiałów informacyjnych oraz technicznych do publikacji na stronie internetowej - redakcja kart kata ...


Specjalista ds. Sprzedaży (nr ref.: 9265-17)

- nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami - przygotowanie ofert usług dla klientów w oparciu o identyfikację ich potrzeb - negocjowanie i zawieranie umów - utrzymywanie dobrych relacji ze stałymi klientami - nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów - bieżący monitoring rynku pracy - reprezentowanie firmy na ...


Technik Serwisu - woj. śląskie (nr ref.: 9264-17)

- wizyty u Klientów celem przeprowadzania napraw, uruchomień i przeglądów urządzeń i systemów pompowych - realizacja wyznaczonych zadań ilościowych i jakościowych - raportowanie do bezpośredniego przełożonego ...


Technik Serwisu - woj. małopolskie (nr ref.: 9263-17)

- wizyty u Klientów celem przeprowadzania napraw, uruchomień i przeglądów urządzeń i systemów pompowych - realizacja wyznaczonych zadań ilościowych i jakościowych - raportowanie do bezpośredniego przełożonego ...


Inżynier Sprzedaży (Przedstawiciel Techniczno-Handlowy) (nr ref.: 9261-17)

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami - prowadzenie sprzedaży na terenie określonego obszaru Polski - negocjacje i podpisywanie umów handlowych - prowadzenie działań marketingowych Spółki - przygotowanie ofert handlowych ...


Inżynier Technologii Produkcji (nr ref.: 9260-17)

- tworzenie koncepcji stanowisk i maszyn produkcyjnych - estymacja i analiza kosztów dla nowych uruchomień pod kątem rozwiązań mechanicznych (materiał / nakład pracy) - zatwierdzanie rozwiązań pod kątem mechaniki - nadzór nad zgodnością celów projektu ze stanem realizacji - opracowanie specyfikacji / wymagań dla ...


Inżynier Jakości (nr ref.: 9259-17)

- definiowanie wymagań jakościowych dla wyrobu i procesu - opracowywanie dokumentów kontroli i instrukcji - nadzór nad wdrożeniem wymagań klienta i monitorowanie ich spełnienia - rozpatrywanie reklamacji od klientów, przedstawienie raportu 8D do klienta - przeprowadzanie analiz stabilności, powtarzalności i odtwarzalności dla systemów p ...


Inżynier Kalkulacji Kosztów (nr ref.: 9258-17)

- analiza zawartości technicznej projektu pod kątem wykonalności i opłacalności - przygotowanie kalkulacji kosztów produktów - analiza finansowa marży projektów - przygotowanie analiz kosztowych w formacie klienta - analiza efektywności projektu względem obowiązujących standardów procesów - weryfikacja czasów operacji i procesów or ...


Inżynier ds. Rozwoju Jakości Dostawców (nr ref.: 9257-17)

- nadzór nad jakością wyrobów i materiałów - definiowanie wspólnie z zespołem wymagań jakościowych dla komponentów - inicjowanie i nadzór nad reklamacjami do dostawców, działaniami i raportami 8D - monitorowanie bieżącego poziomu jakości dostarczanych komponentów i inicjowanie niezbędnych działań w celu utrzymania wymaganego ...


Inżynier Procesu (nr ref.: 9256-17)

- zapewnienie ciągłości produkcji pod kątem technologicznym - inicjowanie i wdrażanie usprawnień w istniejących procesach produkcyjnych oraz maszynach i urządzeniach (OEE, produktywność, Scrap Rate) - nadzór na procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem SPC - wdrażanie nowych procesów produkcyjnych - wdrażanie zmian inżynierskich (PIP ...


Inżynier Jakości (nr ref.: 9255-17)

- definiowanie wymagań jakościowych dla wyrobu i procesu - opracowywanie dokumentów kontroli i instrukcji - nadzór nad wdrożeniem wymagań klienta i monitorowanie ich spełnienia - rozpatrywanie reklamacji od klientów, przedstawienie raportu 8D do klienta - przeprowadzanie analiz stabilności, powtarzalności i odtwarzalności dla systemów p ...


Inżynier ds. Energetycznych (nr ref.: 9254-17)

- zapewnienie właściwego stanu infrastruktury technicznej w zakładzie produkcyjnym obejmującej m. in. takie obszary energetyczne jak: kotłownia i sieć ciepłownicza wraz z instalacjami ciepła i chłodu technologicznego, instalacje i sieci wód technologicznych, układy wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz sieć sprężonego ...


Inżynier Mechanik (nr ref.: 9253-17)

- analiza przyczyn powstawania awarii - współpraca z działami produkcyjnymi oraz innymi działami w zakładzie w zakresie wdrażania działań zapobiegających powstawaniu awarii - współpraca z firmami obcymi (dostawcy urządzeń, uczelnie, instytuty) w zakresie określania przyczyn awarii i podejmowania działań mających na celu ich likwida ...


Konstruktor Mechanik (nr ref.: 9252-17)

- konstruowanie - tworzenie dokumentacji technicznej - rozwijanie i udoskonalanie produktów - przygotowanie modeli 3D, rysunków wykonawczych i montażowych ...
O nas   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Polecane strony   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce